Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék SZTE Természettudományi és Informatikai Kar
Tanszékünk aktuális hírei 2020.04.06. MTA Fiatal Kutatók Akadémiája Dömötör   Orsolyát,   Tanszékünk   OTKA   posztdoktori   ösztöndíjasát,      beválasztották   a   Magyar   Tudományos   Akadémia   Fiatal Kutatók  Akadémiájának tagjai közé a 2020-2025 közötti periódusra. Taggá  választásához gratulálunk! https://mta.hu/fka/12-uj-tag-a-fiatal-kutatok-akademiajan-110567 2020.02.18. Tanszéki szereplés az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatán Tanszékünkről   Dr.   Alapi   Tünde   Bolyai+   Felsőoktatási   Fiatal   Oktatói-Kutatói,   Hajdu   Bálint,   Mészáros   János   Péter,   Náfrádi Máté,   Palásti   Dávid   Jenő,   Pósa   Vivien   és   Ziegenheim   Szilveszter   Felsőoktatási   Doktori   Hallgatói-Kutatói   ÚNKP   ösztöndíj ra benyújtott pályázata pozitív elbírálást nyert. https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-februar/atadtak-uj-nemzeti?objectParentFolderId=19396 2019.11.25. OTKA pályázat A   Nemzeti   Kutatási,   Fejlesztési   és   Innovációs   Hivatal   (NKFIH)   támogató   döntése   alapján   tanszékünk   egyetemi   adjunktusa, Dr.   Alapi   Tünde   OTKA   fiatal   kutatói   kiválósági   program   pályázatot,   és   tanszékünk   tudományos   munkatársa,   Dr.   Dömötör Orsolya OTKA posztdoktori kiválósági program pályázatot nyert. Gratulálunk az elnyert támogatáshoz! https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-fk19 https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-pd19 2019.10.31. Pro Scientia Aranyérem 2019.   október   31-én   a   Magyar   Tudományos   Akadémia   Dísztermében   átadták   a   Pro   Scientia   és   Mestertanár   Aranyérmeket. Tanszékünk PhD hallgatóját, Hajdu Bálintot Pro Scientia Aranyéremmel tüntették ki. Gratulálunk az elismeréshez! https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-november/dijaztak-kivalo-egyetemi?objectParentFolderId=19355 2019.06.27. MTA Lendület program 2019 A   Magyar Tudományos Akadémia   Lendület   programjának   támogatásában   részesült   tanszékünk   kutatójaként   Dr.   Enyedy   Éva Anna új, rákellenes fémkomplexek kölcsönhatásainak megértését célzó kutatásaihoz. Gratulálunk az elnyert támogatáshoz! https://www.u-szeged.hu/sztehirek/2019-junius/szte-ket-kutatoja-czako 2019.06.27. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2019 Dr. Alapi Tünde, tanszékünk oktatója Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült. Gratulálunk az elismeréshez! https://www.u-szeged.hu/sztehirek/2019-junius/legujabb-bolyai 2019.05.16. SZTE Talent Ösztöndíj 2019 Tanszékünk   több   mesterszakos   és   doktorandusz   hallgatója   részesült   a   SZTE   Tehetségpont   2019-ben   meghirdetett   pályázati ösztöndíjában: Hajdu Bálint, Hermann Enikő, Kéri Albert, Orbán Eszter és Pósa Vivien. Az ösztöndíjátadóról a kar honlapján lehet olvasni: http://www.sci.u-szeged.hu/sztehirek/2019-majus/tizennegyedik-alkalommal?objectParentFolderId=30827 2019.03.27. XXXIV. OTDK eredmények Tanszékünk   hallgatói   sikeresen   szerepeltek   a   XXXIV.   OTDK   Kémiai   és   Vegyipari   Szekciójában,   melyet   a   BME   rendezett 2019. március 21-23. között Budapesten. I.   díjat   nyert   Hajdu   Bálint   (témavezetője:   Gyurcsik   Béla),   II.   díjat   nyert   Pósa   Vivien   (témavezetője:   Enyedy   Éva   Anna); mindketten   a   Szervetlen,   Bioszervetlen   és   Koordinációs   kémia   szekcióban   szerepeltek.   Külön   díjat   kapott   Hermann   Enikő (témavezetője: Gyurcsik Béla) a Biokémia Szekcióban. Gratulálunk nekik!
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 6720 Szeged, Dóm tér 7. Tel.: (+36-)62-54-4340