Czakó Gábor honlapja

Intro

Egyetemi docens, az MTA doktora

Az MTA-SZTE Lendület Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport vezetője

Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Szegedi Tudományegyetem


Rerrich Béla tér 1.

6720 Szeged, Magyarország

Iroda: BE-417, Tel.: +36-62-34-3742

E-mail: gczako at chem.u-szeged.hu

Elméleti kémikusként a reakciódinamika területén folytatok sikeres kutatómunkát, amely során kutatócsoportom tagjaival együtt potenciálisenergia-felületek fejlesztésével, és az azokon lejátszódó kémiai reakciók részletes modellezésével foglalkozunk a legkorszerűbb elektronszerkezet-számító és reakciódinamikai módszereket felhasználva. Kutatásaink az alkalmazott módszerek fejlesztését is magukban foglalják, ehhez pedig a matematika, a fizika és az informatika eszköztárainak ötvözésére van szükség. A széleskörű kutatási tevékenység mellett egy új elméleti kémiai iskola felépítésén dolgozom a Szegedi Tudományegyetemen, amely számos BSc, MSc és PhD hallgató témavezetését, és változatos elméleti kémiai tárgyak oktatását jelenti. Csoportunk több, a világ élvonalába tartozó nemzetközi kutatócsoporttal is együttműködik, eredményeinket pedig a legrangosabb tudományos folyóiratokban, úgy mint a Science, Nature Communications, Nature Chemistry, PNAS, stb. publikáltuk számos alkalommal. Fő céljaim közé tartozik a csoport tudományos teljesítményének fejlesztése kutatómunkánk magas színvonalának fenntartása mellett, illetve tehetséges fiatal hallgatók elindítása és támogatása a kutatói pályán.

Önéletrajz

Születési idő: 1981. január 1.
Születési hely: Szentes, Magyarország

Tanulmányok és beosztások

2022Vendégprofesszor, Department of Chemistry and Chemical Biology, University of New Mexico, Albuquerque, USA (3 hónap)
2020 - Elméleti kémia program vezetője, Kémia Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem
2019 - Egyetemi docens, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
2018Habilitáció, Szegedi Tudományegyetem
2017MTA doktora
2015 - Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport vezetője, Szegedi Tudományegyetem
2015 - 2019Egyetemi adjunktus, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
2011 - 2015Tudományos munkatárs, Kémiai Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem
2008 - 2011Posztdoktori ösztöndíjas, Emory University, Atlanta, USA, Prof. Joel M. Bowman csoportja
2007Ph.D. elméleti kémiából, Eötvös Loránd Tudományegyetem, témavezetők: Prof. Császár Attila és Dr. Szalay Viktor
2004Okleveles vegyész, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Pályázatok

2024 - 2029Lendület Program, Kvantumhatások azonosítása többatomos kémiai reakciók dinamikájában (Témavezető)
2024 - 2027NKFIH K-146759, Kémiai reakciódinamika automatizált modellezése (Témavezető)
2019 - 2024Lendület Program, Új reakcióutak feltárása atomi-felbontású mozifilmekkel (Témavezető)
2018 - 202120391-3/2018/FEKUSTRAT, Alapvető gázfázisú és felületi reakciók dinamikája és mechanizmusai (Témavezető)
2017 - 2021NKFIH K-125317, Kémiai reakciók dinamikájának atomi szintű vizsgálata és szabályozása:
alapvető folyamatoktól a kis biorendszerek tanulmányozásáig (Témavezető)
2015 - 2017OTKA PD-111900, Poliatomos kémiai reakciók dinamikája (Témavezető)
2014 - 2017MTA-Bolyai, Kémiai reakciók atomi szintű dinamikája (Témavezető)
2013 - 2014A1-MZPD-12-0138, Alapvető bimolekuláris kémiai reakciók dinamikája (Témavezető)
2012 - 2015MTA-Bolyai, Alapvető bimolekuláris kémiai reakciók dinamikája (Témavezető)
2012 - 2014OTKA NN-81072-91234, Alagúthatás újonnan előállítandó hidroxikarbénekben (Résztvevő)
2011 - 2014OTKA NK-83583, A kvantumkémia negyedik korszaka (Résztvevő)

Díjak

2022Év Publikációja Díj, Szegedi Tudományegyetem
2020Év Fiatal Kutatója, Szegedi Tudományegyetem
2018Kari Tudományos Díj, Természettudományi és Informatikai Kar, Szegedi Tudományegyetem
2018Bolyai Plakett, Magyar Tudományos Akadémia
2015"Top Reviewer for The Journal of Chemical Physics 2014"
2014Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (3 év)
2013Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (16 hónap)
2012Junior Prima Díj, Magyar Tudomány Kategória
2012Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (4 hónap)
2012Fiatal kutatói Polányi Mihály-díj
2007Témavezetői elismerés (OTDK 2. helyezés)
2006Témavezetői elismerés (Házi TDK 3. helyezés)
2004 - 2007Állami PhD ösztöndíj
2004Kar Kiváló Hallgatója
2003 - 2004Köztársasági-ösztöndíj
2003OTDK 2. helyezés
2002ELTE-TTK KTCS TDK konferenciájának fődíja
2000Szeged Ifjú Tehetsége elismerés Szeged polgármesterétől
1999 - 2000Miniszterelnöki-ösztöndíj
1999Szent-Györgyi Albert Emlékérem
1999Ezüstérem a 31. Nemzetközi Kémiai Olimpián, Bangkok, Thaiföld

Külföldi látogatások

2022 (nyár)University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico USA (3 hónap)
2006 (tél)Center for Computational Chemistry, Athens, Georgia USA (2 hónap)
2004 (ősz)Center for Computational Chemistry, Athens, Georgia USA (2 hónap)
2003 (ősz)Center for Computational Chemistry, Athens, Georgia USA (3 hónap)

Szakmai tevékenység

Bírálói tevékenység
Pályázatok
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA)
Magyar Tudományos Akadémia
Osztrák Tudományos Alap
Cseh Tudományos Alap
Lengyel Nemzeti Tudományos Központ
Amerikai Energiaügyi Minisztérium (DOE) Tudományos Hivatala
Folyóiratok (kb. 30-40 cikk évente)
Science, Nature Chemistry, Nature Communications, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie, Chemical Science, Physical Chemistry Chemical Physics, Journal of Chemical Physics ["Top 20 JCP Reviewer (2014)" elismerés], Journal of Physical Chemistry, Molecular Physics, International Journal of Quantum Chemistry, stb.
Tagságok
Kemometria és Molekulamodellezés Munkabizottság (társelnök)
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság
Magyar Kémikusok Egyesülete
MTA köztestület
MTA Fizikai-kémiai Tudományos Bizottság

Kutatás

A korai kutatásaim középpontjában kis és közepes méretű molekulák anharmonikus rezgési-forgási energiaszintjeinek számítására alkalmas módszerek fejlesztése állt. Reakciódinamikával 2008-ban kezdtem el foglalkozni. Analitikus ab initio potenciálisenergia-felületeket (PES) fejlesztettünk számos atom + metán és SN2 reakcióra, valamint tanulmányoztuk a reakciók dinamikáját kvázi-klasszikus és/vagy kvantummechanikai módszerekkel. Több eredményünk rangos multidiszciplináris és kémiai folyóiratokban, úgy mint Science, PNAS, Nature Chemistry, Nature Communications, JACS és Chemical Science jelent meg. Jelenleg számításaink nagyobb rendszerekre történő kiterjesztésén dolgozunk, így betekintést nyerhetünk 7-10 atomos reakciók és kis biorendszerek dinamikájába is.

A legfontosabb kutatási eredményeinket az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Potenciálisenergia-felületek fejlesztése

  Módszerfejlesztések

 • ROBOSURFER: Egy programcsomag automatikus PES fejlesztéshez
 • ManyHF: Egy automatikus módszer alacsonyabb energiájú Hartree−Fock megoldások megkeresésére PES fejlesztéshez
 • Alkalmazások

  Teljes dimenziós ab initio PES-ek fejlesztése a következő rendszerekre:
 • Atom/gyök-molekula reakciók: F + CH4, O + CH4, Cl + CH4, Br + CH4, F + C2H6, Cl + C2H6, OH + C2H6, HBr + C2H5, HI + C2H5, Cl + CH3NH2, CH2OO + NH3 és F + CH3NH2
 • Ion-molekula reakciók: F + CH3F, F + CH3Cl, F + CH3Br, F + CH3I, OH + CH3F, OH + CH3I, F + NH2Cl, F + CH3CH2Cl, NH2 + CH3I, Cl + CH3I, F + SiH3Cl, F + PH2Cl és OH + CH3CH2Cl
 • Komplexek: CH4.F és CH4.Ar

Reakciódinamika és molekuladinamika számítások

  Módszerfejlesztések

 • Mód-specifikus kvázi-klasszikus poliatomos termékelemző módszer
 • Gaussian binning (1GB) poliatomos molekulákhoz
 • Zérusponti-energia megszorításos kvázi-klasszikus trajektória módszer fejlesztés és alkalmazása kis vízklaszterekre
 • Atom + metán reakciók dinamikája

 • A Nobel-díjas John Polanyi szabályainak módosítása poliatomos rendszerek esetén
 • A forgási mód specificitás fogalmának bevezetése
 • A Cl + CHD3 reakció szögfüggő energiagátjának meghatározása
 • SN2 reakciók dinamikája

 • A dupla inverziós SN2 mechanizmus felfedezése
 • Meglepő távozócsoport effektus feltárása
 • Az elölről támadásos komplex képződésének jelentősége SN2 reakciók során
 • Minden korábbinál jobb egyezés SN2 reakciók dinamikájára vonatkozó kísérleti eredményekkel
 • Szubsztitúciós (SN2) és eliminációs (E2) reakcióutak elkülönítése

Elméleti rezgési-forgási spektroszkópia

  Diszkrét változójú reprezentáción alapuló módszerek és számítógépes programok fejlesztése és alkalmazása három- és többatomos molekulák rezgési-forgási energiaszintjeinek meghatározására

Nem-Born-Oppenheimer számítások

  Adiabatikus Jacobi korrekció a H2+ és HD+ molekulaionokra

Publikációk

Cikkek száma:143

Összes hivatkozás:4966(5782)

Összesített impakt faktor:627

H-index:42(45)


Web of Science(Google Tudós)

(Frissítve: 2024. június 4.)

