Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport 6720 Szeged, Dóm tér 7-8. Tel.: (+36-)62-54-4334
A honlapot karban tartja: Kis Máté Levente; Pivarcsik Tamás
Utolsó frissítés: 2023.09.25.
Köszöntő Tanszékünkön   Prof.   Dr.   Burger   Kálmán   akadémikus   1983-ban   indította   el   a   biokoordinációs   kémiai   kutatásokat,   miután   az   ELTE- ről    Szegedre    került,    és    átvette    a    Szervetlen    és    Analitikai    Kémiai    Tanszék    vezetését.    Ezzel    egyidőben    a    MTA    Reakciókinetikai Kutatócsoportból   kivált   és   megalakult   az   Általa   vezetett   MTA   Biokoordinációs   Kémiai   Kutatócsoport.   A   csoport   fő   profilja   a   biológiai rendszerekben   (potenciális)   aktivitással   rendelkező   szerves   kis-   és   nagymolekulák   létfontosságú   fémionokkal   való   kölcsönhatásainak tanulmányozása   a   reménybeli   gyógyító   hatás   érdekében.   Ennek   a   munkának   a   leglátványosabb   eredménye   a   Richter   Gedeon   Rt-vel együttműködve   a   sebgyógyító   hatású   cink(II)-hialuronát   komplex   gyógyításba   való   bevezetése,   amely   készítmény   Curiosa   néven   a mai   napig   is   forgalomban   van.   Az   1983-as   tanszékvezető   váltás   óta   a   Tanszék   kollektívájának   jelentős   része   foglalkozik   bioszervetlen kémiai   kutatásokkal.   Ezek   a   kutatások   az   1996-ban   bekövetkezett   tanszékvezető   váltással   sem   veszítettek   lendületükből,   amikor Debrecenből    érkezve    Prof.    Dr.    Kiss    Tamás    vette    át    a    Tanszék,    majd    1999-től    a    kutatócsoport    irányítását    is.    A    kutatócsoport tevékenysége   az   évek   folyamán   egyre   inkább   a   remélt   konkrét   gyógyászati   hatással   bíró   fémtartalmú   vegyületek   kutatása   irányába mozdult   el.   Elsősorban   azt   kutatjuk,   hogy   a   biológiai   aktivitású   fémvegyületek   a   szervezetben   milyen   átalakulásokon   mehetnek keresztül   a   szervezet   kis   és   nagy   molekulatömegű   alkotóival.   A   modellektől,   nemzetközi   kapcsolataink   révén   igyekszünk   a   valós rendszerek     felé     is     elmozdulni.     Részt     veszünk     rákellenes     és     antidiabetikus     fémkomplexek     vizsgálatában,     neurodegeneratív betegségekben   felhasználható   fémionokra   alapozott   terápiás   szerek   tanulmányozásában.   Igen   jelentősek   a   fémtartalmú   fehérjék szerkezeti,    a    metalloenzimek    funkcionális    modellezésével    kapcsolatos    kutatásaink,    melyek    végső    célja    az    enzimek    hatásfokát megközelítő    biomimetikus    katalizátorok    kifejlesztése.    Mesterséges    metallonukleáz    enzimek    segítségével    genetikai    betegségek terápiájához    is    hozzájárulnak    kutatásaink    genetikai    hibák    korrekciója    révén.    Toxikus    fémionok    megkötésére    képes    fehérje- egységeket    termelő    baktériumokat    használnánk    szennyező    fémionok    hatékony    megkötésére.    Mindezek    indokolták    azt,    hogy    a kutatócsoport   neve   időközben   SZTE   Bioszervetlen   Kémiai   Kutatócsoportra   változott.   Csoportunk   munkájának   irányát   jelentősen meghatározza    a    2018-22    közötti    időszakban    elnyert    GINOP    -    2.3.2-15-2016-00038    számú    „Intelligens    fémvegyületek"    című projektben   való   vezető   szerepű   részvételünk.   A   Tanszék   legnagyobb   létszámú   kutatócsoportját   2018-2022   között   Prof.   Dr.   Gajda Tamás irányította, jelenleg pedig Dr. Enyedy Éva Anna vezeti. Dr. Enyedy Éva Anna kutatócsoport vezető