Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék SZTE Természettudományi és Informatikai Kar
A tanszéken működő kutatócsoportok Nyomanalitikai Kutatócsoport (Vezető: Dr. Galbács Gábor egyetemi tanár)   honlap Ennek   a   tanszéki   kutatócsoportnak   a   tagjai   sokféle,   az   analitikai   kémiához   több   szálon   is   kapcsolódó témában    is    végeznek    kutatásokat    az    1990-es    évektől.    Elsődleges    profilja    az    analitikai    módszer-    és eszközfejlesztés. A kutatások jelenleg két fő irányban zajlanak.   Az   egyik   irányzat   a   lézer-   és   plazmaspektroszkópia,   amelyet   Dr.   Galbács   Gábor   irányít.   Ezen   a   területen   a kutatások   célja   a   lézer   fényforrásokkal   és/vagy   plazma   forrásokkal   megvalósított   analitikai   spektroszkópiai eljárások   alapkutatása,   kísérleti   fejlesztése   és   alkalmazása,   különös   tekintettel   az   induktív   csatolású   plazma atom-   és   tömegspektrometria   (ICP-AES,   ICP-MS),   a   lézer   abláció   (LA),   lézer   indukált   plazma   spektroszkópia (LIPS/LIBS),   az   elektromos   kisülési   plazmák,   a   dióda   lézeres   atomspektroszkópia   eszközeire,   valamint   a nanorészecskék   karakterizálására   és   optokémiai   szenzorok/fluorofórok   fejlesztésére.   A   kutatócsoportban   a vezetőn   kívül   egy   minősített   oktató   (Dr.   Galbács   Zoltán),   több   társult   oktató   és   kutató,   három   PhD   hallgató   és egy vegyésztechnikus dolgozik. A   másik   kutatási   irányzat   a   szerves   (pl.   PCCP,   EDC)   szennyezők   és   azok   elsődleges   bomlástermékei kromatográfiás   analízisével   (GC-MS,   HPLC-MS),   ezen   szennyezők   (foto)oxidatív   eltávolításával,   valamint környezeti   analitikával   foglalkozik.   A   csoport   ezen   részét   Dr.   Alapi   Tünde   vezeti.   Ezen   a   területen   is   több társult oktató és jelenleg két PhD hallgató dolgozik. Anyag-   és   Oldatszerkezeti   Kutatócsoport   (Vezető:    Dr.    Sipos    Pál    egyetemi    tanár) honlap Projekt    alapon,    kifejezetten    tanszékek    között    szerveződő    kutatócsoport.    A    kutatócsoport    2009    óta          működik   és   egyik   vezetője   Dr.   Sipos   Pál.   A   kutatócsoport   az   alábbi   területeken   végez   szervetlen   kémiai kutatómunkát:   réteges   kettős   hidroxidok   előállítása,   vizsgálata   és   alkalmazásai;   ipari   szempontból   fontos tömény   vizes   illetve   tömény   lúgos   oldatokban   fennálló   oldategyensúlyok         jellemzése   és   az   ezekben   kialakuló vegyületek   szerkezetének   meghatározása;   biomimetikus               átmenetifémkomplexek   előállítása,   vizsgálata         és        kémiai         alkalmazása;         önszerveződő         rendszerek         tanulmányozása.   A   kutatócsoportnak   más   tanszékekről több   minősített   kutató,   így   például   Dr.   Pálinkó   István   egyetemi   tanár   (aki   a   csoport   társ   vezetője)   is   tagja.   A tanszékről jelenleg három PhD hallgató tartozik a csoporthoz. Bioszervetlen    Kémiai    Kutatócsoport    (Vezető:    Dr.    Gajda    Tamás    egyetemi    tanár) honlap A   biokoordinációs   kémiai   kutatásokat   a   tanszéken   még   Dr.   Burger   Kálmán   akadémikus   indította   el     1983-ban.   A   kutatócsoportot   1999   és   2017   között   Dr.   