Szegedi Tudomnyegyetem - Szerves Kmia Tanszk
 
 
2017. március 29., szerda
 
 
Címlap
Munkatársak
Fogadóórák
Oktatás
Kutatás
TDK
Történet
Kapcsolatok
Képgalériák
Linkek
Alapítvány
 Honlap statisztika

 Összes látogatás:58914
 Összes oldal:298123
Kutatás

 

A Tanszéken művelt fő kutatási témák:

  • Új, főként heterociklusos szteroidszármazékok előállítása, szerkezet-felderítése és – együttműködések keretében történő – biológiai hatásvizsgálata
  • Hidrogénkötéssel összetartott rendszerek előállítása, az összetartó erők spektroszkópiai és számításos kémiai vizsgálata
  • Szintetikus szilárdtestkémiai kutatások, ezen belül különféle szerves-szervetlen kompozitanyagok előállítása és a kapott anyagok műszeres (pl. IR-spektroszkópiás) és számításos módszerekkel, valamint kémiai reakciók segítségével történő jellemzése
  • Az átmeneti fémkomplexek immobilizálása, az ilyen típusú katalizátorok alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
  • Amorf fémötvözetek szerkezetvizsgálata és katalizátorként történő alkalmazásaik tanulmányozása, új katalizátorok előállítása szerkezet- és felületmódosítással és ezek alkalmazása szerves kémiai szintézisekben
  • Aszimmetrikus reakciók sztereokémiájának és mechanizmusának vizsgálata
  • Grafimetek és nano részecskeméretű átmenetifémeket tartalmazó agyagásványok előállítása és jellemzése
  • Fullerénkémia
  • Elektrofil szerves kémiai átalakítások vizsgálata


Következő munkatársaink közlemény és idézettségi adatai találhatók meg a Magyar Tudományos Művek Tárában:

Dr. Bartók Mihály, Dr. Frank Éva, Dr. Mastalir Ágnes, Dr. Mernyák Erzsébet, Dr. Notheisz Ferenc, Dr. Pálinkó István, Dr. Schneider Gyula, Dr. Szőllősi György, Dr. Wölfling János, Dr. Zsigmond Ágnes.


List of Papers 2007 (pdf)

List of Papers 2008 (pdf)

List of Publications and Presentations 2009 (pdf)

List of Publications and Presentations 2010 (pdf)