Veszprém, 2013. július 1-3.   2013. július 1., hétfő      13:30-13:50 Megnyitó (Záray Gyula, Kristóf János, Szalai István)      13:50-14:00 A Török Tibor Emlékérem átadása A díjat átveszi: Nemes László       14:00-14:30 AT - Nemes László: Elemi és molekuláris LIBS plazmák spektroszkópiai analízise (plenáris előadás)      14:30-15:00 PL1 - Horváth Ottó: Szerves szennyezők környezetbarát fotokémiai mineralizációja (plenáris előadás)      15:00-15:30 PL2 - Horváth Erzsébet: Agyagásvány nanostruktúrák szerkezeti és felületi jellemzése (plenáris előadás)      15:30-16:00 PL3 - Hancsók Jenő: A fenntartható mobilitás korszerű motorhajtóanyagai (plenáris előadás)      16:00-16:20 Kávészünet      Szekció I., “A magyar spektrokémia története”, elnök: Kristóf János, helyszín: “A” terem      16:20-16:50 TL1 – Kántor Tibor: A Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlések témái és résztvevői a kiadványok és fényképfelvételek tükrében        16:50-17:20 TL2 – Posta József: Mérföldkövek a kémia és a spektroszkópia történetében      Poszter szekció      16:20-17:30 P01 – Bednár András: A szénsav-anhidráz enzim ipari célú kinyerése és vizsgálata      P02 – Czikó Melinda: A szén nanocső/hidroxiapatit/ibuprofen kompozit viselkedésének tanulmányozása test szimulált folyadékban P03 – Elekes Andrea és Sallai Rubina: Kőolaj-víz emulziók reológiai vizsgálata Brookfield rotációs viszkoziméterrel P04 – Pitás Viktória: Gyógyszergyári szennyvizek biológiai bonthatóságának vizsgálata P05 – Szeremi Zsolt Róbert: Műszaki gumihulladék újrahasznosítása P06 – Kardos Richárd: Radionuklidok kioldódási vizsgálatai NORM anyagokból P07 – Girán Levente: Hőkezelés hatása a csillagfürt liszt zsírsav és illékony anyagainak összetételére P08 – György Krisztina: Nehezen párolgó mintakomponensek halogénezése grafitkemencés atomabszorpciós meghatározáshoz P09 – Harangi Sándor: A Déli-Kárpátok magashegyi tavainak vízminőség és üledék vizsgálata P10 – Hubay Katalin: Környezeti változások rekonstrukciója magashegységi tavak üledékeinek kémiai analízisével P11 – Hudák Orsolya: Kémiai és környezeti tényezők hatása borok glicerin tartalmára P12 – Jurecska Laura: Üzemzavarok hatásainak tanulmányozása egy félüzemi élőgépes szennyvíztisztító rendszerben P13 – Németh-Tóth Zsolt: Simultaneous determination of trace elements in high purity steel by triple quadrupole ICP-MS P14 – Kruppiné Fekete Ilona: A Mezőlaki tőzegtó és a Marcal folyó víz- és üledék kémiai minőségének értékelése P15 – Metzinger Anikó: Fejlett statisztikai adatkiértékelési módszerek alkalmazása papír- és nyomatminták  megkülönböztetésére lézer indukált plazma spektrumaik alapján P16 – Rácz Kinga: Műszeres analízis a minőségi borkészítés szolgálatában   P17 – Ziegler Ildikó: Gondolatok a természettudományok és környezettudatosság oktatásáról – A Zsolnai módszer néhány tapasztalata P18 - Bertalan Éva: Esettanulmány és tanulságok egy elemanalitikai laboratórium napi gyakorlatából      18:00-20:00 Borkóstolás 2013. július 2., kedd      Szekció II., “Biológiai minták és élelmiszerek műszeres analízise”, elnök: Heltai György, helyszin: "A" terem      08:40-09:00 BE1 - Baranyai Edina: Autoimmun betegektől származó szérumfehérjék  elemanalitikai vizsgálata      09:00-09:20 BE2 - Posta Niké: A field-flow fractionation (FFF) és alkalmazása vérszérum fehérjekomponenseinek elválasztására      09:20-09:40 BE3 - Sugár Éva: Élelmiszerek és a feldolgozásukhoz használt víz arzéntartalmának vizsgálata      09:40-10:00 BE4 - Óvári Mihály: Örvös légykapó (Ficedula albicollis) tollainak kémiai minősítése induktív csatolású plazma  tömegspektrometriával      10:00-10:20 BE5 - Sávoly Zoltán: Talajszennyezés hatásának mikroanalitikai vizsgálata fonálférgekben      10:20-10:40 BE6 - Forgó Péter: Prebiotikus szénhidrátok hőbomlásának tanulmányozása folyadék- és gáz-kromatográfiás módszerekkel        Szekció III., “Modellezés és szimuláció”, elnök: Chován Tibor, helyszín: "B" terem      08:40-09:00 MS1 - Bárkányi Ágnes: Vinil-klorid szuszpenziós