V. Szalay, G. Czakó, Á. Nagy, T. Furtenbacher, and A. G. Császár
On one-dimensional discrete variable representations with general basis functions
J. Chem. Phys. 119, 10512 (2003) PDF

G. Czakó, T. Furtenbacher, A. G. Császár, and V. Szalay
Variational vibrational calculations using high-order anharmonic force fields
Mol. Phys. 102, 2411 (2004) PDF

G. Czakó, V. Szalay, A. G. Császár, and T. Furtenbacher
Treating singularities present in the Sutcliffe-Tennyson vibrational Hamiltonian in orthogonal internal coordinates
J. Chem. Phys. 122, 024101 (2005) PDF

A. G. Császár, G. Czakó, T. Furtenbacher, J. Tennyson, V. Szalay, S. V. Shirin, N. F. Zobov, and O. L. Polyansky
On equilibrium structures of the water molecule
J. Chem. Phys. 122, 214305 (2005) PDF

G. Tarczay, T. A. Miller, G. Czakó, and A. G. Császár
Accurate ab initio determination of spectroscopic and thermochemical properties of mono- and dichlorocarbenes
Phys. Chem. Chem. Phys. 7, 2881 (2005) PDF

T. Furtenbacher, G. Czakó, B. T. Sutcliffe, A. G. Császár, and V. Szalay
The methylene saga continues: stretching fundamentals and zero-point energy of X 3B1 CH2
J. Mol. Struct. 780-781, 283 (2006) PDF

G. Czakó, V. Szalay, and A. G. Császár
Finite basis representations with nondirect-product basis functions having structure similar to that of spherical harmonics
J. Chem. Phys. 124, 014110 (2006) PDF

A. G. Császár, T. Furtenbacher, and G. Czakó
A földi üvegházhatás és a víz teljes spektroszkópiája
Magy. Kém. Foly. 112, 123 (2006) PDF

G. Czakó, A. G. Császár, V. Szalay, and B. T. Sutcliffe
Adiabatic Jacobi corrections for H2+-like systems
J. Chem. Phys. 126, 024102 (2007) PDF

A. G. Császár, G. Czakó, T. Furtenbacher, and E. Mátyus
An active database approach to complete rotational-vibrational spectra of small molecules
Ann. Rep. Comp. Chem. 3, 155 (2007) PDF

G. Czakó, T. Furtenbacher, P. Barletta, A. G. Császár, V. Szalay, and B. T. Sutcliffe
Use of a nondirect-product basis for treating singularities in triatomic rotational-vibrational calculations
Phys. Chem. Chem. Phys. 9, 3407 (2007) PDF

E. Mátyus, G. Czakó, B. T. Sutcliffe, and A. G. Császár
Vibrational energy levels with arbitrary potentials using the Eckart-Watson Hamiltonians and the discrete variable representation
J. Chem. Phys. 127, 084102 (2007) PDF

G. Czakó, E. Mátyus, A. C. Simmonett, A. G. Császár, H. F. Schaefer III, and W. D. Allen
Anchoring the absolute proton affinity scale
J. Chem. Theory Comput. 4, 1220 (2008) PDF

G. Czakó, B. J. Braams, and J. M. Bowman
Accurate ab initio structure, dissociation energy, and vibrational spectroscopy of the F−_CH4 anion complex
J. Phys. Chem. A 112, 7466 (2008) PDF

G. Tarczay, T. A. Miller, G. Czakó, and A. G. Császár
Additions and corrections to "Accurate ab initio determination of spectroscopic and thermochemical properties of mono- and dichlorocarbenes"
Phys. Chem. Chem. Phys. 10, 7324 (2008) PDF

T. Szidarovszky, G. Czakó, and A. G. Császár
Conformers of gaseous threonine
Mol. Phys. 107, 761 (2009) PDF

G. Czakó, B. C. Shepler, B. J. Braams, and J. M. Bowman
Accurate ab initio potential energy surface, dynamics, and thermochemistry of the F + CH4 __> HF + CH3 reaction
J. Chem. Phys. 130, 084301 (2009) PDF Highlighted by JCP: Editors' Choice for 2009: Gas phase dynamics

G. Czakó, B. Nagy, G. Tasi, Á. Somogyi, J. Simunek, J. Noga, B. J. Braams, J. M. Bowman, and A. G. Császár
Proton affinity and enthalpy of formation of formaldehyde
Int. J. Quant. Chem. 109, 2393 (2009) PDF

E. Mátyus, G. Czakó, and A. G. Császár
Toward black-box-type full- and reduced-dimensional variational (ro)vibrational computations
J. Chem. Phys. 130, 134112 (2009) PDF

C. Fábri, G. Czakó, G. Tasi, and A. G. Császár
Adiabatic Jacobi corrections on the vibrational energy levels of H2+ isotopologues
J. Chem. Phys. 130, 134314 (2009) PDF

G. Czakó, E. Mátyus, and A. G. Császár
Bridging theory with experiment: a benchmark study of thermally averaged structural and effective spectroscopic parameters of the water molecule
J. Phys. Chem. A 113, 11665 (2009) PDF

G. Czakó and J. M. Bowman
CH stretching excitation steers the F atom to the CD bond in the F + CHD3 reaction
J. Am. Chem. Soc. 131, 17534 (2009) PDF Highlighted by Science, Editors' Choice: Fluorine diverted

G. Czakó and J. M. Bowman
Quasiclassical trajectory calculations of correlated product distributions for the F + CHD3(v1= 0, 1) reactions using an ab initio potential energy surface
J. Chem. Phys. 131, 244302 (2009) PDF

E. Mátyus, C. Fábri, T. Szidarovszky, G. Czakó, W. D. Allen, and A. G. Császár
Assigning quantum labels to variationally computed rotational-vibrational eigenstates of polyatomic molecules
J. Chem. Phys. 133, 034113 (2010) PDF

T. Szidarovszky, A. G. Császár, and G. Czakó
On the efficiency of treating singularities in triatomic variational vibrational computations. The vibrational states of H3+ up to dissociation
Phys. Chem. Chem. Phys. 12, 8373 (2010) PDF

G. Czakó, A. L. Kaledin, and J. M. Bowman
A practical method to avoid zero-point leak in molecular dynamics calculations: Application to the water dimer
J. Chem. Phys. 132, 164103 (2010) PDF

J. M. Bowman, B. J. Braams, S. Carter, C. Chen, G. Czakó, B. Fu, X. Huang, E. Kamarchik, A. R. Sharma, B. C. Shepler, Y. Wang, and Z. Xie
ab initio-based potential energy surfaces for complex molecules and molecular complexes
J. Phys. Chem. Lett. 1, 1866 (2010) Perspective PDF

G. Czakó, Q. Shuai, K. Liu, and J. M. Bowman
Communication: Experimental and theoretical investigations of the effects of the reactant bending excitations in the F + CHD3 reaction
J. Chem. Phys. 133, 131101 (2010) PDF One of the Top 20 Most Downloaded JCP articles in October 2010

G. Czakó, A. L. Kaledin, and J. M. Bowman
Zero-point energy constrained quasiclassical, classical, and exact quantum simulations of isomerizations and radial distribution functions of the water trimer using an ab initio potential energy surface
Chem. Phys. Lett. 500, 217 (2010) PDF

G. Czakó and J. M. Bowman
An ab initio spin-orbit-corrected potential energy surface and dynamics for the F + CH4 and F + CHD3 reactions
Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 8306 (2011) PDF

J. M. Bowman, G. Czakó, and B. Fu
High-dimensional ab initio potential energy surfaces for reaction dynamics calculations
Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 8094 (2011) Perspective PDF

M. Cheng, Y. Feng, Y. Du, Q. Zhu, W. Zheng, G. Czakó, and J. M. Bowman
Communication: Probing the entrance channels of the X + CH4 __> HX + CH3 (X = F, Cl, Br, I) reactions via photodetachment of X-_CH4
J. Chem. Phys. 134, 191102 (2011) PDF

G. Czakó, Y. Wang, and J. M. Bowman
Communication: Quasiclassical trajectory calculations of correlated product-state distributions for the dissociation of (H2O)2 and (D2O)2
J. Chem. Phys. 135, 151102 (2011) PDF One of the Top 20 Most Downloaded JCP articles in October 2011

G. Czakó and J. M. Bowman
Dynamics of the reaction of methane with chlorine atom on an accurate potential energy surface
Science 334, 343 (2011) PDF Highlighted by ChemPhysChem: "Reaction Dynamics: Rules Change with Molecular Size"

A. G. Császár, C. Fábri, T. Szidarovszky, E. Mátyus, T. Furtenbacher, and G. Czakó
The fourth age of quantum chemistry: molecules in motion
Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 1085 (2012) Perspective Cover PDF One of the Top 10 Most Downloaded PCCP articles in December 2011

G. Czakó and J. M. Bowman
Accurate ab initio potential energy surface, thermochemistry, and dynamics of the Cl(2P, 2P3/2) + CH4 __> HCl + CH3 and H + CH3Cl reactions
J. Chem. Phys. 136, 044307 (2012) PDF One of the Most Cited 2012 Articles published in JCP

V. Szalay, T. Szidarovszky, G. Czakó, and A. G. Császár
A paradox of grid-based representation techniques: accurate eigenvalues from inaccurate matrix elements
J. Math. Chem. 50, 636 (2012) PDF

B. Zhang, K. Liu, G. Czakó, and J. M. Bowman
Translational energy dependence of the Cl + CH4(vb= 0, 1) reactions: A joint crossed-beam and quasiclassical trajectory study
Mol. Phys. 110, 1617 (2012) PDF

G. Czakó and J. M. Bowman
Dynamics of the O(3P) + CHD3(vCH= 0, 1) reactions on an accurate ab initio potential energy surface
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109, 7997 (2012) PDF

I. Szabó, C. Fábri, G. Czakó, E. Mátyus, and A. G. Császár
Temperature-dependent, effective structures of the 14NH3 and 14ND3 molecules
J. Phys. Chem. A 116, 4356 (2012) PDF

A. G. Császár, G. Czakó, T. Furtenbacher, E. Mátyus, C. Fábri, T. Szidarovszky, I. Szabó, and J. Sarka
Molekulaszerkezet és dinamika
Magy. Kém. Foly. 118, 181 (2012) PDF

G. Czakó
Gaussian binning of the vibrational distributions for the Cl + CH4(v4/2=0,1) __> H + CH3Cl(n1n2n3n4n5n6) reactions
J. Phys. Chem. A 116, 7467 (2012) PDF

L. C. Ch'ng, A. K. Samanta, G. Czakó, J. M. Bowman, and H. Reisler
Experimental and theoretical investigations of energy transfer and hydrogen-bond breaking in the water dimer
J. Am. Chem. Soc. 134, 15430 (2012) PDF

Z. Zhang, Y. Zhou, D. H. Zhang, G. Czakó, and J. M. Bowman
Theoretical study of the validity of the Polanyi rules for the late-barrier Cl + CHD3 reaction
J. Phys. Chem. Lett. 3, 3416 (2012) PDF Highlighted by Science, Editors' Choice: Stretching the Polanyi Rules

