SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar    

Biológia Doktori Iskola

Év Név Doktori értekezés címe Dokumentumok
2011. Bihari Péter TÁRSBÉRLŐ GUBACSDARAZSAK FILOGENETIKÁJA ÉS FILOGEOGRÁFIÁJA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Cserháti Mátyás ENUMERÁCIÓS-ALAPÚ DIÁD PREDIKCIÓS ALGORITMUS ALKALMAZÁSA NÖVÉNYI PROMÓTEREK ANALÍZISÉBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Dr. Blázsó Péter Gábor A CIKLIN C PROMÓTER MŰKÖDÉSÉNEK JELLEGZETESSÉGEI EMLŐSÖKBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Bajkán Szilvia A D1 PROTEIN MUTÁCIÓ HATÁSA A KETTES FOTOKÉMIAI RENDSZER ENERGIAHASZNOSÍTÁSÁRA ELTÉRŐ VÍZELLÁTÁSÚ NÖVÉNYEKBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Jurca Elena Manuela Characterization of ROP GTPase-activated Arabidopsis receptor-like cytoplasmic kinases (RLCK class VI_A) Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Palágyi Andrea A FITOKRÓM B FOTORECEPTOR SZEREPE A NÖVÉNYI CIRKADIÁN ÓRA ÉS RITMUSOK SZABÁLYOZÁSÁBAN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Szabó Milán KOVAMOSZATOK FOTOSZINTETIKUS PIGMENTRENDSZERÉNEK MAKROSZERVEZŐDÉSE ÉS SZERKEZETI FLEXIBILITÁSA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Turóczy Zoltán RIZS ALDO-KETO REDUKTÁZOK SZEREPE A REAKTÍV KARBONILOK DETOXIFIKÁCIÓJÁBAN ÉS FELHASZNÁLÁSUK STRESSZTŰRŐ GENOTÍPUSOK LÉTREHOZÁSÁRA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Gémes Katalin PARADICSOM SÓSTRESSZ AKKLIMATIZÁCIÓJÁNAK JAVÍTÁSA SZALICILSAV ELŐKEZELÉSSEL: A REAKTÍV OXIGÉNFORMÁK ÉS A NITROGÉN-MONOXID SZEREPE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Blaskó Andrea Szolubilis és sejteredetű galektin-1 által kiváltott T sejt apoptózis mechanizmusa; egy összehasonlító tanulmány a galektin-1 fiziológiás hatásának meghatározására Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Pardi Norbert A Drosophila melanogaster p53 sumoilációjának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Nagy Dávid KÜLÖNBÖZŐ NEUROPROTEKCIÓS LEHETŐSÉGEK TANULMÁNYOZÁSA ISCHAEMIÁS PATKÁNY MODELLEKEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Tenger Katalin A MITOKONDRIÁLIS CITOKRÓM C POSZTTRANSZLÁCIÓS ÉRÉSE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Tserennadmid Rentsenkhand ILLÓOLAJOK ÉS KOMBINÁCIÓIK HATÁSA ÉLELMISZERROMLÁST OKOZÓ MIKROORGANIZMUSOKRA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Szécsényi Mária FAJTAFÜGGŐ ÉLETTANI ÉS TRANSZKRIPTSZINTŰ VÁLTOZÁSOK SZÁRAZSÁGSTRESSZ HATÁSÁRA BÚZÁBAN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Özge Sözer CAROTENOIDS ASSIST IN THE ASSEMBLY AND THE FUNCTIONS OF PHOTOSYNTHETIC COMPLEXES IN CYANOBACTERIA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Bogos Balázs A FOSZFATIDIL-GLICERIN FIZIOLÓGIAI SZEREPE EGY OBLIGÁT FOTOAUTOTRÓF, A SYNECHOCOCCUS SP. PCC7942 CIANOBAKTÉRIUMBAN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Buzás-Bereczki Orsolya A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3)p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Czibula Ágnes AZ IDIOPATHIÁS SCOLIOSIS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Dobszay Márton DEVELOPMENTAL DETERMINANTS OF SYNAPSE-SPECIFIC RETROGRADE SIGNALING IN CORTICAL NEURONAL NETWORKS Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Farkas Zoltán István Tipizálási módszerek kidolgozása Candida fajok elkülönítésére Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2010. Forgóné Guóth Adrienn BÚZAFAJTÁK SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK ÉLETTANI INDIKÁTORAI Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2010. Gallé Ágnes BÚZAFAJTÁK OZMOTIKUS- ÉS SZÁRAZSÁGSTRESSZ ALATTI AKKLIMATIZÁCIÓJA, A GLUTATION TRANSZFERÁZOK SZEREPE A STRESSZVÁLASZBAN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2010. Kis Emese GYÓGYSZERMOLEKULÁK ÉS ABC TRANSZPORTEREK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS IN VITRO RENDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS VALIDÁLÁSA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2010. Maróti Judit METABOLIC VERSATILITY OF [NiFe]-HYDROGENASES IN THIOCAPSA ROSEOPERSICINA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Miclea Sebastian Paul ATYPICAL TRANSCRIPTIONAL