Újra Lendületben Czakó Gábor Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoportja 2024. június 12. Czakó Gábor elnyerte a Lendület Program pályázatát a haladó kategóriában, így a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoportja tovább folytathatja „lendületes” kutatásait. A Lendület Program támogatásával egy olyan újszerű számítógépes programot terveznek kifejleszteni, amely a kvantummechanika eszköztárát használja fel kémiai reakciók dinamikájának és mechanizmusainak vizsgálatára. Így minden korábbinál mélyebb betekintést nyerhetnek a kémia atomi-szintű történéséibe olyan rendszerek esetén is, amelyek korábban csak klasszikus módon voltak vizsgálhatóak. Eredményeik bővítik a kémiai alapismereteinket, valamint kísérletek magyarázatául és kiegészítéséül szolgálhatnak. Schuszter Gábor  Bolyai ösztöndíjas 2023. szeptember  Schuszter Gábor kutatási tervével Bolyai ösztöndíjat nyert az elkövetkező 3 évre. A sikeres pályázathoz gratulálunk és jó munkát kívánunk! Janóné Dr. Ungor Ditta Anita  Bolyai ösztöndíja 2022. szeptember  Janóné Dr. Ungor Ditta Anita kutatási tervével Bolyai ösztöndíjat nyert az elkövetkező 3 évre. A sikeres pályázathoz gratulálunk, és jó munkát kívánunk! Imre-Deák Ágota OTKA posztdoktori ösztöndíja 2022. szeptember Imre-Deák Ágota pályázata elnyerte az NKFIH iroda OTKA posztdoktori támogatását. A sikeres pályázathoz gratulálunk, és jó munkát kívánunk! Janovák László újabb Bolyai ösztöndíja és okleveles zárása 2022. szeptember Janovák László  okleveles dícsérettel zárta az előző Bolyai ösztöndíját, valamint elnyert azt az elkövetkező 3 évre is. Eredményeihez gratulálunk, és az új pályázathoz sok síkert kívánunk! Nemzetközi diákkonferencia 2022 június A Tanszék oktatóinak, doktoranduszainak és vegyészhallgatóinak szervezésében, ill. részvételével zajlott a Kémiai Intézetben a 18th European Student Colloid Conference (ESC-2022 Szeged). A négynapos nemzetközi rendezvényre 17 országból érkeztek Szegedre a kutatási eredményeiket előadás és poszter formájában bemutató PhD hallgatók. Sütő Máté versenyeredménye 2022 május Sütő Máté "Nanoszennyeződések eltávolítása vizes oldatokból nanoszűrő  membrán segítségével" című pályamunkájával és előadásával elnyerte a  Közös Jövőnk Kárpát-Medencei Környezetvédelmi Verseny  (www.kozosjovonk.hu/) 3. korcsoportjának I. helyezését. Elismeréséhez gratulálunk! Seres László MKE diplomamunka nívódíja 2022. május Seres László diplomamunkájával elnyerte a Magyar Kémikusok Egyesülete Diplomamunka nívódíját. Eredményeihéz és dolgozatához neki, és témavezetőjének, Juhászné Dr. Csapó Editnek is gratulálunk! Csapó Edit Nők a Tudományban Kiválósági Díja 2022. március 16. A Nők a Tudományban Kiválósági Díjat anyagtudomány és nanotechnológia kategóriában idén Csapó Edit egyetemi adjunktus, az MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport vezetője vehette át. A díjazottnak gratulálunk!!! Endrődi Balázs Akadémiai Ifjúsági Díja 2022. február 17. Akadémiai Ifjúsági Díjat vett át Endrődi Balázs a ,,Vízzel üzemeltetett rés nélküli szén-dioxid elektrolizáló cellák nagy áramsűrűségen való működtetéséhez szükséges operando katód aktiválás alkálifém-ionok segítségével" (,,Operando cathode activation with alkali metal cations for high current density operation of water-fed zero-gap carbon dioxide electrolysers") című pályamunkájáért. A díjazottnak gratulálunk!!! Gyenes Péter SZTE Innovációs Díja 2021. november 23. A november 17-i SZTE Innovációs Nap folyamán öt kategóriában adták át az SZTE 2021-es Innovációs Díjait. A Leginnovatívabb TDK munkáért járó díjban Gyenes Péter ,,Kationos farmakonok eltávolítása vizes oldatokból polielektrolit/grafén-oxid multirétegekkel módosított nanoszűrő membránokkal" című kutatása részesült, a tudományos diákköri témavezetője Dr. Szabó Tamás volt. Munkatársaink közleménye a Nature Chemistry folyóiratban 2021. augusztus 9. A Nature Chemistry, a világ legrangosabb kémiai folyóirata közölte az MTA-SZTE Lendület Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport munkatársainak (Tajti