R. Liu, M. Yang, G. Czakó, J. M. Bowman, J. Li, and H. Guo
Mode selectivity for a "central" barrier reaction: Eight-dimensional quantum studies of the O(3P) + CH4 __> OH + CH3 reaction on an ab initio potential energy surface
J. Phys. Chem. Lett. 3, 3776 (2012) PDF

C. Fábri, A. G. Császár, and G. Czakó
Reduced-dimensional quantum computations for the rotational-vibrational dynamics of F−_CH4 and F−_CH2D2
J. Phys. Chem. A 117, 6975 (2013) PDF

G. Czakó
Accurate ab initio potential energy surface, thermochemistry, and dynamics of the Br(2P, 2P3/2) + CH4 __> HBr + CH3 reaction
J. Chem. Phys. 138, 134301 (2013) PDF

D. Y. Wang and G. Czakó
Quantum dynamics study of the F + CH4 __> HF + CH3 reaction on an ab initio potential energy surface
J. Phys. Chem. A 117, 7124 (2013) PDF

G. Czakó, R. Liu, M. Yang, J. M. Bowman, and H. Guo
Quasiclassical trajectory studies of the O(3P) + CX4(vk=0,1) __> OX(v) + CX3(n1n2n3n4) [X = H and D] reactions on an ab initio potential energy surface
J. Phys. Chem. A 117, 6409 (2013) PDF

I. Szabó, A. G. Császár, and G. Czakó
Dynamics of the F + CH3Cl __> Cl + CH3F SN2 reaction on a chemically accurate potential energy surface
Chem. Sci. 4, 4362 (2013) Cover PDF One of the "HOT Chemical Science articles for October"

G. Czakó, I. Szabó, and H. Telekes
On the choice of the ab initio level of theory for potential energy surface developments
J. Phys. Chem. A 118, 646 (2014) PDF

G. Czakó and J. M. Bowman
Reaction dynamics of methane with F, O, Cl, and Br on ab initio potential energy surfaces
J. Phys. Chem. A 118, 2839 (2014) Feature Article Cover PDF

G. Czakó
Communication: Direct comparison between theory and experiment for correlated angular and product-state distributions of the ground-state and stretching-excited O(3P) + CH4 reactions
J. Chem. Phys. 140, 231102 (2014) PDF One of the Editors' Picks from The Journal of Chemical Physics

A. K. Samanta, G. Czakó, Y. Wang, J. S. Mancini, J. M. Bowman, and H. Reisler
Experimental and theoretical investigations of energy transfer and hydrogen-bond breaking in small water and HCl clusters
Acc. Chem. Res. 47, 2700 (2014) PDF

R. Liu, F. Wang, B. Jiang, G. Czakó, M. Yang, K. Liu, and H. Guo
Rotational mode specificity in the Cl + CHD3 __> HCl + CD3 reaction
J. Chem. Phys. 141, 074310 (2014) PDF

G. Czakó, A. G. Császár, and H. F. Schaefer III
Surprising quenching of the spin-orbit interaction significantly diminishes H2O...X [X = F, Cl, Br, I] dissociation energies
J. Phys. Chem. A 118, 11956 (2014) PDF

G. Czakó
Quasiclassical trajectory study of the rotational mode specificity in the O(3P) + CHD3(v1=0,1, JK) __> OH + CD3 reactions
J. Phys. Chem. A 118, 11683 (2014) PDF

I. Szabó and G. Czakó
Revealing a double-inversion mechanism for the F + CH3Cl SN2 reaction
Nat. Commun. 6, 5972 (2015) PDF Highly Cited Paper (as of July/August 2015), Highlighted by National Geographic Hungary

B. Zhang, K. Liu, and G. Czakó
Correlated dynamics of the O(3P) + CHD3(v = 0) reaction: A joint crossed-beam and quasiclassical trajectory study
J. Phys. Chem. A 119, 7190 (2015) PDF

I. Szabó and G. Czakó
Double-inversion mechanisms of the X + CH3Y [X,Y = F, Cl, Br, I] SN2 reactions
J. Phys. Chem. A 119, 3134 (2015) PDF

H. Wang, Y. Qiu, G. Czakó, and H. F. Schaefer III
Pathways for the OH + Cl2 __> HOCl + Cl and HOCl + Cl __> HCl + ClO reactions
J. Phys. Chem. A 119, 7802 (2015) PDF

I. Szabó, H. Telekes, and G. Czakó
Accurate ab initio potential energy surface, thermochemistry, and dynamics of the F + CH3F SN2 and proton-abstraction reactions
J. Chem. Phys. 142, 244301 (2015) PDF

I. Szabó and G. Czakó
Rotational mode specificity in the F + CH3Y [Y = F and Cl] SN2 reactions
J. Phys. Chem. A 119, 12231 (2015) PDF

M. Stei, E. Carrascosa, M. A. Kainz, A. H. Kelkar, J. Meyer, I. Szabó, G. Czakó, and R. Wester
Influence of the leaving group on the dynamics of a gas-phase SN2 reaction
Nat. Chem. 8, 151 (2016) PDF Highly Cited Paper (as of July/August 2016)

Y. Wang, H. Song, I. Szabó, G. Czakó, H. Guo, and M. Yang
Mode-specific SN2 reaction dynamics
J. Phys. Chem. Lett. 7, 3322 (2016) PDF

I. Szabó and G. Czakó
Mode-specific multi-channel dynamics of the F + CHD2Cl reaction on a global ab initio potential energy surface
J. Chem. Phys. 145, 134303 (2016) PDF

B. Olasz, I. Szabó, and G. Czakó
High-level ab initio potential energy surface and dynamics of the F + CH3I SN2 and proton-transfer reactions
Chem. Sci. 8, 3164 (2017) PDF

V. Tajti and G. Czakó
Benchmark ab initio characterization of the complex potential energy surface of the F + CH3CH2Cl reaction
J. Phys. Chem. A 121, 2847 (2017) PDF

I. Szabó, B. Olasz, and G. Czakó
Deciphering front-side complex formation in SN2 reactions via dynamics mapping
J. Phys. Chem. Lett. 8, 2917 (2017) PDF

I. Szabó and G. Czakó
Benchmark ab initio characterization of the complex potential energy surface of the Cl + CH3I reaction
J. Phys. Chem. A 121, 5748 (2017) PDF

H. Pan, F. Wang, G. Czakó, and K. Liu
Direct mapping of the angle-dependent barrier to reaction for Cl + CHD3 using polarized scattering data
Nat. Chem. 9, 1175 (2017) PDF

I. Szabó and G. Czakó
Dynamics and novel mechanisms of SN2 reactions on ab initio analytical potential energy surfaces
J. Phys. Chem. A 121, 9005 (2017) Feature Article Cover PDF

L. Krotos and G. Czakó
Does the Cl + CH4 __> H + CH3Cl reaction proceed via Walden inversion?
J. Phys. Chem. A 121, 9415 (2017) PDF

B. Hajdu and G. Czakó
Benchmark ab initio characterization of the complex potential energy surfaces of the X + NH2Y [X,Y = F, Cl, Br, I] reactions
J. Phys. Chem. A 122, 1886 (2018) PDF

T. Győri, B. Olasz, G. Paragi, and G. Czakó
Effects of the level of electronic structure theory on the dynamics of the F + CH3I reaction
J. Phys. Chem. A 122, 3353 (2018) PDF

S. Góger, P. Szabó, G. Czakó, and G. Lendvay
Flame inhibition chemistry: rate coefficients of the reactions of HBr with CH3 and OH radicals at high temperatures determined by quasiclassical trajectory calculations
Energy Fuels 32, 10100 (2018) PDF

M. Stei, E. Carrascosa, A. Dörfler, J. Meyer, B. Olasz, G. Czakó, A. Li, H. Guo, and R. Wester
Stretching vibration is spectator in nucleophilic substitution
Sci. Adv. 4, eaas9544 (2018) PDF

D. A. Tasi, Z. Fábián, and G. Czakó
Benchmark ab initio characterization of the inversion and retention pathways of the OH + CH3Y [Y = F, Cl, Br, I] SN2 reactions
J. Phys. Chem. A 122, 5773 (2018) PDF

B. Olasz and G. Czakó
Mode-specific quasiclassical dynamics of the F + CH3I SN2 and proton-transfer reactions
J. Phys. Chem. A 122, 8143 (2018) PDF

D. Papp, B. Gruber, and G. Czakó
Detailed benchmark ab initio mapping of the potential energy surfaces of the X + C2H6 [X = F, Cl, Br, I] reactions
Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 396 (2019) PDF

B. Bastian, E. Carrascosa, A. Kaiser, J. Meyer, T. Michaelsen, G. Czakó, W. L. Hase, and R. Wester
Dynamics of proton transfer from ArH+ to CO
Int. J. Mass Spectrom. 438, 175 (2019) PDF

B. Olasz and G. Czakó
High-level-optimized stationary points for the F(H2O) + CH3I system: Proposing a new water-induced double-inversion pathway
J. Phys. Chem. A 123, 454 (2019) PDF

B. Olasz and G. Czakó
Uncovering the role of the stationary points in the dynamics of the F + CH3I reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 1578 (2019) PDF

D. A. Tasi, Z. Fábián, and G. Czakó
Rethinking the X + CH3Y [X = OH, SH, CN, NH2, PH2; Y = F, Cl, Br, I] SN2 reactions
Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 7924 (2019) PDF

G. Czakó
Alapvetõ kémiai reakciók dinamikájának és mechanizmusainak vizsgálata
Magy. Kém. Foly. 125, 100 (2019) PDF

G. Czakó, T. Győri, B. Olasz, D. Papp, I. Szabó, V. Tajti, and D. A. Tasi
Benchmark ab initio and dynamical characterization of the stationary points of reactive atom + alkane and SN2 potential energy surfaces
Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 4298 (2020) Perspective Cover PDF

T. Győri and G. Czakó
Automating the development of high-dimensional reactive potential energy surfaces with the ROBOSURFER program system
J. Chem. Theory Comput. 16, 51 (2020) PDF Highly Cited Paper (as of May/June 2020)

G. Avila, D. Papp, G. Czakó, and E. Mátyus
Exact quantum dynamics background of dispersion interactions: case study for CH4.Ar in full (12) dimensions
Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 2792 (2020) PDF 2020 HOT PCCP article

D. A. Tasi, T. Győri, and G. Czakó
On the development of a gold-standard potential energy surface for the OH + CH3I reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 3775 (2020) Communication PDF 2020 HOT PCCP article

D. Papp, V. Tajti, T. Győri, and G. Czakó
Theory finally agrees with experiment for the dynamics of the Cl + C2H6 reaction
J. Phys. Chem. Lett. 11, 4762 (2020) PDF A Hónap Publikációja (MTA Kémiai Tudományok Osztálya)