REGULATION AND FUNCTION OF A NEW TOXIN-ANTITOXIN-LIKE MODULE IN BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Nagyőszi Péter A TOLL-SZERŰ RECEPTOROK, VALAMINT A DOHÁNYFÜST ÖSSZETEVŐI ÁLTAL KIVÁLTOTT FUNKCIÓZAVAROK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAI AGYI ENDOTÉLSEJTEKBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Papdi Csaba Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályozó gének azonosítására Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Pataki Andreea Csilla The isolation of new tissue polarity genes in Drosophila and the genetic analysis of Rab23 involved in the regulation of the number and planar organization of the adult cuticular hairs Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Péteri Adrienn Zsanett Mikroszkópikus gombák mikotoxin-bontó képességének vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Priskin Katalin A Kárpát-medence avar és honfoglalás kori lóállományának archaeogenetikai elemzése Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Rákos Gabriella NEUROPROTEKCIÓ VIZSGÁLATA TRAUMA ÉS STROKE MODELLEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Sergiu Netotea NETWORK EVOLUTION MODELS AND BACTERIAL COMMUNICATION Értekezés, Thesis,
2010. Sipos Botond A NIMROD SZUPERGÉNCSALÁD EVOLÚCIÓJA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2010. Tombácz István A Drosophila melanogaster Fcp1 foszfatáz szerkezetének és funkciójának vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Umenhoffer Kinga AZ ESCHERICHIA COLI K-12 INSZERCIÓS ELEMEINEK HATÁSA A GENOM STABILITÁSÁRA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2009. Anita Oriana Ciurciu Functional analysis of Drosophila melanogaster histone H4 specific acetylase complex and its role in regulating chromatin structure Tézisfüzet, Thesis,
2009. Bálint Balázs Fehérjékben gazdag állati hulladékok felhasználása biohidrogén termelésére Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Domoki Mónika Az embriogén kompetencia kialakulása során aktiválódó gének azonosítása lucerna sejtekben és az "Oxprot" gén jellemzése  Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Dorjgotov Dulguun Növényi RHO (ROP) GTP-áz aktivált kinázok azonosítása és jellemzése Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2009. Engin Bojnik Biochemical and pharmacological characterizations of the novel endogenous opioid peptide motifs and synthetic nociceptin hexapeptide sequences Értekezés, Thesis,
2009. Galina Vasileva Ivanova Hidrogén termelés biológiai alapanyagokból az extrém termofil CALDICELLULOSIRUPTOR SACCHAROLYTICUS segítségével Értekezés, Melléklet, Tézisfüzet, Thesis,
2009. Gyula Péter Egy szokatlan szerkezetű kis GTPáz növényi cirkadián órában betöltött szerepének vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2009. Hajdú Ildikó A HLTF (Helicase like transcription factor) és az SHPRH (SNF2 histone linker PHD RING helicase) fehérjék szerepe a károsodott DNS replikációjában Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Honti Viktor Epigenetikus szabályozó faktorok azonosítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Hracskó Zsuzsanna SZABAD GYÖKÖK SZEREPE NEONATOLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2009. Kolbert Zsuzsanna A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, keletkezése és forrása auxin kezelés, valamint ozmotikus stressz alatt gyökerekben Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kovács-Sólyom Ferenc A tumorsejtek által kiválasztott galektin-1 T-sejtekre kifejtett apoptotikus hatásának mechanizmusa Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kovácsné Csányi Bernadett Honfoglalás kori, valamint magyar és székely populációk apai ági genetikai kapcsolatrendszerének vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kurunczi Anita NEUROPLASZTIKUS változások a központi idegrendszerben: A GONADÁLIS hormonok szerepe Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Laczkó-Dobos Hajnalka A FOSZFATIDIL-GLICERIN SZEREPE A FOTOSZINTETIKUS SZERVEZETEK SEJTFUNKCIÓIBAN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Laurinyecz Barbara A DROSOPHILA MELANOGASTER LAMELLOCITÁIRA JELLEMZŐ MOLEKULÁK FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Linke Nikolett A GLUTAMÁTERG NEURONÁLIS RENDSZER FEJLÝDÉSE A HUMÁN MAGZATI BÉLIDEGRENDSZERBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Lipinszki Zoltán A POLIUBIQUITIN RECEPTOROK FEJLŐDÉSSTÁDIUMSPECIFIKUS SZABÁLYOZÁSA DROSOPHILA MELANOGASTERBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Marosi Máté Gábor ISCHAEMIA OKOZTA FUNKCIONÁLIS ÉS MORFOLÓGIAI KÁROSODÁSOK ÉS NÉHÁNY LEHETSÉGES NEUROPROTEKTÍV BEAVATKOZÁS VIZSGÁLATA PATKÁNY MODELLEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Matusek Tamás EGY ÚJ DROSOPHILA FORMIN SZÖVETSPECIFIKUS FUNKCIÓINAK GENETIKAI, SEJTBIOLÓGIAI, ÉS BIOKÉMIAI VIZSGÁLATA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Nagy Enikő Éva A stresszválasz és a membránok kapcsolata emlős sejtekben Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Oláh Szabolcs A neurogliaform sejtek szerepe az agykéregben Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Pankotai-Bodó Gabriella A hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Perhald Ariana Development and application of transgenic approaches to study the NORK gene implicated in symbiotic interactions Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Resat Cinar New Directions in Receptor Research; Receptor Selectivity and Promiscuity Értekezés, Tézisfüzet,
2009. Szabó András A PAPAIN KONFORMÁCIÓSTABILITÁSA, STABILIZÁLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA SZERVES OLDÓSZERES KÖZEGBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Szepesi Ágnes Hosszútávú szalicilsav előkezelés hatása paradicsom növények sóstressz akklimatizációjára Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Szvetnik Attila Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Tubak Vilmos A TL1A/VEGI gén expressziójának vizsgálata differenciálódó csirke porcszövetben és humán autoimmun folyamatokban Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2009. Wodala Barnabás A nitrogén-monoxid hatása borsólevelek fotoszintetikus elektrontranszportjára Értekezés, Tézisfüzet, Thesis,
2008. Blastyák András A Rad5 fehérje szerepe a blokkolt replikációs villa menekítésében Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Budai Mária Összehasonlító fogmorfológiai vizsgálat a történeti és a mai népesség körében Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Galgóczi László Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Hatvani Lóránt Mushroom pathogenic Trichoderma species: occurrence, biodiversity, diagnosis and extracellular enzyme production Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Horváth Krisztina Kísérletes gyulladásos bélbetegség modell hatásmechanizmusának vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Keszthelyi Andrea CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ELLEN HATÁSOS KILLER TOXINT TERMELŐ ILLETVE NEM TERMELŐ FILOBASIDIUM CAPSULIGENUM TÖRZSEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, TOXINJUK JELLEMZÉSE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Kozma Gabriella Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Lukács Gyöngyi A Rhizomucor miehei járomspórás gomba HMG-koenzim A reduktáz génjének molekuláris és funkcionális vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Miskolczi Pál A sejtek osztódásának aktiválásában és szabályozásában szerepet játszó fehérjék lucernában Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Nyilasi Ildikó A VASFELVÉTELBEN SZEREPET JÁTSZÓ GÉNEK MOLEKULÁRIS JELLEMZÉSE OPPORTUNISTA PATOGÉN JÁROMSPÓRÁS GOMBÁKBAN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Otilia-Silvia Cheregi INVOLVEMENT OF PROTEASES, CYCLIC NUCLEOTIDES AND SMALL HEAT SHOCK PROTEINS IN PSII REPAIR IN SYNECHOCYSTIS sp. PCC6803 Értekezés,