polimerizációjának szimulációja Monte Carlo módszer alkalmazásával       09:00-09:20 MS2 - Egedy Attila: CFD szimuláció alkalmazása elektronikai hulladék hasznosítási technológiák fejlesztésében      09:20-09:40 MS3 - Farsang Barbara: Mérleghiba-kiegyenlítés szerepe a technológiafejlesztésben      09:40-10:00 MS4 - Kulcsár Tibor: Energiahatékony technológia irányítás támogatása többváltozós adatelemzési módszerek használatával      10:00-10:20 MS5 - Ruppert Tamás: Logisztikai folyamatok Monte Carlo szimuláción alapuló fejlesztése      10:20-10:40 MS6 - Tóth László Richárd: Egy bioreaktor modell alapú szabályozása      10:40-11:00 Kávészünet      Szekció IV., “Izotóp analitika”, elnök: Bertalan Éva, helyszín: "A" terem      11:00-11:20 IA1 - Tálos Katalin: Módszerfejlesztés hosszú felezési idejű aktinidák meghatározásához biológiai mintákban  terrorcselekmények és nukleáris balesetek sérültjeinek vizsgálata céljából roncsolásos és roncsolásmentes módszerekkel       11:20-11:40 IA2 - Sántáné Gerse Viktória: Nukleáris biztosítéki ellenőrzés során vett hatósági dörzsminták elemzése ICP-MS technikával      11:40-12:00 IA3 - Csordás Anita: Radon és toron mérő nyomdetektorok nemzetközi összemérésére való felkészülés és részvétel      12:00-12:20 IA4 - Horváth Dávid: In-situ radioizotópos nyomjelzéses módszer továbbfejlesztése kloridionok adszorpciójának vizsgálatára      12:20-12:40 IA5 - Jónás Jácint: Uránbányák rekultivált meddőhányóin alkalmazott fedések hatásosságának vizsgálata radon és  leányelemeinek vertikális eloszlását felhasználva      Szekció V., “Extrakciós módszerek”, elnök: Mihucz Viktor Gábor, helyszín: "B" terem      11:00-11:20 EM1 - Andruch László: Folyadék-folyadék mikroextrakció: Lehetséges az automatizálás?      11:20-11:40 EM2 - Lívia Kocúrova: A folyadék-folyadék mikroextrakció felhasználása az analitikai kémiában      11:40-12:00 EM3 - Béni Áron: Króm módosulat-analitika egy cseppes mikroextrakciós technikával      12:00-12:20 EM4 - Heltai György: Komposztok mobilizálható elemtartalmának becslése a BCR-ajánlás szerinti szekvens extrakcióval      12:20-12:40 EM5 - Horváth Márk: Vizi üledékek elemtartalmának BCR-ajánlás szerinti frakcionálása sokelemes ICP-OES detektálással      12:40-13:40 Ebédszünet      Szekció VI., “Atomabszorpciós spektrometria”, elnök: Kántor Tibor, helyszín: "A" terem      13:40-14:00 AA1 - György Krisztina: Lítium-niobát adalékelemeinek GFAAS meghatározása       14:00-14:20 AA2 - Bozsai Gábor: Háttérmérés és korrekció a nagyfelbontású folytonos fényforrású atomabszorpciós spektrometriában – új alkalmazási lehetőségek      14:20-14:40 AA3 - Nagy Dávid: Vízoldható higany és kadmium sók termikus bomlásának tanulmányozása spektroszkópiai módszerekkel      14:40-15:00 Kávészünet      Szekció VII., “Emissziós plazma spektrometria”, elnök: Nemes László, helyszín: "A" terem      15:00-15:20 PS1 – Bánhidi Olivér: Újabb kisérletek az áramgenerátoros táplálású, impulzus üzemmódú sík-katódos, Grimm típusú ködfénykisüléses sugárforrással      15:20-15:40 PS2 – Kohut Attila: Plazmaspektroszkópiai megfigyelések egy szikrakisülési nanorészecske generátorban      15:40-16:00 PS3 – Metzinger Anikó: Poli(dimetil-sziloxán) anyagú mikrofluidikai eszközök optikai és lézer ablációs jellemzőinek vizsgálata       Szekció VIII., “Nanostruktúrák és kompozit anyagok”, elnök: Bartha László, helyszín: "B" terem      13:40-14:00 NK1 – Balczár Ida Anna: Új típusú, nagyszilárdságú kötőanyag-rendszer fejlesztése szilikát bázisú szervetlen polimerek   alkalmazásával      14:00-14:20 NK2 – Capári Dániel: Polietilén-tereftalát és HDPE tartalmú kopolimerek kristályosodási kinetikájának kalorimetriás vizsgálata      14:20-14:40 NK3 – Kovács András: A kaolinit kálium-acetátos interkalációjának tanulmányozása      14:40-15:00 NK4 – Molnár Tímea: Alapanyag tisztítás hatása szén nanocsövet tartalmazó hulladék PET kompozitok tulajdonságaira      15:00-15:20 NK5 – Szluka Nikoletta: Biológiailag lebomló töltőanyag hatása hulladék polietilénben      