E. M. Orján, A. B. Nacsa, and G. Czakó
Conformers of dehydrogenated glycine isomers
J. Comput. Chem. 41, 2001 (2020) PDF

B. Gruber and G. Czakó
Benchmark ab initio characterization of the abstraction and substitution pathways of the OH + CH4/C2H6 reactions
Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 14560 (2020) PDF

P. Papp, V. Tajti, and G. Czakó
Numerical separation of the front-side attack and double-inversion retention pathways of SN2 reactions
Chem. Phys. Lett. 755, 137780 (2020) PDF

D. Papp and G. Czakó
Full-dimensional MRCI-F12 potential energy surface and dynamics of the F(2P3/2) + C2H6 __> HF + C2H5 reaction
J. Chem. Phys. 153, 064305 (2020) PDF

P. Papp and G. Czakó
Rotational mode specificity in the F + CH3I(v=0, JK) SN2 and proton-transfer reactions
J. Phys. Chem. A 124, 8943 (2020) PDF

G. Czakó, T. Győri, D. Papp, V. Tajti, and D. A. Tasi
First-principles reaction dynamics beyond six-atom systems
J. Phys. Chem. A 125, 2385 (2021) Perspective Cover PDF

D. Papp and G. Czakó
Facilitated inversion complicates the stereodynamics of an SN2 reaction at nitrogen center
Chem. Sci. 12, 5410 (2021) Cover PDF

A. B. Nacsa and G. Czakó
Benchmark ab initio proton affinity of glycine
Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 9663 (2021) Cover PDF

T. Szűcs and G. Czakó
Benchmark ab initio stationary-point characterization of the complex potential energy surface of the multi-channel Cl + CH3NH2 reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 10347 (2021) PDF

D. A. Tasi, C. Tokaji, and G. Czakó
A benchmark ab initio study of the complex potential energy surfaces of the OH + CH3CH2Y [Y = F, Cl, Br, I] reactions
Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 13526 (2021) PDF 2021 HOT PCCP article

J. Meyer, V. Tajti, E. Carrascosa, T. Győri, M. Stei, T. Michaelsen, B. Bastian, G. Czakó, and R. Wester
Atomistic dynamics of elimination and nucleophilic substitution disentangled for the F + CH3CH2Cl reaction
Nat. Chem. 13, 977 (2021) PDF A Hónap Publikációja (MTA Kémiai Tudományok Osztálya) Az Év Publikációja (Szegedi Tudományegyetem)

D. Papp, J. Li, H. Guo, and G. Czakó
Vibrational mode-specificity in the dynamics of the Cl + C2H6 __> HCl + C2H5 reaction
J. Chem. Phys. 155, 114303 (2021) PDF

V. Tajti, T. Győri, and G. Czakó
Detailed quasiclassical dynamics of the F + CH3Br reaction on an ab initio analytical potential energy surface
J. Chem. Phys. 155, 124301 (2021) PDF

D. Papp and G. Czakó
Vibrational mode-specific dynamics of the F(2P3/2) + C2H6 __> HF + C2H5 reaction
J. Chem. Phys. 155, 154302 (2021) PDF

D. A. Tasi and G. Czakó
Uncovering an oxide ion substitution for the OH + CH3F reaction
Chem. Sci. 12, 14369 (2021) Cover PDF 2021 Chemical Science HOT Article Collection

A. Á. Dékány, G. Z. Kovács, and G. Czakó
High-level systematic ab initio comparison of carbon- and silicon-centered SN2 reactions
J. Phys. Chem. A 125, 9645 (2021) PDF

A. Á. Dékány and G. Czakó
Benchmark ab initio proton affinity and gas-phase basicity of α-alanine based on coupled-cluster theory and statistical mechanics
J. Comput. Chem. 43, 19 (2022) PDF

Z. Kerekes, D. A. Tasi, and G. Czakó
SN2 reactions with an ambident nucleophile: A benchmark ab initio study of the CN + CH3Y [Y = F, Cl, Br, and I] systems
J. Phys. Chem. A 126, 889 (2022) PDF

T. Győri and G. Czakó
ManyHF: A pragmatic automated method of finding lower-energy Hartree−Fock solutions for potential energy surface development
J. Chem. Phys. 156, 071101 (2022) Communication Cover PDF Featured

V. Tajti and G. Czakó
Vibrational mode-specific dynamics of the F + CH3CH2Cl multi-channel reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 8166 (2022) PDF

D. Papp and G. Czakó
Rotational mode-specificity in the Cl + C2H6 __> HCl + C2H5 reaction
J. Phys. Chem. A 126, 2551 (2022) PDF

P. Tóth, T. Szűcs, and G. Czakó
Benchmark ab initio characterization of the abstraction and substitution pathways of the Cl + CH3CN reaction
J. Phys. Chem. A 126, 2802 (2022) PDF

D. A. Tasi and G. Czakó
Unconventional SN2 retention pathways induced by complex formation: High-level dynamics investigation of the NH2 + CH3I polyatomic reaction
J. Chem. Phys. 156, 184306 (2022) PDF

B. Gruber, V. Tajti, and G. Czakó
Full-dimensional automated potential energy surface development and dynamics for the OH + C2H6 reaction
J. Chem. Phys. 157, 074307 (2022) PDF

T. Szűcs and G. Czakó
Benchmark ab initio potential energy surface mapping of the F + CH3NH2 reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 20249 (2022) PDF

C. Yin, V. Tajti, and G. Czakó
Full-dimensional potential energy surface development and dynamics for the HBr + C2H5 __> Br(2P3/2) + C2H6 reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 24784 (2022) PDF 2022 HOT PCCP article

C. Yin and G. Czakó
Automated full-dimensional potential energy surface development and quasi-classical dynamics for the HI(X1Σ+) + C2H5 __> I(2P3/2) + C2H6 reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 29084 (2022) PDF

A. B. Nacsa and G. Czakó
Benchmark ab initio determination of the conformers, proton affinities, and gas-phase basicities of cysteine
J. Phys. Chem. A 126, 9667 (2022) PDF

D. Papp, V. Tajti, G. Avila, E. Mátyus, and G. Czakó
CH4.F revisited: full-dimensional ab initio potential energy surface and variational vibrational states
Mol. Phys. 121, e2113565 (2023) PDF

C. Yin and G. Czakó
Theoretical vibrational mode-specific dynamics studies for the HBr + C2H5 reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 3083 (2023) PDF

D. A. Tasi, T. Michaelsen, R. Wester, and G. Czakó
Quasi-classical trajectory study of the OH + CH3I reaction: Theory meets experiment
Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 4005 (2023) PDF

T. Győri and G. Czakó
A comprehensive benchmark ab initio survey of the stationary points and products of the OH· + CH3OH system
J. Chem. Phys. 158, 034301 (2023) PDF

B. Gruber and G. Czakó
High-level ab initio mapping of the multiple H-abstraction pathways of the OH + glycine reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 5271 (2023) PDF

A. B. Nacsa, M. Kígyósi, and G. Czakó
Protonation of serine: Conformers, proton affinities and gas-phase basicities at the "gold standard" and beyond
Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 8891 (2023) PDF

C. Yin and G. Czakó
Vibrational mode-specific quasi-classical trajectory studies for the two-channel HI + C2H5 reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 9944 (2023) PDF

A. B. Nacsa, V. Tajti, and G. Czakó
Dynamics of the Cl + CH3I reaction on a high-level ab initio analytical potential energy surface
J. Chem. Phys. 158, 194306 (2023) PDF

A. Á. Dékány and G. Czakó
Exploring the versatile reactivity of the F + SiH3Cl system on a full-dimensional coupled-cluster potential energy surface
J. Chem. Phys. 158, 224303 (2023) PDF

T. Gstir, T. Michaelsen, B. A. Long, A. B. Nacsa, A. Ayasli, D. Swaraj, F. Zappa, F. Trummer, S. G. Ard, N. S. Shuman, G. Czakó, A. A. Viggiano, and R. Wester
The influence of fluorination on the dynamics of the F + CH3CH2I reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 18711 (2023) PDF 2023 HOT PCCP article

C. Yin and G. Czakó
Competition between the H-abstraction and the X-abstraction pathways in the HX (X = Br, I) + C2H5 reactions
Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 20241 (2023) PDF 2023 HOT PCCP article

A. Giricz, G. Czakó, and D. Papp
Alternating stereospecificity upon central-atom change: Dynamics of the F + PH2Cl SN2 reaction compared to its C- and N-centered analogues
Chem. Eur. J. 29, e202302113 (2023) PDF A Hónap Publikációja (MTA Kémiai Tudományok Osztálya)

B. Gruber, V. Tajti, and G. Czakó
Vibrational mode-specific dynamics of the OH + C2H6 reaction
J. Phys. Chem. A 127, 7364 (2023) PDF

T. Szűcs and G. Czakó
ManyHF-based full-dimensional potential energy surface development and quasi-classical dynamics for the Cl + CH3NH2 reaction
J. Chem. Phys. 159, 134306 (2023) PDF

C. Yin and G. Czakó
Full-dimensional automated potential energy surface development and detailed dynamics for the CH2OO + NH3 reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 26917 (2023) PDF

B. Ballay, T. Szűcs, D. Papp, and G. Czakó
Phosphorus-centered ion-molecule reactions: benchmark ab initio characterization of the potential energy surfaces of the X + PH2Y [X, Y = F, Cl, Br, I] systems
Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 28925 (2023) PDF

D. A. Tasi and G. Czakó
Vibrational mode-specificity in the dynamics of the OH + CH3I multi-channel reaction
J. Chem. Phys. 160, 044305 (2024) PDF

T. Szűcs and G. Czakó
Automated potential energy surface development and comprehensive dynamics for the F + CH3NH2 reaction
J. Chem. Phys. 160, 064304 (2024) PDF Editor's Pick

A. B. Nacsa, C. Tokaji, and G. Czakó
High-level analytical potential-energy-surface-based dynamics of the OH + CH3CH2Cl SN2 and E2 reactions in full (24) dimensions
Faraday Discuss. DOI: 10.1039/D3FD00161J (2024)

A. Á. Dékány and G. Czakó
Detailed quasiclassical dynamics of the F + SiH3Cl multi-channel reaction
Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 10008 (2024) PDF

A. Ayasli, P. Tóth, T. Michaelsen, T. Gstir, F. Zappa, D. Papp, G. Czakó, and R. Wester
Imaging the ion-molecule reaction dynamics of O + CD4
J. Phys. Chem. A 128, 3078 (2024) PDF

G. Czakó, B. Gruber, D. Papp, V. Tajti, D. A. Tasi, and C. Yin
First-principles mode-specific reaction dynamics
Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 15818 (2024) Perspective (PCCP 25th Anniversary Collection) Cover PDF 2024 HOT PCCP article