2008. Polgár Noémi Interaction of lysyl oxidase with the hormone placental lactogen and its effect on mammary epithelial cell proliferation and migration Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Pósa Anikó Az ösztrogén és raloxifen közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Rózsa Éva KINURENINEK ELEKTROFIZIOLÓGIAI HATÁSVIZSGÁLATA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Szűcs Attila A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása bioinformatikai és molekuláris módszerekkel Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Tóth András Hidrogén és kén anyagcserében szerepet játszó NAD+/NADP+ függő enzimek Thermococcus litoralis hipertermofil archaebaktériumban Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Újfaludi Zsuzsanna A Drosophila p53 működésének vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Zsigmond Laura A mitokondriális elektrontranszportot befolyásoló Arabidopsis PPR40 fehérje szerepe az abiotikus stresszválaszokban Értekezés, Tézisfüzet, Thesis

Fizika Doktori Iskola

Év Név Doktori értekezés címe Dokumentumok
2011. Ungi Tamás Computerized quantitative assessment of myocardial perfusion on coronary angiograms Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Jegenyés Nikoletta ULTRARÖVID LÉZERIMPULZUSOK KÖLCSÖNHATÁSA FÉM ÉS FÉLFÉM CÉLTÁRGYAKKAL Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Pogány Andrea AMMÓNIA KONCENTRÁCIÓ- ÉS FLUXUSMÉRŐ MŰSZER FEJLESZTÉSE KÖRNYEZETVÉDELMI KUTATÁSOKHOZ Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Mikóczy Balázs KOMPAKT KETTŐS RENDSZEREK POSZT-NEWTONI FEJLŐDÉSE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Kákonyi Róbert VASZKULÁRIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Gajdátsy Gábor VONALPÁSZTÁZÁSON ALAPULÓ TOMOGRÁFIÁS OPTIKAI MIKROSZKÓP ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Gulybán Ákos MULTISZEGMENTÁLT KONFORMÁLIS EMLŐBESUGÁRZÁS Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Égerházi László Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Hegedis Veres Anikó A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZÁTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Keresztes Zoltán RANDALL-SUNDRUM 2-ES TÍPUSÚ BRÁNELMÉLETEK ÉS TACHION SÖTÉT ENERGIA MODELL Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Vass Csaba ÖMLESZTETT KVARC SZUBMIKROMÉTERES MEGMUNKÁLÁSA LÉZERES HÁTOLDALI FOLYADÉKOS MARATÁSSAL Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Wittmann Tibor COMPLETE CHARACTERIZATION OF PLASMA MIRRORS AND DEVELOPMENT OF A SINGLE-SHOT CARRIER-ENVELOPE PHASE METER Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Gergely István A mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe az uterus rendellenességeinek diagnosztikájában. Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Görbe Mihály Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Karsai Márton COOPERATIVE BEHAVIOUR IN COMPLEX SYSTEMS Értekezés, Melléklet, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kálmán Orsolya QUANTUM INTERFERENCE IN SEMICONDUCTOR RINGS Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kecskeméti Gabriella SZERVES VÉKONYRÉTEGEK IMPULZUSLÉZERES LEVÁLASZTÁSA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Környei László Fraktál geometriák és nem egyensúlyi viselkedésük kétdimenziós Ising rendszerekben Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Major Csaba Ferenc Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Mészáros Szabolcs VÖRÖS ÓRIÁSCSILLAGOK TÖMEGVESZTÉSE GÖMBHALMAZOKBAN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Székely Péter CSILLAGOK, CSILLAGHALMAZOK ÉS KISBOLYGÓK FIZIKAI PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA SPEKTROFOTOMETRIAI MÓDSZEREKKEL Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Budai Judit Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometriai vizsgálatuk Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Dr. Lázár István TRANSJUGULARIS INTRAHEPATICUS PORTOSYSTEMAS SHUNT A PORTALIS HIPERTONIA GYÓGYÍTÁSÁBAN. Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Fűrész Gábor Design and Application of High Resolution and Multiobject Spectrographs: Dynamical Studies of Open Clusters Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Kresz Norbert Róbert Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására valamint Teflon adhéziójának módosítására Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Kotek Gyula Diffúzió és relaxáció heterogén közegben - Mágneses rezonancia vizsgálatok biológiai modelleken Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Mingesz Róbert Az 1/f-zaj időbeli szerkezete és a zajanalízis alkalmazásai Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Rui Miguel Mamede Branca Structure and function of a novel cytochrome c4 from the purple photosynthetic bacterium Thiocapsa roseopersicina. Értekezés, Tézisfüzet, Thesis