15:20-15:40 NK6 – Tóth Balázs: Hulladék gumiőrlemény/polietilén kompozitok mechanikai tulajdonságainak alakulása kapcsoló ágensek     jelenlétében      15:40-16:00 NK7 – Zsirka Balázs: Agyagásvány nanostruktúrák felületi tulajdonságainak vizsgálata      16:00-16:20 Kávészünet      Szekció IX., “Környezetanalitika”, elnök: Posta József, helyszín: "A" terem      16:20-16:40 KA1 – Braun Mihály: Hidrogén-fluoridos feltárással előkészített üledékminták elemanalízise mikrohullámú plazmás atom   emissziós spektrometriás (MP-AES) módszerrel      16:40-17:20 KA2 – Mihucz Viktor Gábor: Indoor air quality in modern offices in Hungary from building selection to determination of air     pollutants: a case study      17:20-17:40 KA3 – Csavdari Alexandra: Kinetikus módszerek: alternatíva a környezeti analitikai kémiában      17:40-18:00 KA4 – Dobosy Péter: Vizekben lévő mikro-szennyezők eltávolítására kifejlesztett szűrőlapok megkötőképes ciklodextrin-  tartalmának meghatározása      18:00-18:20 KA5 – Halasi Tibor: Régészeti minták spektrokémiai vizsgálata           Szekció X., “Üzemanyagok és heterogén katalízis”, elnök: Hancsók Jenő, helyszín: "B" terem      16:20-16:40 FK1 – Baladincz Péter: Diesel motorhajtóanyag előállítása hulladék állati zsíradék és gázolaj elegyek együttes feldolgozásával      16:40-17:00 FK2 – Eller Zoltán: Sugárhajtómű üzemanyag előállítása alternatív forrásból       17:00-17:20 FK3 – Kontos János: Megújítható eredetű komponenst tartalmazó üzemanyag csepp párolgásának modellezése      17:20-17:40 FK4 – Nagy Roland: Tenzidek vizsgálati módszerei kémiai EOR célra      17:40-18:00 Kávészünet      18:00-18:20 FK5 – Pölczmann György: N-hexadekán és Fischer-Tropsch nehéz paraffinelegy katalitikus átalakításának vizsgálata      18:20-18:40 FK6 – Solymosi Péter: Hulladék trigliceridek motorhajtóanyag célú hidrogénezésének vizsgálata      18:40-19:00 FK7 – Szoboszlai Zsolt: Cikloparaffinok vázizomerizációja      19:00-19:20 FK8 – Urbán Béla: Aril-jodidok Heck reakciójának vizsgálata átfolyásos mikro reaktorban      19:30-22:00 Bankett 2013. július 3., szerda      Szekció XI., “Infravörös és Raman spektroszkópia”, elnök: Horváth Erzsébet, helyszin: "A" terem      09:00-09:20 IR1 - Billes Ferenc: Egy mangánkomplex rezgési spektroszkópiája      09:20-09:40 IR2 - Ziegler Ildikó: Az infravörös spektroszkópia és a standardok szerepe a hatóanyagok minősítésében      09:40-10:00 IR3 - Szepesi Ildikó: Spatially offset Raman mérési technika csomagolóanyagon keresztüli vizsgálatokhoz      10:00-10:20 Kávészünet      Szekció XII., “Tömegspektrometriával kapcsolt elválasztástechnika”, elnök: Galbács Gábor, helyszín: "A" terem      10:20-10:40 MS1 – Molnár Borbála: Kábítószerek származékképzési, fragmentum analitikai és adatgyűjtési tanulmánya a   gázkromatográfia-tömegspektrometria felhasználásával      10:40-11:00 MS2 – Gyenge-Szabó Zsuzsa: Dipiron metabolitok koncentrációjának nyomon követése kommunális  szennyvíztisztító telepek szennyvizeiben      11:00-11:20 MS3 – Faludi Tamás: Fenolszármazékok meghatározása vízmintákban trimetilszilil származékaikként, gázkromatográfia-  tandem tömegspektrometria felhasználásával       Szekció XIII., “Bio-, környezet- és szennyvíztechnológia”, elnök: Thury Péter, helyszin: "B" terem      09:00-09:20 BT1 – Fodor Melinda: Vízoldható mangán- és kobalt-porfirin komplexek fotokémiai és fotofizikai tulajdonságai      09:20-09:40 BT2 – Gulyás Gábor: A szennyvíziszap feldolgozása és hasznosítása során fellépő nitrogénveszteség csökkentése        09:40-10:00 BT3 – Kiss Melitta Patrícia: Szamárium(III) ion és vízoldható, anionos porfirin reakciójának vizsgálata spektrofotometriás módszerrel       10:00-10:20 BT4 – Rádi József: Humuszanyagok és antropogén szerves szennyezők közötti megkötődési folyamatok tanulmányozása        10:20-10:40 BT5 – Bajtai Judit: Felszíni és felszín alatti vizek arzénmentesítése ferrát technológiával       11:40-12:00 A konferencia zárása      12:00-13:00 Ebéd Helyi busz menetrend Veszprém térképe