Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, MTA-SZTE Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport 6720 Szeged, Dóm tér 7. Tel.: (+36-)62-54-4340
Az optimális megjelenítéshez legalább 1024 x 768-as felbontás és Mozzila 10.0+ vagy Chrome 10.0+ program javasolt.                    
A honlapot karban tartja: Szekeres Levente István
Utolsó frissítés: 2016.04.18.
MTA-SZTE Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék SZTE Természettudományi és Informatikai Kar
Köszöntő Tanszékünkön   Dr.   Burger   Kálmán   akadémikus   1983-ban   indította   el   a   biokoordinációs   kémiai   kutatásokat,   miután   az   ELTE-ről Szegedre    került    és    átvette    a    Szervetlen    és    Analitikai    Kémiai    Tanszék    vezetését.    Ezzel    egyidőben    a    MTA    Reakciókinetikai Kutatócsoportból   kivált   és   meghalkult   az   általa   vezetett   MTA   Biokoordinációs   Kémiai   Kutatócsoport.   A   csoport   fő   profilja   a   biológiai rendszerekben   potenciális   aktivitással   rendelkező   szerves   kis-   és   nagymolekulák   létfontosságú   fémionokkal   való   kölcsönhatásainak tanulmányozása   a   reménybeli   gyógyítóhatás   érdekében.   Ennek   a   munkának   a   leglátványosabb   eredménye   a   Richter   Gedeon   Rt-vel közös   kutatások   eredményeként   a   sebgyógyító   hatású   Zn(II)-hialuronát   komplex   gyógyításba   való   bevezetése,   amely   készítmény Curiosa    néven    a    mai    napig    is    forgalomban    van.    A    1983-as    tanszékvezető    váltás    óta    a    tanszék    létszámának    közel    fele    plusz    a kutatócsoport   1-5   tagja   foglalkozik   bioszervetlen   kémiai   kutatásokkal.   Ezek   a   kutatások   az   1996-ban   bekövetkezett   tanszékvezető váltással    sem    veszítettek    lendületükből,    amikor    a    Debrecenből    Kiss    Tamás    vette    át    a    tanszék    majd    1999-től    a    kutatócsoport irányítását   is.   A   kutatócsoport   tevékenysége   az   évek   folyamán   egyre   inkább   a   remélt   konkrét   gyógyászati   hatással   rendelkező fémtartalmú   vegyületek   kutatása   irányába   mozdult   el.   Elsősorban   azt   kutatjuk,   hogy   a   remélt   biológiai   aktivitású   fémvegyületek   a szervezetben    milyen    átalakulásokon    mehetnek    keresztül    a    szervezet    kis    és    nagy    molekulatömegű    alkotóival.    A    modellektől, nemzetközi    kapcsolataink    révén    igyekszünk    a    valós    rendszerek    felé    is    elmozdulni.    Részt    veszünk    rákellenes    és    antidiabetikus fémkomplexek       vizsgálatában,       neurodegeneratív       betegségekben       felhasználható       fémionokra       alapozott       terápiás       szerek tanulmányozásában.   Igen   jelentősek   a   fémtartalmú   fehérjék   szerkezeti,   a   metalloenzimek   funkcionális   modellezésével   kapcsolatos kutatásaink,     melyek     végső     célja     az     enzimek     hatásfokát     megközelítő     biomimetikus     katalizátorok     kifejlesztése.     Mesterséges metallonukleáz   enzimek   segítségével   genetikai   betegségek   terápiájához   is   hozzájárulnak   kutatásaink   genetikai   hibák   korrekciója révén.   Mindezek   indokolták   azt,   hogy   a   kutatócsoport   neve   időközben   MTA-SZTE   Bioszervetlen   Kémiai   Kutatócsoportra   változott. Legújabb   kutatási   területünk   pedig   a   környezeti   kémiához   kapcsolódnak:   toxikus   fémionok   megkötésére   képes   fehérje-egységeket termelő baktériumokat használnánk szennyező fémionok hatékony megkötésére. A   tanszéken   és   a   kutatócsoportban   folyó   bioszervetlen   kémiai   kutatások   sohase      különültek   el   szigorúan.   Ennek   megfelelően   jelen bemutatkozásunk   is   a   Szervetlen   és   Analitikai   Kémiai   Tanszék   Bioszervetlen   Kémiai   Csoportjának   és   a   MTA-SZTE   Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoportjának közös honlapja. Kiss Tamás egyetemi tanár kutatócsoport-vezető