Földtudományok Doktori Iskola

Év Név Doktori értekezés címe Dokumentumok
2011. Hegedűs Gábor A LAKÓPARKOK FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KIHÍVÁSAIK MAGYARORSZÁGON Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Balog Kitti A HASZNÁLT HÉVÍZ SZIKKADÁS HATÁSAI A TALAJ-TALAJVÍZ RENDSZERRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZIKESEDÉS RÉSZFOLYAMATAIRA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Gulyás Sándor Az édesvízi kagylók szerepe a Kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásában és az ártéri, folyóvízi környezet lokális és regionális adottságainak rekonstrukciójában Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Blanka Viktória KANYARULATFEJLŐDÉS DINAMIKÁJÁNAK VIZSGÁLATA TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOK TÜKRÉBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Deák József Áron Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Farkas Jenő Zsolt AGRÁR- ÉS VIDÉKFÖLDRAJZI KUTATÁSOK BÁCS-KISKUN MEGYEI PÉLDÁKKAL Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Gál Tamás "AZ ÖSSZETETT VÁROSI FELSZÍN GEOMETRIÁJÁT LEÍRÓ PARAMÉTEREK SZÁMÍTÁSA ÉS VÁROSKLIMATOLÓGIAI ALKALMAZÁSA" Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Persaits Gergő A FITOLITOK SZEREPE A GEOARCHAEOLÓGIAI MINTÁK ÉRTÉKELÉSÉBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Vajda Gizella Renáta A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követően Csongrád megyében Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Batki Anikó A DITRÓI ALKÁLI MASSZÍVUM LAMPROFÍRJAINAK PETROGENEZISE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Duray Balázs TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK - A TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE. Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Gulyás Ágnes Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kitka Gergely AZ EROSION 3D MODELL MAGYARORSZÁGI ADAPTÁLÁSA ÉS ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA KISVÍZGYŰJTŐK TÁJHASZNÁLATI TERVEZÉSÉBEN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Oroszi Viktor HULLÁMTÉR-FEJLÝDÉS VIZSGÁLATA A MAROS MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁN Értekezés, Melléklet, Tézisfüzet, Thesis

Informatika Doktori Iskola

Év Név Doktori értekezés címe Dokumentumok
2011. Kertész Attila META-BROKERING SOLUTION FOR ESTABLISHING GRID INTEROPERABILITY Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Pál László GLOBAL OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR BOUND CONSTRAINED PROBLEMS Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Domokos Csaba AFFIN DEFORMÁCIÓK PARAMÉTEREINEK BECSLÉSE MEGFELELTETÉSEK NÉLKÜL Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Baranyi József MODELLING AND PARAMETER ESTIMATION OF BACTERIAL GROWTH WITH DISTRIBUTED LAG TIME Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Muzamel Loránd ERŐS KAVICS KEZELÉSŰ KAVICS MAKRÓ FATRANSZFORMÁTOROK Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Bilicki Vilmos INFRASTRUCTURE AWARE APPLICATIONS Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Farkas Richárd József Machine Learning techniques for applied Information Extraction Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Felföldi László Classifier Combination Systems and their Application in Human Language Technology Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Gergely Tamás PROGRAMOK STATIKUS ÉS DINAMIKUS ANALÍZISE Értekezés, Tézisfüzet, Tézisfüzet II, Thesis
2010. Gosztolya Gábor IMPROVING SPEED AND ACCURACY IN AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Juhos István QUOTIENT AND POWER METHODS FOR THE GRAPH COLOURING PROBLEM Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Siket István SZOFTVER TERMÉK METRIKÁK ALKALMAZÁSA A SZOFTVERKARBANTARTÁS TERÜLETÉN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Vidács László Software Maintenance Methods for Preprocessed Languages Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Jász Judit Függőség alapú statikus programszeletelés és közelítései Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kertész-Farkas Attila Protein Classification in a Machine Learning Framework Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Bánhelyi Balázs Computer-assisted proofs for chaotic and stability behaviour in dynamical systems Thesis