D. A. Tasi and G. Czakó
Benchmark ab initio characterization of the complex potential energy surfaces of the HOO + CH3Y [Y = F, Cl, Br, I] reactions
Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 16048 (2024) PDF

K. Horváth, V. Tajti, D. Papp, and G. Czakó
Dynamics of the HCl + C2H5 multi-channel reaction on a full-dimensional ab initio potential energy surface
J. Phys. Chem. A 128, 4474 (2024) PDF

D. R. Gál, D. Papp, and G. Czakó
Benchmark ab initio characterization of the multi-channel Cl + CH3X [X = F, Cl, Br, I] reactive potential energy surfaces
Phys. Chem. Chem. Phys. DOI: 10.1039/D4CP01578A (2024)

Prezentációk

Előadások

A. G. Császár, V. Szalay, and G. Czakó
First-principles rovibrational spectroscopy
Conference on the Interfaces among Mathematics, Chemistry & Computer Sciences, Dubrovnik, Horvátország, 2004. június

G. Czakó, A. G. Császár, and V. Szalay
Toward first-principles complete spectroscopy of small molecules
The 2005 Younger European Chemists’ Conference, Brno, Csehország, 2005. szeptember

G. Czakó, V. Szalay, and A. G. Császár
Szingularitások kezelése háromtest problémák variációs megoldásai során
XI. MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2006. május

T. Furtenbacher, G. Czakó, A. G. Császár, and V. Szalay
Kismolekulák teljes spektroszkópiája
XI. MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2006. május

E. Mátyus, G. Czakó, T. Furtenbacher, J. Simunek, and A. G. Császár
High-accuracy high-resolution variationally computed molecular spectra
22nd Austin Symposium on Molecular Structure, Austin, TX, USA, 2008. március

G. Czakó, E. Mátyus, A. G. Császár, B. J. Braams, and J. M. Bowman
High-accuracy ab initio rovibrational spectroscopy
Southeastern Theoretical Chemistry Association (SETCA), University of Alabama, Tuscaloosa, AL, USA, 2008. május

A. G. Császár, T. Furtenbacher, E. Mátyus, G. Czakó, C. Fábri, and T. Szidarovszky
Spectropedia
Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry, Kolozsvár, Romania, 2009. április

E. Mátyus, G. Czakó, and A. G. Császár
Általánosított módszerek variációs alapú magmozgás számításokhoz
XII. MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2009. május

C. Fábri, G. Czakó, and A. G. Császár
Túl a Born-Oppenheimer közelítésen: A H2+ izotopológjainak rezgései
XII. MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2009. május

T. Szidarovszky, G. Czakó, and A. G. Császár
Effektív algoritmus 3-atomos rendszerek rezgési-forgási színképének számítására
XII. MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2009. május

G. Czakó, B. C. Shepler, B. J. Braams, and J. M. Bowman
Accurate ab initio potential energy surface, dynamics, and thermochemistry of the F + CH4 __> HF + CH3 reaction
Southeastern Theoretical Chemistry Association (SETCA), Duke University, Durham, NC, USA, 2009. május

G. Czakó, B. C. Shepler, B. J. Braams, and J. M. Bowman
Accurate ab initio potential energy surface, dynamics, and thermochemistry of the F + CH4 __> HF + CH3 reaction
XXII Dynamics of Molecular Collisions Meeting, Snowbird, UT, USA, 2009. július

J. M. Bowman, C. Chen, B. C. Shepler, G. Czakó, and B. J. Braams
Reaction dynamics using full dimensional ab initio potential energy surfaces
238th ACS National Meeting, Washington, DC, USA, 2009. augusztus 16-20.

G. Czakó, B. C. Shepler, B. J. Braams, A. L. Kaledin, and J. M. Bowman
Quasiclassical dynamics of the F + CHD3 reaction and the water dimer
Southeastern Theoretical Chemistry Association (SETCA), University of South Carolina, Columbia, SC, USA, 2010. május

J. M. Bowman, G. Czakó, B. Fu, and Y. Han
Reaction dynamics calculations on high dimensional, ab initio potential energy surfaces
XXIII Dynamics of Molecular Collisions Meeting, Snowbird, UT, USA, 2011. július

J. M. Bowman, G. Czakó, and B. Fu
Reaction dynamics on high-dimensional ab initio potential energy surfaces
XI International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Santa Fe, NM, USA, 2011. július

G. Czakó
Dynamics of fundamental bimolecular chemical reactions
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Szedres, Magyarország, 2012. október 12-14.

G. Czakó
Dynamics of six-atom reactions on chemically accurate ab initio potential energy surfaces
XII International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Bordeaux, Franciaország, 2013. június 10-14. (Meghívott előadás)

G. Czakó
Dynamics of bimolecular polyatomic reactions on ab initio potential energy surfaces
XXIV Dynamics of Molecular Collisions Meeting, Granlibakken, CA, USA, 2013. július 7-12.

G. Czakó
Rotational-vibrational and reaction dynamics of polyatomic systems on ab initio potential energy surfaces
Kick-Off Meeting of Working Group 5 of the COST CoDECS Action, Budapest, Magyarország, 2013. augusztus 30-31. (Meghívott előadás)

G. Czakó
Hatatomos rendszerek dinamikája
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2013. október 17-19.

G. Czakó
Kémiai reakciók dinamikája ab initio potenciális energia felületeken
MTA Fizikai-Kémiai Tudományos Bizottság Ülése, Budapest, Magyarország, 2013. október 24.

P. Szabó, G. Czakó, and G. Lendvay
Dynamics of the reaction HBr + CH3 __> Br + CH4 on a global ab initio potential energy surface: the origin of the negative activation energy
23rd International Symposium on Gas Kinetics and Related Phenomena, Szeged, Magyarország, 2014. július 20-25.

G. Czakó
Dynamics of polyatomic chemical reactions on ab initio potential energy surfaces
20th European Conference on the Dynamics of Molecular Systems (MOLEC), Göteborg, Svédország, 2014. augusztus 24-29.

G. Czakó
Dynamics of polyatomic chemical reactions on ab initio analytical potential energy surfaces
Intézeti szeminárium, Institute for Ion Physics and Applied Physics, University of Innsbruck, Innsbruck, Ausztria, 2014. november 12. (Meghívott előadás)

G. Czakó
Kémiai reakciók dinamikája ab initio potenciális energia felületeken
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2015. február 27-28.

G. Czakó
Dynamics of hydrogen-abstraction and SN2 reactions on ab initio analytical potential energy surfaces
XIII International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Salamanca, Spanyolország, 2015. július 6-10. (Meghívott előadás)

P. Szabó, G. Lendvay, and G. Czakó
Quasiclassical trajectory studies of the dynamics of a complex-forming bimolecular reaction: CH3 + HBr __> CH4 + Br
XIII International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Salamanca, Spanyolország, 2015. július 6-10.

M. Stei, E. Carrascosa, M. Kainz, A. Kelkar, I. Szabó, G. Czakó, A. Dörfler, T. Michaelsen, J. Meyer, and R. Wester
Imaging the influence of the leaving group and of vibrational excitation on SN2 reactions
XXV Dynamics of Molecular Collisions Meeting, Asilomar, CA, USA, 2015. július 12-17.

G. Czakó
Dynamics of chemical reactions on ab initio potential energy surfaces
14th Central European Symposium on Theoretical Chemistry (CESTC), Besztercebánya, Szlovákia, 2015. szeptember 6-9. (Meghívott előadás)

G. Czakó
Kémiai reakciók dinamikája ab initio potenciális energia felületeken
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Balatonalmádi, Magyarország, 2017. május 29-30.

G. Czakó
Dynamics and novel mechanisms of SN2 reactions on ab initio analytical potential energy surfaces
8th International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry (IMAMPC), Torun, Lengyelország, 2017. június 19-22. (Meghívott előadás)

G. Czakó
Dynamics and novel mechanisms of SN2 reactions on ab initio analytical potential energy surfaces
XIV International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Trieszt, Olaszország, 2017. július 3-6. (Meghívott előadás)

G. Czakó
Dynamics and novel mechanisms of SN2 reactions on ab initio analytical potential energy surfaces
SN2 Reaction Dynamics Symposium, ACS Southwest Regional Meeting, Lubbock, TX, USA, 2017. október 29. - november 1. (Meghívott előadás)

G. Czakó
Dynamics and novel mechanisms of reactions of atoms and ions with polyatomic molecules
WG1 Workshop, COST Action CM1401, Ciudad Real, Spanyolország, 2017. december 11-12. (Meghívott előadás)

G. Czakó
Dynamics and novel mechanisms of reactions of atoms and ions with polyatomic molecules
3rd Anharmonicity in medium-sized molecules and clusters (AMOC) Meeting, Budapest, Magyarország, 2018. április 16-19. (Meghívott előadás)

D. Papp, G. Balázs, and G. Czakó
Halogénatom + etán reakciók potenciálisenergia-felületeinek nagypontosságú ab initio feltérképezése
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Veszprém, Magyarország, 2018. november 8-9.

D. A. Tasi, Z. Fábián, and G. Czakó
Az X + CH3Y [X = OH, SH, CN, PH2, NH2; Y = F, Cl, Br, I] SN2 reakciók inverziós és retenciós reakcióútjainak nagypontosságú ab initio feltérképezése
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Veszprém, Magyarország, 2018. november 8-9.

V. Tajti and G. Czakó
A F + CH3CH2Cl reakció komplex potenciálisenergia-felületének nagypontosságú ab initio feltérképezése
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Veszprém, Magyarország, 2018. november 8-9.

T. Győri and G. Czakó
Potenciálisenergia-felületek fejlesztésének automatizálása
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Veszprém, Magyarország, 2018. november 8-9.

B. Olasz and G. Czakó
A F + CH3I reakció dinamikájának és mikroszolvatációjának elméleti vizsgálata
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Veszprém, Magyarország, 2018. november 8-9.

D. A. Tasi and G. Czakó
Különböző nukleofilek metil halogenidekkel történő SN2 reakcióinak elméleti vizsgálata
I. FKF szimpózium, Debrecen, Magyarország, 2019. április 3-5.

G. Czakó
Elméleti reakciódinamika kutatások a Szegedi Tudományegyetemen
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2019. június 6-7.

G. Czakó
Dynamics and mechanisms of complex chemical reactions on ab initio analytical potential energy surfaces
XV International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Tokió (Saitama), Japán, 2019. július 1-5. (Meghívott előadás)

D. A. Tasi and G. Czakó
A OH + CH3I reakció potenciálisenergia-felületének fejlesztése különböző kvantumkémiai szinteken
Kémiai Előadói Napok, Szeged, Magyarország, 2019. október 28-30.

