Dr. Laskay Gábor
egyetemi docens

Munkahelyi cím
SZTE Növénybiológiai Tanszék, 6701 Szeged, Közép fasor 52. Pf. 654.
Tel: 62/546-967, Fax: 62/544-307
E-mail: glaskay@bio.u-szeged.hu

Születési hely és dátum
Budapest, 1955. 05. 13.

Iskolai végzettség
1969-1973  I. László Gimnázium, Budapest
1974-1979  József Attila Tudományegyetem, Szeged. Biológus szak.
Diplomamunka címe: Zsírsavszintésis-gátlószerek hatása árpalevelek zöldülésére. Témavezető: Dr. Lehoczki Endre (Biofizikai Tanszék, JATE).

1981 József Attila Tudományegyetem, Szeged. Egyetemi doktori fokozat.
Disszertáció címe: Lipidek szerepe fotoszintetikus membránok szerveződésében. Témavezető: Dr. Lehoczki Endre (Biofizikai Tanszék, JATE).

1988 Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. A Biológia Tudomány Kandidátusa fokozat.
Disszertáció címe: A fotoszintetikus apparátus szerveződése módosított kloroplasztisz-membránokban. Témavezető: Dr. Lehoczki Endre (Biofizikai Tanszék, JATE).

Tanulmányutak és szaktanfolyamok
- NATO Advanced Summer School on "Biophysics of Membrane Organization", 1982. augusztus 14-28, Spetsai, Görögország.
- V. Országos Lumineszcencia Nyári Iskola, 1982. október 8-10, Békéscsaba.
- VI. Országos Lumineszcencia Nyári Iskola, 1983. szeptember 12-15, Siklós.
- Advanced Technical Course on "Fluorescence Techniques in Photosynthesis Research", 1987. július 20-26, Sheffield, Anglia.
- International Summer School on "Biophysics of Supramolecular Structure and Function", 1984. szeptember 16-28, Dubrovnik, Jugoszlávia.
- "Biochemistry of Membrane Transport", FEBS/ICRO Advanced Summer School, 1993. szeptember 5-12, Balatonaliga.
- Tanulmányút a Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíjasaként: Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek, Belgium, 1998. március-május.

Nyelvismeret 
Angol: Állami középfokú nyelvvizsga (C) 1981
            Állami felsőfokú nyelvvizsga (C) 1994
            Cambridge Proficiency in English (grade B) 1997
Orosz: Egyetemi szakmai nyelvvizsga, 1981

Munkahelyek és beosztások
1/ 1979-1981: JATE Biofizikai Tanszék, tudományos segédmunkatárs
2/ 1981-1984: JATE Biofizikai Tanszék, tudományos munkatárs
3/ 1984-1988: MTA Kutatócsoport, JATE Biofizikai Tanszék, tudományos munkatárs
4/ 1988-1992: MTA Kutatócsoport, JATE Biofizikai Tanszék, tudományos főmunkatárs
5/ 1992-1995: MTA Kutatócsoport, JATE Növénytani Tanszék, tudományos főmunkatárs
6/ 1995-1996: SZOTE Orvosi Vegytani Intézet, tudományos főmunkatárs
7/ 1996-2001 JATE Növénytani Tanszék, tudományos főmunkatárs
8/ 2001-2007 SZTE TTK Növénytani Tanszék, egyetemi docens
9/ 2007-től: SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék, egyetemi docens

Külföldi munkavégzés:
1886, 1989-1992: Paterson Institute for Cancer Research, Manchester, Anglia.
1999-2004 között összesen 16 hónap: Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek, Belgium.

Oktatás
MSc Sejtbiológia KV
MSc Tumorbiológia 2 SZV
BSc Növényi Sejtbiológia előadás DIF
BSc Növényi Sejtbiológia gyakorlat DIF
BSc A sejtek halála SZV
BSc A fluoreszcencia alkalmazásai a sejtbiológiában SZV
BSc LEV Növényi Sejtbiológia Szeminárium KV
BSc LEV Növényi Sejtbiológia gyakorlat KV
Természettudományos Szakfordító-képzés keretében oktatott tárgyak:
     Szaknyelvi terminológia
     Szakmai publikációs készségek fejlesztése
     Szaknyelvi kommunikáció
     Szakfordítói képesítő fordítás készítése

Szak-és diplomadolgozati témavezetés
Dobi Albert 1984 OTDK II. hely
Ötvös Krisztina 1999 – belső konzulens
Papp Noémi 1999 – belső konzulens
Datki Zsolt 2001 OTDK I. hely 
Szabó Milán 2004 OTDK III. hely
Csendes Csilla 2007
Tábi Krisztina 2007
Török Zsuzsanna 2007
Müller Tamás 2009
Gergely Szilvia BSc 2010
Herrhofer Éva BSc 2010 Helyi TDK III. hely
Slezák Csilla BSc 2010 Helyi TDK III. hely

Pályázati tevékenység
- “A béta-amiloid[1-42] és fragmenseinek sejtélettani hatásai és ezek szerepe az idegrendszeri sejtpusztulásban” OTKA pályázat 1997-2000, keretösszeg: 2,500 e Ft.
- “Paralysins: from purification to mode of action” Flamand-Magyar Kormányközi Tudományos és Technológiai Együttmûködési projekt 1999-2001, keretösszeg: 2,000 e Ft + 3,000 e BEF.
- „Cellular mechanisms of neurodegeneration” Flamand-Magyar Kormányközi Tudományos és Technológiai Együttmûködési projekt 2002-2004, keretösszeg: 3,000 e Ft + 100 e EURO.
- „Angol nyelvû biológia szakfordító képzés beindítása és oktatási terv kidolgozása biológia szakos hallgatók számára”, Tempus Közalapítvány Világ-Nyelv program, Tantervfejlesztés alprogram, 2003, keretösszeg: 1,500 e Ft.

Opponensi tevékenység
1/ Kéziratok bírálata az alábbi folyóiratokban:
- Acta Physiologiae Plantarum
- Acta Biologica Szegediensis

2/ PhD disszertációk bírálata:
- Laczkó-Dobos Hajnalka: „A foszfatidil-glicerin meghatározó szerepe a fotoszintetikus szervezetek sejtfunkcióiban”
- Kolbert Zsuzsanna: „A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, keletkezése és forrása auxin kezelés, valamint ozmotikus stressz alatt gyökerekben”
- Szepesi Ágnes: „Hosszútávú szalicilsav előkezelés hatása paradicsom növények sóstressz akklimatizációjára”
- Dorogi Márta: „Nanoszkopikus környezet hatása a fotoszintetikus reakciócentrum működésére”
- Dorjgotov Dulguun: „Növényi RHO (ROP) GTP-áz aktivált kinázok azonosítása és jellemzése”
- Miskolczi Pál: „A sejtek osztódásának aktiválásában és szabályozásában szerepet játszó fehérjék lucernában”


 

 

Summary of scientific productivity

Number of publications

In Hungarian

Not in
Hungarian
(published
in Hungary)

Not in
Hungarian
(published abroad)

Total

Scientometric data

In the last 10 years

Total

 Article in periodical

3

4

20

27

Impact factor

29,961

53,475

Book

3

0

0

3

Number of independent citations

145

354

Chapter

0

0

0

0

In SCI

145

354

Conference proceedings

5

4

36

45

 

Patent

0

0

0

0

 

Other

0

0

0

0

 

Total

11

8

56

75

 

 

Információk

Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve

(EFOP-3.6.1-16-2016-00008)

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM 

Elérhetőség

6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel/Fax: +36 62 54 4307