2008. Blázsik Zoltán Domináló csúcsok szerepe hálózati folyamatok tervezésében Tézisfüzet, Thesis
2008. Busa-Fekete Róbert Evolutionary Tree Reconstruction and its Applications in Protein Classification Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Dósa György Optimális és közel-optimális online és félig online algoritmusok ütemezési feladatokra Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Gera Zsolt FUZZY REASONING MODELS AND FUZZY TRUTH VALUE BASED INFERENCE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Hocza András A magyar nyelv automatikus szintaktikai elemzése szabályalapú gépi tanulási technikák alkalmazásával Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Iván Szabolcs Logika és faautomaták Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Kovács Kornél Various Kernel Methods with Applications Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Szarvas György Feature Engineering for Domain Independent Named Entity Recognition and Biomedical Text Mining Applications Értekezés, Tézisfüzet, Thesis

Kémia Doktori Iskola

Év Név Doktori értekezés címe Dokumentumok
2011. Szolomájer János MAGASABB RENDŰ SZERKEZETEKET ALKOTÓ PURINSZÁRMAZÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Berkecz Róbert ENANTIOMEREK KIRÁLIS ELVÁLASZTÁSA ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Hajdú Angéla MÁGNESES FOLYADÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS STABILIZÁLÁSA FIZIOLÓGIÁS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ORVOS-BIOLÓGIAI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Hakkel Orsolya ÖSSZEGFREKVENCIA-KELTÉSI SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA HATÁRFELÜLETI RENDSZEREK VIZSGÁLATÁRA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Horváth Endre MULTIFUNKCIÓS NANOSZERKEZETŰ POLIMERERŐSÍTŐ ANYAG ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Kormányos Balázs KINETIKAI MÉRÉSEK EGYEDI ÉS EGYÜTTES ÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Papp Attila Ákos ÚJ TÍPUSÚ HETEROGÉN PALLÁDIUM-KATALIZÁTOROK (ELŐÁLLÍTÁS ÉS ALKALMAZÁS) Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Páhi Barbara Annamária Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Janáky Csaba ELEKTROMOSAN VEZETŐ POLIMEREK MÁGNESES NANORÉSZECSKÉKKEL ALKOTOTT KOMPOZITJAI Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Janovák László Intelligens hidrogél/ rétegszilikát és hidrogél/ arany nanohibrid rendszerek szintézise és tulajdonságai Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kolozsi András TERMÉSZET IHLETTE HISZTIDINGAZDAG LIGANDUMOK KÖLCSÖNHATÁSA CINK(II)-,RÉZ(II)- ÉS NIKKEL(II)IONOKKAL Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kunné Pál Edit Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonságai Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Ondré Dóra Nitrogén- és oxigéntartalmú heterociklusos szteroidok előállítása és biológiai hatásvizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Rémiás Róbert ÚJ HORDOZÓKRA ALAPULÓ HIDROGÉNEZŐ MODELLKATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Szájli Emiília A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása Értekezés, Melléklet, Tézisfüzet, Thesis

Környezettudományok Doktori Iskola

Év Név Doktori értekezés címe Dokumentumok