D. A. Tasi and G. Czakó
A OH + CH3I reakció potenciálisenergia-felületének fejlesztése és dinamikája különböző kvantumkémiai szinteken
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2019. november 7-8.

G. Czakó
Elméleti reakciódinamika kutatások a Szegedi Tudományegyetemen
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2019. november 7-8.

V. Tajti and G. Czakó
Ion-molekula reakciók mechanizmusainak tanulmányozása
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Online, 2020. november 6.

G. Czakó
Reaction dynamics on analytical potential energy surfaces
"Dynamics of Chemical Reactions" előadás sorozat a Beijing Institute of Technology egyetemen, Online, 2021. január 4. (Meghívott előadás)

G. Czakó
First-principles reaction dynamics beyond six-atom systems
Dynamics of Chemical Reactions from Gas Phase to Interfaces, A Symposium in Honor of Professor William L. Hase, 2021 Spring ACS Meeting, Online, 2021. április 12-15. (Meghívott előadás)

T. Győri and G. Czakó
Ab initio számítások a metanol + hidroxilgyök rendszerre és praktikák a Hartree-Fock konvergenciaproblémák ellen
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Online, 2021. május 27.

D. A. Tasi and G. Czakó
Poliatom-poliatom típusú SN2 reakció dinamikájának vizsgálata: az NH2 + CH3I reakció esete
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Online, 2021. május 27.

A. Dékány and G. Czakó
Az α-alanin protonaffinitásának és gázfázisú bázicitásának nagy pontosságú elméleti kémiai meghatározása
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Online, 2021. május 27.

G. Czakó
Automated potential energy surface developments for chemical reaction dynamics simulations
Machine Learning and Informatics for Chemistry and Materials, Telluride Workshop, Online, 2021. szeptember 27. - október 1. (Meghívott előadás)

D. Papp and G. Czakó
Atom + etán és nitrogén-centrumú SN2 reakciók dinamikája
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2021. szeptember 30. - október 1.

V. Tajti and G. Czakó
Számítógéppel az ion-molekula reakciók mechanizmusainak nyomában
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2021. szeptember 30. - október 1.

A. B. Nacsa and G. Czakó
A glicin protonaffinitásának nagypontosságú ab initio meghatározása
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2021. szeptember 30. - október 1.

G. Czakó
Newton almájától a kémiai reakciók dinamikájáig
Intézeti szeminárium, Fizikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország, 2021. október 6. (Meghívott előadás)

D. Papp and G. Czakó
Atom + etán és nitrogén-centrumú SN2 reakciók dinamikája
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2021. október 21-22.

B. Gruber and G. Czakó
Az OH gyök reakciója metán, etán és glicin molekulákkal
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2021. október 21-22.

D. A. Tasi and G. Czakó
A OH + CH3F reakció dinamikai vizsgálata: az oxidion szubsztitúció
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Mátrafüred (online), Magyarország, 2021. október 21-22.

T. Szűcs and G. Czakó
A Cl + CH3NH2 reakció potenciálisenergia-felületének nagypontosságú ab initio feltérképezése
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2021. október 21-22.

V. Tajti, T. Győri, and G. Czakó
Az elmélet és kísérlet együttműködése: a F + CH3CH2Cl szubsztitúciós és eliminációs reakciók versengő dinamikája
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Balatonvilágos (online), Magyarország, 2022. május 19-20.

A. Giricz, D. Papp, and G. Czakó
A foszfor, mint központi atom SN2 és proton-transzfer reakcióban: a F + PH2Cl reakció dinamikájának elméleti modellezése
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Balatonvilágos (online), Magyarország, 2022. május 19-20.

P. Tóth, T. Szűcs, and G. Czakó
A Cl + CH3CN reakció absztrakciós és szubsztitúciós útvonalainak nagypontosságú kvantumkémiai feltérképezése
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Balatonvilágos (online), Magyarország, 2022. május 19-20.

A. Á. Dékány and G. Czakó
SN2 reakciók szilícium centrumon: a F + SiH3Cl rendszer dinamikája
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2022. június 2-3.

D. A. Tasi and G. Czakó
Rendhagyó reakcióút OH + CH3F esetén: az oxidion szubsztitúció
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2022. június 2-3.

T. Győri and G. Czakó
Jobb Hartree−Fock megoldások keresésének automatizálása a ManyHF módszerrel
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2022. június 2-3.

T. Győri, D. A. Tasi, V. Tajti, D. Papp, and G. Czakó
Towards automated potential energy surface development with Robosurfer and ManyHF
Gordon Research Conference on Molecular Interactions and Dynamics, Stonehill College, Easton, MA, USA, 2022. július 10-15.

T. Győri, D. A. Tasi, V. Tajti, D. Papp, and G. Czakó
Tools for automated PES development: Robosurfer and ManyHF
XVI International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Balatonföldvár, Magyarország, 2022. szeptember 4-9.

D. A. Tasi and G. Czakó
Dynamics of the OH + CH3F reaction: The oxide ion substitution
XVI International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Balatonföldvár, Magyarország, 2022. szeptember 4-9.

G. Czakó
Computational reaction dynamics at the University of Szeged
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2022. október 21-22.

A. B. Nacsa, E. M. Orján, and G. Czakó
Ab initio conformational analysis of dehydrogenated and protonated amino acids
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2022. október 21-22.

T. Győri, D. A. Tasi, V. Tajti, D. Papp, and G. Czakó
Towards automated potential energy surface development with Robosurfer and ManyHF
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2022. október 21-22.

D. Papp, V. Tajti, G. Avila, E. Mátyus, and G. Czakó
A CH4.Ar és a CH4.F komplexek rezgési dinamikája spektroszkópiai minőségű potenciálisenergia-felületeken
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2022. október 27-28.

A. B. Nacsa, E. M. Orján, and G. Czakó
Dehidrogénezett és protonált aminosavak ab initio konformeranalízise
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2022. október 27-28.

B. Gruber, V. Tajti, and G. Czakó
Az OH + C2H6 reakció dinamikája egy automatikusan fejlesztett potenciálisenergia-felületen
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2022. október 27-28.

D. Papp, A. Giricz, and G. Czakó
Vibrational-, rotational- and stereo-specificity in the dynamics of atom + ethane and N/P centered SN2 reactions
Stereodynamics Conference, Rethymnon, Kréta, Görögország, 2022. október 30. - november 4. (Papp D. meghívott előadása)

G. Czakó
Kémiai reakciók kísérleti ujjlenyomatainak elméleti megfejtése
SZAB Kémiai Szakbizottságának előadónapja a Magyar Tudomány Ünnepe 2022. rendezvénysorozat keretében, MTA-SZAB Székház, Szeged, Magyarország, 2022. november 16. (Meghívott előadás)

P. Tóth, T. Szűcs, and G. Czakó
A Cl + CH3CN reakció absztrakciós és szubsztitúciós útvonalainak nagypontosságú kvantumkémiai feltérképezése
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2023. május 18-19.

B. I. Sipos, B. Gruber, and G. Czakó
Az O(3P) + CH4 reakció dinamikájának vizsgálata egy új ab initio globális potenciálisenergia-felületen
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2023. május 18-19.

C. Yin and G. Czakó
Automated full-dimensional potential energy surface development and quasi-classical dynamics for the HX + C2H5 (X = Br, I) reactions
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2023. május 18-19.

T. Szűcs and G. Czakó
A Cl + CH3NH2 reakció dinamikájának elméleti modellezése
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Balatonvilágos, Magyarország, 2023. június 8-9.

A. Á. Dékány and G. Czakó
A F + SiH3Cl reakció dinamikája analitikus potenciálisenergia-felületen
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Balatonvilágos, Magyarország, 2023. június 8-9.

P. Tóth, T. Szűcs, and G. Czakó
A Cl + CH3CN reakció mechanizmusainak és dinamikájának elméleti modellezése
Kémiai Előadói Napok, Szeged, Magyarország, 2023. október 17-19.

G. Czakó
First-principles dynamics and mechanisms of gas-phase bimolecular chemical reactions
International Conference on Molecular Energy Transfer in Complex Systems (iCOMET), Shiv Vilas Resorts, Jaipur, India, 2023. november 12-17. (Meghívott előadás)

D. A. Tasi and G. Czakó
A OH + CH3F/CH3I reakciók dinamikájának elméleti vizsgálta
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2023. november 24-25.

A. B. Nacsa, C. Tokaji, and G. Czakó
Dynamics of competing SN2 and E2 reactions
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2023. november 24-25.

T. Szűcs and G. Czakó
Automated potential energy surface developments and dynamics simulations for the Cl/F + CH3NH2 reactions
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2023. november 24-25.

B. Gruber and G. Czakó
Csatolt-klaszter minőségű potenciálisenergia-felület fejlesztése és a dinamika tanulmányozása teljes (30) dimenzióban: a glicin + OH reakció
MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság Ülése, Mátrafüred, Magyarország, 2023. november 24-25.

G. Czakó
First-principles dynamics and mechanisms of fundamental organic reactions
"Highlighting Organic Chemistry in Hungary" Webinar, European Chemical Society, Division of Organic Chemistry, 2024. március 1. (Meghívott előadás)

A. B. Nacsa, C. Tokaji, and G. Czakó
High-level analytical potential-energy-surface-based dynamics of the OH + CH3CH2Cl SN2 and E2 reactions in full (24) dimensions
New directions in molecular scattering Faraday Discussion, Edinburgh, Egyesült Királyság (Online), 2024. május 8-10. (Meghívott előadás)

D. Papp, L. Erdei, D. Gál, A. Giricz, R. Gyimesi, and G. Czakó
A központi atom hatásának elméleti vizsgálata ion–molekula reakciók dinamikájában
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Balatonvilágos, Magyarország, 2024. május 30-31.

T. Szűcs and G. Czakó
SN2 reakció két reaktív centrummal: A CN +CH3I rendszer dinamikája egy globális potenciálisenergia-felületen
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság Ülése, Balatonvilágos, Magyarország, 2024. május 30-31.

D. A. Tasi, E. Orján, and G. Czakó
Bimolekuláris nukleofil szubsztitúció két lehetséges távozócsoporttal: a F + CH2ClI reakció elméleti vizsgálata
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2024. június 3-4.

D. Papp, L. Erdei, D. Gál, A. Giricz, R. Gyimesi, and G. Czakó
A központi atom és a távozócsoport hatásának elméleti modellezése SN2 reakciók dinamikájában
KeMoMo-QSAR szimpózium, Szeged, Magyarország, 2024. június 3-4.

