FIZIKAI KÉMIAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI TANSZÉK
Főoldal Főoldal Munkatársaink Munkatársaink Oktatás Oktatás Kutatócsoportok Kutatócsoportok Hírek Hírek Kapcsolat Kapcsolat Linkek Linkek
MTA-SZTE „Lendület” Biokolloidok Kutatócsoport A Biokolloidok Kutatócsoport 2018-ban alakult a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” programjának anyagi támogatásával, székhelyéül pedig tanszékünk szolgál. A kutatás Szilágyi István vezetésével zajlik, aki Svájcból, a Genfi Egyetemről helyezte át csoportját. A tudományos munkát biológiai és környezettani jelentőségű kolloidok fizikai és kémiai tulajdonságainak feltérképezésére alapozzák. A csoporttagok BSc és MSc szakos hallgatók általános, fizikai és szerves kémiai oktatási feladataiba kapcsolódnak be. Fotoelektrokémiai Kutatócsoport Az MTA-SZTE „Lendület” Fotoelektrokémiai Kutatócsoportban olyan szervetlen félvezetőkön és szerves vezető polimereken (lásd még a korábbi Elektrokémiai Kutatócsoport munkáját is) alapuló összetett anyagokat vizsgálunk, melyek hasznosíthatóak lehetnek tüzelőanyagok közvetlen előállítására, szén-dioxid napfény segítségével történő átalakításával. Célunk, hogy ezen szabályozott nanoszerkezettel rendelkező összetett anyagok tulajdonságait és viselkedését az összetétellel, és az előállítási módszer szabályozásával hangoljuk. Ezen túlmenően az energiaorientált elektrokémia és fotoelektrokémia számos aspektusával foglalkozunk. Nemlineáris dinamika és kinetika csoport Autokatalitikus reakciókban kialakuló tér- és időbeli mintázatok kísérleti és elméleti vizsgálata.      A közegmozgás mintázatvezérlő szerepének vizsgálata autokatalitikus reakciókban, ahol a sűrűségkülönbség, a felületi feszültség, vagy a viszkozitás változása okozza a konvekció létrejöttét. Felületi feszültség változása által indukált mintázatok vizsgálata mikrogravitációs körülmények között.      Mikro- és nanotartományba eső, elsőrendű fázisátalakuláson alapuló önszerveződő rendszerek kialakításának elméleti és kísérleti vizsgálata.      Autokatalitikus reakciók vizes és polimeroldataiban az egyes komponensek diffúzióállandójának in situ mérése PFGSE- NMR-rel MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén 2021. november 1-én kezdte meg működését a MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport. A csoport tagjai korábban a Nanohibrid Struktúrák Kutatócsoport néven a csoport interdiszciplináris motivációjú kutatási profiljának megfelelően sikeresen folytattak korszerű és eredményes alap- és alkalmazott kutatásokat Dr. Csapó Edit egyetemi adjunktus vezetésével. Az elmúlt évek során a kutatási munka gerincét a biomolekulákkal funkcionalizált nemesfém nanorészecskék és nanoklaszterek méretszabályozott szintézise, karakterizálása és szenzorikai alkalmazásának vizsgálata határozza meg. Emellett a csoport tagjai folyamatosan végeznek alkalmazás orientált kutatásokat az ultravékony hibrid filmek kialakítását és vizsgálatát, az anizometrikus részecskékből felépíthető nanostruktúrák és önszerveződő (asszociációs) kolloidok, határfelületi és tömbfázisbeni viselkedésének megismerését valamit polimer és fehérje alapú kolloidális gyógyszerhordozók fejlesztését célzó projektekben. A kutatócsoport eredményei folyamatosan a tudományterület nemzetközileg elismert, rangos folyóirataiban jelennek meg, ezekre az utóbbi öt évben közel ezerszer hivatkoztak hazai és külföldi pályatársak. MTA-SZTE "Lendület" Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport Kutatócsoportunk 2015-ben alakult, majd 2019-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programjának támogatását. Kémiai reakciók dinamikáját vizsgáljuk atomi és molekuláris szinten. Az elméleti kutatás során a fizika törvényeit alkalmazzuk kémiai rendszerekre, majd a matematika és az informatika eszköztárának felhasználásával végzünk számításokat. A reakciódinamika lépésről lépésre követi a reakciók lefolyását, így új mechanizmusokat tárhat fel, valamint a reakciók kimenetele is jósolhatóvá válik. A kapott eredmények formálják a kémiai reaktivitás eddig ismert alapszabályait, ezáltal lehetővé téve a reakciók irányítását és a kívánt termékek hatékony előállítását. Elsősorban az alapvető kémiai reakciók dinamikáját vizsgáljuk, mint például a metán és etán reakciói atomokkal, illetve a szerves kémiában jelentős SN2 reakciók, valamint kis biorendszerek átalakulásait. Eredményeink nélkülözhetetlenek a kapcsolódó kísérletek értelmezéséhez, illetve további mérések tervezéséhez is segítséget nyújthatnak.
A tanszéken működő kutatócsoportok
Bővebben Bővebben Bővebben Bővebben Bővebben Kutatócsoportok Kutatócsoportok