Kiss   Tamás   (professor   emeritus)   irányította,   jelenleg Dr.   Gajda   Tamás   vezeti.   A   csoport   fő   kutatási   profilja   a   biológiai   rendszerekben   potenciális   aktivitással rendelkező,   szerves   molekulák   fémionokkal   való   kölcsönhatásainak   tanulmányozása   a   reménybeli   gyógyító hatás     vagy     környezetvédelmi     alkalmazások     érdekében.     Részt     vesznek     rákellenes     és     antidiabetikus fémkomplexek   vizsgálatában,   neurodegeneratív   betegségekben   felhasználható   fémionokra   alapozott   terápiás szerek   tanulmányozásában.   Jelentősek   a   fémtartalmú   fehérjék   szerkezeti,   a   metalloenzimek   funkcionális modellezésével   kapcsolatos   kutatásaik,   melyek         végső   célja   az   enzimek   hatásfokát   megközelítő   biomimetikus katalizátorok kifejlesztése. Ez   tanszékünk   legnagyobb   létszámú   kutatócsoportja,   amelyben   a   jelenlegi   és   korábbi   vezetőn   kívül   négy további   oktató   (Dr.   Gyurcsik   Béla,   Dr.   Enyedy   Éva,   Dr.   Jancsó   Attila,   Dr.   Jakusch   Tamás),   két   tudományos munkatárs   (Dr.   Dömötör   Orsolya,   Dr.   Szorcsik   Attila)   és   jelenleg   öt   tanszéki   PhD   hallgató   vagy   predoktor dolgozik.      MTA-SZTE Lendület Funkcionális Fémkomplexek Kutatócsoport (Vezető: Dr. Enyedy Éva Anna egyetemi docens) honlap A   Kutatócsoport   2019-ben   kezdte   meg   működését   az   MTA   Lendület   Programjának   köszönhetően,   az elnyert   pályázat   címe:   Funkcionális   fémkomplexek   biospeciációja.   A   Kutatócsoport   olyan   biológiailag   aktív, elsősorban   rákellenes   vegyületekkel   foglalkozik,   melyek   fémtartalmúak   vagy   hatásuk   a   fémionokkal   való kölcsönhatásukon     alapul.     A     rákellenes     gyógyszerek     használatát     ugyanis     gyakran     korlátozzák     súlyos mellékhatások    és    a    kialakuló    rezisztencia,    melyek    miatt    fontos    az    új    típusú    vegyületek    előállítása    és    a viselkedésük   minél   teljesebb   körű   megismerése.   A   racionális   hatóanyag   fejlesztéshez   meg   kell   ismerni   a farmakokinetikai      sajátságokat,      a      hatásmechanizmust      és      a      kialakuló      mellékhatásokat      szabályozó tulajdonságokat.    Kutatásaik    célja    új    rákellenes    kismolekulák    előállítása    mellett    ezen    folyamatok    minél mélyebb   megismerése   különböző   műszeres   és   számításos   módszerekkel,   és   az   egyes   tulajdonságok   közötti összefüggések   feltárása.   A   Kutatócsoport   szoros   kapcsolatban   van   a   Tanszéken   működő   Bioszervetlen   Kémiai Kutatócsoporttal. A   Kutatócsoportban   egy   tudományos   munkatárs:   Dr.   Dömötör   Orsolya   és   négy   PhD   hallgató:   Mészáros János,   Pósa   Vivien,   Tatsiana   Petrasheuskaya,   Pivarcsik   Tamás   dolgozik.   A   Kutatócsoport   társult   tagja   Dr. Spengler   Gabriella   egyetemi   adjunktus   (SZTE,   ÁOK,   Orvosi   Mikrobiológiai   és   Immunológiai   Intézet),   aki   a kapcsolódó   biológiai   méréseket   végzi.   A   kutatócsoport   munkáját   Szűcsné   Tóth   Katalin   technikus   is   segíti. Kutatásaikat kiterjedt hazai és nemzetközi együttműködésekben végzik.
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 6720 Szeged, Dóm tér 7. Tel.: (+36-)62-54-4340