Poszterek

G. Czakó, A. G. Császár, and V. Szalay
Toward first-principles complete spectroscopy of small molecules
The 2005 Younger European Chemists’ Conference, Brno, Csehország, 2005. szeptember

E. Mátyus, G. Czakó, B. T. Sutcliffe, and A. G. Császár
Variational vibrational calculations in normal coordinates with arbitrary potentials
Molecular Quantum Mechanics: Analytic Gradients and Beyond, An International Conference in Honor of Professor Péter Pulay, Budapest, Magyarország, 2007. május

G. Czakó, T. Furtenbacher, A. G. Császár, and V. Szalay
Toward first-principles complete spectroscopy of small molecules
Molecular Quantum Mechanics: Analytic Gradients and Beyond, An International Conference in Honor of Professor Péter Pulay, Budapest, Magyarország, 2007. május

G. Czakó, C. Fábri, A. G. Császár, V. Szalay, B. T. Sutcliffe, and G. Tasi
Adiabatic Jacobi corrections for H2+-like systems
Molecular Quantum Mechanics: Analytic Gradients and Beyond, An International Conference in Honor of Professor Péter Pulay, Budapest, Magyarország, 2007. május

G. Czakó, C. Fábri, T. Szidarovszky, and A. G. Császár
Variational spectroscopy of H2+ and H3+ and their isotopologues
NATO ARW Hydrogen: A universal saga, Brijuni Island, Horvátország, 2008. augusztus

E. Mátyus, G. Czakó, J. Simunek, and A. G. Császár
Universal approaches to the variational nuclear motion problem
20th International Conference on High-Resolution Molecular Spectroscopy, Prága, Csehország, 2008. szeptember

G. Czakó, B. C. Shepler, B. J. Braams, and J. M. Bowman
Accurate ab initio potential energy surface, dynamics, and thermochemistry of the F + CH4 __> HF + CH3 reaction
Gordon Research Conference on Molecular Energy Transfer, Ventura, CA, USA, 2009. január

G. Czakó and J. M. Bowman
State-to-state quasiclassical dynamics of the F + CH4 and F + CHD3 reactions
International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM), Honolulu, Hawaii, USA, 2010. december

G. Czakó and J. M. Bowman
Accurate ab initio potential energy surfaces and dynamics for the reactions of methane with F and Cl atoms
XXIII Dynamics of Molecular Collisions Meeting, Snowbird, UT, USA, 2011. július

G. Czakó and J. M. Bowman
Accurate ab initio potential energy surfaces and dynamics for the reactions of methane with F and Cl atoms
XI International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Santa Fe, NM, USA, 2011. július

G. Czakó and J. M. Bowman
Reaction dynamics on accurate ab initio potential energy surfaces
Anharmonicity in medium-sized molecules and clusters, Université Paris-Est Marne-La-Vallée, Franciaország, 2012. április 18-21.

T. Szidarovszky, A. G. Császár, and G. Czakó
Rovibrational spectra near dissociation
Anharmonicity in medium-sized molecules and clusters, Université Paris-Est Marne-La-Vallée, Franciaország, 2012. április 18-21.

G. Czakó, B. J. Braams, J. M. Bowman, C. Fábri, and A. G. Császár
Potential energy surface and rotational-vibrational dynamics of the F−_CH4 anion complex
The 23rd Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Budapest, Magyarország, 2013. augusztus 25-30.

G. Czakó
Dynamics of polyatomic chemical reactions on ab initio potential energy surfaces
23rd International Symposium on Gas Kinetics and Related Phenomena, Szeged, Magyarország, 2014. július 20-25.

G. Czakó
Dynamics of polyatomic chemical reactions on ab initio potential energy surfaces
20th European Conference on the Dynamics of Molecular Systems (MOLEC), Göteborg, Svédország, 2014. augusztus 24-29.

G. Czakó
Dynamics of hydrogen-abstraction and SN2 reactions on ab initio analytical potential energy surfaces
XXV Dynamics of Molecular Collisions Meeting, Asilomar, CA, USA, 2015. július 12-17.

M. Stei, E. Carrascosa, J. Meyer, T. Michaelsen, B. Bastian, M. A. Kainz, A. H. Kelkar, I. Szabó, G. Czakó, and R. Wester
Imaging the complex influence of the leaving group on nucleophilic substitution reactions
12th European Conference on Atoms Molecules and Photons (ECAMP12), Frankfurt, Németország, 2016. szeptember 5-9.

M. Stei, E. Carrascosa, J. Meyer, T. Michaelsen, B. Bastian, M. A. Kainz, A. H. Kelkar, I. Szabó, G. Czakó, and R. Wester
Imaging the complex influence of the leaving group on nucleophilic substitution reactions
21st European Conference on the Dynamics of Molecular Systems (MOLEC), Toledo, Spanyolország, 2016. szeptember 11-16.

G. Czakó
Dynamics of bimolecular chemical reactions on ab initio potential energy surfaces
XXVIII International Symposium on Molecular Beams, Edinburgh, Skócia, 2019. június 23-28.

D. Papp and G. Czakó
Benchmark ab initio study of the X + C2H6 [X = F, Cl, Br, I] systems, dynamics of the X + C2H6 [X = F, Cl] reactions, and PESs for spectroscopy
XXVIII International Symposium on Molecular Beams, Edinburgh, Skócia, 2019. június 23-28.

D. A. Tasi and G. Czakó
Rethinking fundamental SN2 reactions
XXVIII International Symposium on Molecular Beams, Edinburgh, Skócia, 2019. június 23-28.

T. Győri and G. Czakó
Automated potential energy surface development: Application to the F + CH3Br system
XXVIII International Symposium on Molecular Beams, Edinburgh, Skócia, 2019. június 23-28.

V. Tajti and G. Czakó
Accurate ab initio thermochemistry, potential energy surface, and dynamics of the F + CH3CH2Cl reaction
XXVIII International Symposium on Molecular Beams, Edinburgh, Skócia, 2019. június 23-28.

D. Papp and G. Czakó
Benchmark ab initio study of the X + C2H6 [X = F, Cl, Br, I] systems, dynamics of the X + C2H6 [X = F, Cl] reactions, and PESs for spectroscopy
XV International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Tokió (Saitama), Japán, 2019. július 1-5.

T. Győri, D. A. Tasi, V. Tajti, D. Papp, and G. Czakó
Towards automated potential energy surface development with Robosurfer and ManyHF
Gordon Research Conference on Molecular Interactions and Dynamics, Stonehill College, Easton, MA, USA, 2022. július 10-15.

A. B. Nacsa, V. Tajti, and G. Czakó
Toward the first-principles dynamics of the Cl + CH3I and F + CF3CH2I reactions
Gordon Research Conference on Molecular Interactions and Dynamics, Stonehill College, Easton, MA, USA, 2022. július 10-15.

D. Papp, A. Giricz, and G. Czakó
Dynamics of atom + ethane and N/P-centered ion-molecule reactions
Gordon Research Conference on Molecular Interactions and Dynamics, Stonehill College, Easton, MA, USA, 2022. július 10-15.

T. Szűcs, P. Tóth, and G. Czakó
High-level ab initio stationary-point characterizations of atom + molecule multi-channel reactions
Gordon Research Conference on Molecular Interactions and Dynamics, Stonehill College, Easton, MA, USA, 2022. július 10-15.

V. Tajti, T. Győri, P. Papp, and G. Czakó
Theoretical investigation and numerical separation of competitive reaction pathways for ion-molecule reactions
Gordon Research Conference on Molecular Interactions and Dynamics, Stonehill College, Easton, MA, USA, 2022. július 10-15.

T. Győri and G. Czakó
Automated development of PESs via active learning: a real-world stress test of electronic structure theories and implementations?
17th International Congress of Quantum Chemistry (ICQC), Pozsony, Szlovákia, 2023. június 26. - július 1.

A. B. Nacsa, V. Tajti, and G. Czakó
Theoretical insights into the Cl + CH3I and the F + CF3CH2I reactions
XXVIII Dynamics of Molecular Collisions Conference, Snowbird, UT, USA, 2023. július 9-14.

B. Gruber, V. Tajti, and G. Czakó
Theoretical investigation of the reactions of OH with ethane and glycine
XXVIII Dynamics of Molecular Collisions Conference, Snowbird, UT, USA, 2023. július 9-14.

T. Szűcs and G. Czakó
Spin–orbit-corrected full-dimensional ab initio potential energy surface development and dynamics for the Cl/F + CH3NH2 reactions
International Conference on Molecular Energy Transfer in Complex Systems (iCOMET), Shiv Vilas Resorts, Jaipur, India, 2023. november 12-17.

P. Tóth, T. Szűcs, and G. Czakó
Benchmark ab initio characterization, potential energy surface development and dynamics for the abstraction and substitution pathways of the Cl + CH3CN reaction
International Conference on Molecular Energy Transfer in Complex Systems (iCOMET), Shiv Vilas Resorts, Jaipur, India, 2023. november 12-17.

B. Gruber and G. Czakó
Exploring the dynamics of the OH + glycine H-abstraction reaction using an in-house-developed analytical potential energy surface
New directions in molecular scattering Faraday Discussion, Edinburgh, Egyesült Királyság, 2024. május 8-10.

T. Győri and G. Czakó
Automated PES development with Robosurfer and ManyHF: active learning demands robust electronic structure theory and implementation
New directions in molecular scattering Faraday Discussion, Edinburgh, Egyesült Királyság, 2024. május 8-10.