2011. Rica Tamás POLIMEROLDATOK HATÁSA A KÖZEGMOZGÁSRA AUTOKATALITIKUS FRONTOKBAN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Kertész Szabolcs SZENNYVIZEK ÉS FOLYÉKONY HALMAZÁLLAPOTÚ MELLÉKTERMÉKEK KÖRNYEZETTERHELÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE MEMBRÁNSZEPARÁCIÓS ELJÁRÁSOKKAL Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Mohl Melinda EGYDIMENZIÓS FÉM NANOSZERKEZETEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Kovács Krisztina Éva DÉL-KELET ALFÖLDI TERMÁLVIZEKBŐL KINYERT HUMUSZANYAGOK JELLEMZÉSE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Ladányi Zsuzsanna TÁJVÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE A DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁG EGY KÖRNYEZET- ÉS KLÍMAÉRZÉKENY KISTÁJÁN, AZ ILLANCSON Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Bozsó Gábor A SZEGEDI FEHÉR-TÓ SZIKES ÜLEDÉKEINEK KÖRNYEZET-GEOKÉMIAI TULAJDONSÁGAI Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Ferencz Ágnes A Metal-responsive transcription factor-1 és a glutation peroxidáz család tagjait kódoló gének azonosítása és expressziójának jellemzése pontyban Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Fintor Krisztián POSTMETAMORPHIC PALAEOFLUID EVOLUTION OF THE BAKSA GNEISS COMPLEX Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Henczová Mária NEHÉZFÉMEK HATÁSA ÉDESVÍZI HALFAJOK MÁJ CITOKRÓM P450-FÜGGŐ ENZIMRENDSZERÉRE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Czibulya Zsuzsanna Talajszuszpenziók reológiai vizsgálata Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Horváth Győző Kisemlős populációk paramétereinek becslése és modellezése Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Huszár Helga FOTOAKUSZTIKUS ELVEN MŰKÖDŐ MÉRŐMŰSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK BEMUTATÁSA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Nyilas Tünde TALAJOK SZERVES ANYAGÁNAK JELLEMZÉSE ROCK-EVAL PIROLÍZIS VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI ALAPJÁN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Év Név Doktori értekezés címe Dokumentumok
2011. Ruff János VÉGES GEOMETRIÁK, GRÁFOK, CSOPORTOK ÉS KAPCSOLATAIK Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Dénes Attila POPULÁCIÓDINAMIKAI RENDSZEREK ELMÉLETI ÉS SZÁMÍTÓGÉPES STABILITÁSVIZSGÁLATA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Mészáros Viola EXTREMÁLIS PROBLÉMÁK SÍKBELI PONTHALMAZOKON Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2011. Gyuricza György SPECIÁLIS FAAUTOMATA OSZTÁLYOK JELLEMZÉSE Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Ambrus Gergely TÉTELEK A KONVEX GEOMETRIA ÉS AZ ANALÍZIS HATÁRÁN Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Dormán Miklós MONOIDAL INTERVALS Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Osztényi József Multikromatikus számokra vonatkozó topologikus alsókorlát tételek Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Pósfai Anna APPROXIMATION THEOREMS RELATED TO THE COUPON COLLECTOR'S PROBLEM Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2010. Vígh Viktor Konvex testek közelítése politópokkal Tézisfüzet, Tézisfüzet, Thesis
2009. Jenei Árpád KÉTVÁLTOZÓS PERIODIKUS FÜGGVÉNYEK FOURIER- ÉS KONJUGÁLT SORAINAK KONVERGENCIÁJA Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kátai Urbán Kamilla Kombinatorikus teljesen 0-egyszerű félcsoportok és szabadspektrum Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Kevei Péter Szemistabilis eloszlások geometriai parciális vonzástartományából vett véletlen változók lineáris kombinációi Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Léka Zoltán On Stability Conditions of Operator Semigroups Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2009. Nagy-György Judit Online algorithms for combinatorial problems Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Hartmann Miklós Ortodox félcsoportok és szemidirekt szorzatok Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Németh L. Zoltán Többdimenziós automaták (Higher Dimensional Automata) Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2008. Szörényi Balázs Tanuláselméleti és karakterizációs eredmények Boole-füuggvény osztályokra Tézisfüzet, Thesis
2008. Waldhauser Tamás MINIMAL CLONES Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2007. Balázs Péter Geometriai tulajdonságok alkalmazása a bináris tomográfiában: Egyértelműségi és rekonstrukciós eredmények Tézisfüzet, Thesis
2007. Horváth Péter The 'gas of circles' model and its application to tree crown extraction Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
2007. Maróti Attila Orders, Conjugacy Classes, and Coverings of Permutation Groups Értekezés, Tézisfüzet, Thesis
Created by Andras Gajdacsi