Oktatás

Általános kémia (BSc szeminárium)
 1. Elegyek, oldatok összetétele, kolligatív sajátságok
 2. Gázok
 3. Sztöchiometria
 4. Kémiai egyensúly
 5. Elektrokémia
Fizikai kémia 1 (BSc szeminárium)
 1. Termodinamika
 2. Elektrokémia
 3. Reakciókinetika
 4. Kolloidika
Fizikai kémia 2 (BSc előadás)
 1. Radiokémia
  • Az atommagok felépítése és a radioaktív bomlás
 2. A kvantummechanika alapjai és az atomok elektronszerkezete
  • A kvantummechanika kialakulása és axiómái
  • A Schrödinger-egyenlet analitikus megoldása: Modellproblémák
  • A Schrödinger-egyenlet numerikus megoldása: A variációs elv és módszer
  • A Born−Oppenheimer közelítés
  • Hidrogénszerű atomok leírása
  • Többelektronos atomok leírása
 3. Molekulák elektronszerkezete
  • Szimmetria, pontcsoportok elmélete
  • LCAO-MO elmélet
  • Hückel-féle közelítés
  • Elektronszerkezet számítás a gyakorlatban
 4. Spektroszkópia alapjai
  • Rezgési-forgási spektrumok
  • Elektronspektroszkópia
 5. Mágneses spektroszkópiák
  • NMR és ESR
Fizikai kémia 2 (BSc szeminárium)
 1. Radiokémia
 2. A kvantummechanika alapjai és az atomok elektronszerkezete
 3. Molekulák elektronszerkezete
 4. Spektroszkópia alapjai
 5. Mágneses spektroszkópiák
Számítógépes (biológiai/bio) kémia (BSc/MSc előadás)
 1. Matematikai és kémiai alapok, csoportelmélet
 2. A klasszikus és a kvantummechanika alapjai
 3. A Born-Oppenheimer közelítés
 4. Alkalmazott elektronszerkezet-számítás
  • HF, MP2, CI és CC ab initio és DFT módszerek és bázisok
  • Programcsomagok: Gaussian, Cfour/Aces, Molpro, stb.
  • Alkalmazások: aminosavak konformerei, termokémia, stb.
  • Potenciálisenergia-felületek
  • Molekulamechanika
 5. Számítások oldószerben
 6. Magmozgás számítás alapjai
  • Merev forgás és harmonikus rezgés
 7. Reakciódinamikai alapok
 8. Programozási alapismeretek
  • Az elméleti módszerek a programok nyelvén
Számítógépes (biológiai/bio) kémia (BSc/MSc gyakorlat)
 1. Linux alapismeretek
 2. Programozás Fortran nyelven
 3. A Gaussian elektronszerkezet számító programcsomag használata
  • HF, MP2, CCSD(T) és DFT módszerek a gyakorlatban
  • Egyensúlyi szerkezetek és harmonikus rezgési frekvenciák meghatározása
  • Reakcióhők számítása
  • Kis aminosavak konformerei
A kvantum és számításos kémia alapjai (BSc előadás)
 1. Csoportelmélet
 2. A klasszikus és a kvantummechanika alapjai
 3. A kvantumkémia közelítései (A Born-Oppenheimer közelítés)
 4. Elektronszerkezet számítás
  • ab initio módszerek (HF, MP2, CI és CC)
  • DFT módszerek
  • Bázisok
 5. Reakciódinamika
  • A kvázi-klasszikus trajektória módszer
 6. Kémiai gráfelmélet és QSPR/QSAR-modellezés (Tasi Gyula)
A kvantum és számításos kémia alapjai (BSc gyakorlat)
 1. Linux és Fortran alapismeretek
 2. A Gaussian elektronszerkezet számító programcsomag használata
  • HF, MP2, CCSD(T) és DFT módszerek a gyakorlatban
  • Egyensúlyi szerkezetek és harmonikus rezgési frekvenciák meghatározása
  • Reakcióhők számítása
 3. Reakciódinamika
  • Reakcióvalószínűségek számítása
 4. Kémiai gráfelmélet, lineáris regresszió és QSAR-modellezés a gyakorlatban (Tasi Gyula)
Számítógépes modellezés (az anyag- és gyógyszerkutatásban) (MSc előadás)
 1. A klasszikus mechanika formalizmusai és korlátai
  • Newton, Lagrange és Hamilton formalizmus
  • A speciális relativitáselmélet alapjai
 2. A kvantummechanika posztulátumai
 3. A Born-Oppenheimer közelítés és azon túl
 4. A variációs és perturbációs módszerek elvi alapjai
 5. Elektronszerkezet számítás
  • HF, MP2, CI, CC és MRCI ab initio módszerek
  • Spin-pálya csatolás
  • Potenciális energia felületek
 6. Magmozgás számítás
  • Forgás és rezgés (anharmonikus rezgés és a rezgés-forgás csatolása)
 7. Reakciódinamika
  • A kvázi-klasszikus trajektória módszer
  • A kvantumdinamika alapjai
A molekulaszerkezet leírásának alapjai (MSc előadás)
 1. Bevezetés, történeti áttekintés
 2. A VSEPR elmélet és csoportelmélet (pontcsoportok)
 3. A kvantummechanika története és axiómái
 4. Atomok elektronszerkezete
  • H atom, kvantumszámok
  • Többelektronos atomok
 5. Molekulák elektronszerkezete
  • LCAO-MO elmélet
 6. Elektronszerkezet számítás a gyakorlatban
  • Pálya, pályaenergia, elektronkorreláció
  • Elektronszerkezet számító módszerek
Haladó kémiai ismeretek - fizikai kémia (MSc előadás)
 1. Matematikai és fizikai alapok, molekulaszerkezet és szimmetria
 2. Bevezetés a spektroszkópiába
 3. A molekulák forgása
 4. A molekulák rezgései
 5. Elektronspektroszkópia
 6. Mágneses magrezonancia (NMR)
 7. Reakciódinamika
Molekuláris rezgések és kémiai reakciók dinamikája (PhD előadás)
 1. A Born-Oppenheimer közelítés
 2. A variációs és perturbációs módszerek elvi alapjai
 3. Potenciálisenergia-felületek
 4. A rezgési-forgási Schrödinger egyenlet variációs megoldása
  • Koordináták
  • Operátorok (kinetikus és potenciális energia)
  • Bázisfüggvények
  • Mátrixreprezentáció (véges bázis reprezentáció (FBR), diszkrét változójú reprezentáció (DVR), variációs bázis reprezentáció (VBR))
  • A Hamilton mátrix diagonalizálása
 5. Kétatomos molekulák (egy rezgési-forgási DVR kód lépésről-lépésre)
 6. Reakciódinamika
  • A kvázi-klasszikus trajektória (QCT) módszer
  • Kezdeti feltételek
  • Termékanalízis (standard módszerek és új fejlesztések (1GB))
  • A zérus-ponti energia probléma a klasszikus dinamikában (aktív és passzív megszorítások)
  • Alkalmazások (mód-szelektív kémia)

Sajtómegjelenések

Dr. Czakó Gábor (SZTE) egyetemi docens: "A számításos kémia pontosabb lehet, mint a kísérlet"
SZTE honlap, az Év Publikációja Díj kapcsán (2022)

Elméleti reakciódinamika-kutatások a Szegedi Tudományegyetemen
Magyar Kémikusok Lapja, kutatócsoportunk bemutatása az Ígéretes fiatal kémikusaink rovatban (2022) Címlap

Lendületes kutatók elsőként azonosították egy kémiai reakció kísérleti ujjlenyomatát
MTA honlap, a 3. Nature Chemistry cikk megjelenése alkalmából (2021)

Összetett rendszer kémiai reakciójáról közöltek cikket szegedi kutatók
Delmagyar.hu, a 3. Nature Chemistry cikk megjelenése alkalmából (2021)

Vegyszerek nélküli kémia – új Nature Chemistry cikk az SZTE Czakó-csoportjától
SZTE honlap, a 3. Nature Chemistry cikk megjelenése alkalmából (2021)

Lendület: hat szegedi kutató nyert támogatást
Delmagyar.hu, a tanszékünk Lendület csoportjainak bemutatása (2021)

Az SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéke a "legLENDÜLETesebb"
SZTE honlap, a tanszékünk Lendület csoportjainak bemutatása (2021)

"Bolyaisok" – Czakó Gábor elméleti kémikus
MTA honlap, a legsikeresebb Bolyai-ösztöndíjas kutatók bemutatása (2021)

Ismét díjazta kiváló oktatóit, kutatóit a Szegedi Tudományegyetem
SZTE honlap, az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevélről (2020)

Kutatócsoportunk a Szeged TV műsorában
Szeged TV Kvantum (7:15-től), a Lendület pályázat elnyeréséről (2019)

Az energiahatékonyságot kutatják Szegeden: a nemzetközi élvonalba léphet Czakó Gáborék csoportja
Délmagyarország, a Lendület pályázat elnyeréséről (2019)

Gábor Czakó receives Momentum research grant (angolul)
Emory University honlap, a Lendület pályázat elnyeréséről (2019)

Az SZTE két kutatója, Czakó Gábor és Enyedy Éva Anna nyert 2019-ben az MTA Lendület programján
SZTE honlap, a Lendület pályázat elnyeréséről (2019)

A középkori zenei emlékektől a koszorúér-betegség kockázatbecsléséig – az MTA Lendület programjának új nyertesei
MTA honlap, a Lendület pályázat elnyeréséről (2019)

Elmélet és kísérlet együttműködése
Magyar Kémikusok Lapja, interjú a kutatómunkánkról (2019)

Publikálni és programozni
CAMPUS Plusz (eduline), a kutatócsoportunkról egy HVG kiadványban (2018)

Breaking the bond: To take part or not? (angolul)
ScienceDaily, a Science Advances cikkünkről (2018)

Elméleti kémiai és nemlineáris dinamikai kutatások a Szegedi Tudományegyetem Kémiai Intézetében
Magyar Kémikusok Lapja, bemutatkozik kutatócsoportunk (2018)

Czakó Gábor elméleti kémikus: "az az eredmény, amit a kutató nem publikál, nem is létezik"
SZTE honlap, egy újabb Nature Chemistry cikk megjelenése alkalmából (2017)

Még Amerikában is az SZTE-ről olvasnak!
SZEGEDMA online, egy összefoglaló cikk (J. Phys. Chem. A Feature Article) megjelenéséről (2017)

Study clarifies the role of the leaving group in gas-phase bimolecular reaction (angolul)
phys.org, a csoport első Nature Chemistry cikkéről (2015)

Szegedi kutatók eredményei a világ vezető kémiai folyóiratában
SZEGEDMA online, a csoport első Nature Chemistry cikkéről (2015)

Szegedi vegyészek úttörő felfedezése
Délmagyarország, a csoport első Nature Chemistry cikkéről (2015)

Szegedi kutatók eredményei a világ vezető kémiai folyóiratában
SZTE honlap, a csoport első Nature Chemistry cikkéről (2015)

A dupla inverzió élőben az MTVA reggeli műsorában
MTVA Ma reggel (2:36:13-tól), egy új reakcióút felfedezéséről, amelyet a Nature Communications közölt (2015)

Nagyot szólhat a magyar kémikusok felfedezése
Index.hu, egy új reakcióút felfedezéséről, amelyet a Nature Communications közölt (2015)

Új reakcióút felfedezése
National Geographic Magyarország, egy új dupla-inverziós SN2 mechanizmus felfedezéséről, amelyet a Nature Communications közölt (2015)

Junior Prima Díjat kapott a kémikus Czakó Gábor
Délmagyar (2012)

Molekulamodellező
Figyelő, interjú az Egyesült Államokból történt hazatérés után (2012)

Theoretical chemists find new dimension to rules for reactions (angolul)
phys.org, a Science cikkről és a Polanyi-szabályok módosításáról (2011)

Czakó Gábort ajánlja a világhírű magazin
Délmagyar, a Science magazin kiemeli az F + metán cikket [J. Am. Chem. Soc. 131, 17534 (2009)] (2010)

© Készítette: Papp Dóra és Tajti Viktor