Viktor, Győri Tibor és Czakó Gábor) közleményét, ami egyben országos rekord, hiszen ez már a csoport harmadik cikke ebben az újságban. Egy innsbrucki kísérleti csoporttal együttműködésben végzett munka új szintre emeli a kémiai reakciók atomi szintű lejátszódásának megértését, és munkatársaink számításai elsőként fejtik meg egy összetett kémiai reakció kísérleti ujjlenyomatát, ami évtizedek óta megoldatlan feladat volt. A közlemény elérhető a következő linken: https://www.nature.com/articles/s41557-021-00753-8  Új Lendület csoport tanszékünkön 2021. június 25. Munkatársunk, Juhászné Csapó Edit elnyerte a Lendület program támogatását. Az új csoport munkája különböző nemesfém nanoszerkezetek fejlesztésére és azok orvosbiológiai alkalmazására fókuszál majd. A sikeres pályázathoz gratulálunk!! Munkatársaink eredményei a Chemical Science címlapján 2021. április 21. Munkatársaink, Papp Dóra és Czakó Gábor (MTA-SZTE Lendület Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport) közleményét a címlapján emelte ki a Chemical Science folyóirat. Nitrogén központi atomon lejátszódó SN2 reakciók sztereodinamikáját vizsgálták nagypontosságú elméleti módszerekkel, melynek során egy új reakciómechanizmust azonosítottak, amely aláássa a széncentrumú SN2 reakciók esetén megszokott sztereospecificitást. A közlemény elérhető a következő linken: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/sc/d1sc00490e Munkatársaink közleménye a Nature Energy folyóiratban 2021. április 19. A Nature Energy című rangos tudományos folyóiratban jelent meg munkatársaink (Endrődi Balázs, Samu Angelika, Kecsenovity Egon, Halmágyi Tibor, Janáky Csaba, valamint Sebők Dániel az AKKT tanszékről) legújabb munkája. A cikkben a kutatók azt mutatják be, hogy mi a szén-dioxid elektrolizáló cellák nagy hatásfokú és hosszútávon is stabil működésének előfeltétele. A közleményt itt olvashatják.  Megjelent munkatársunk könyve 2021. április 10. A Mozaik Kiadó gondozásában, az MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport pályázati munkájának eredményeként megjelent a Gondolkodtató természettudomány-tanítás sorozat.  A Kémia kötet elsődleges célja, hogy olyan feladattípusokat mutasson be a tanárok számára, amelyek segítségével megvalósítható a tantárgyi tartalomba ágyazott képességfejlesztés. A négyéves pályázati ciklusban a kémia munkacsoportot Németh Veronika vezette. Munkatársaink összefoglaló cikke a címlapon 2021. április 1. Az MTA-SZTE Lendület Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport legfrissebb eredményeit összefoglaló (Perspective) cikkét a címlapján emelte ki a Journal of Physical Chemistry A folyóirat. A közlemény elérhető a következő linken: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpca.0c11531 Czakó Gábor eredményei az MTA honlapján 2021. február 22. Az MTA honlapján megjelenik munkatársunk, Czakó Gábor portréja a legsikeresebb Bolyai-ösztöndíjasokat bemutató sorozatban. A cikk az alábbi linken érhető el: https://mta.hu/mta_hirei/bolyaisok-czako-gabor-elmeleti-kemikus-111120 SZTE kutatói elismerések 2020. szeptember 21. A 2020-as őszi félévben az Év Fiatal kutatója Elismerő Oklevélben részesült az Élettelen természettudományok és matematika területén Dr. Czakó Gábor, tanszékünk egyetemi docense, valamint az Év Műszaki-Természettudományi Publikációja díjat nyerte el Dr. Endrődi Balázs, tanszékünk egyetemi adjunktusa. Az elismerésekhez gratulálunk! Dékány Imre Eötvös József díja 2020. szeptember 16. Szeptember 1-je a Magyar Felsőoktatás Napja, mely alkalomból Eötvös József-díjban részesült  Dékány Imre, tanszékünk professzor emeritusa, az MTA rendes tagja. A díjazott 50 éves tudományos és oktatási tevékenysége során nagy mértékben elősegítette a kolloidika és nanotudományok elterjedését. Iskolateremtő tevékenysége több mint 80 alap- és mesterszakos hallgató témavezetésével teljesedett ki. Irányításával 25 fő szerzett doktori fokozatot vagy kandidátusi címet, akik hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben és ipari vezetőkként állnak helyt. Az elismeréshez gratulálunk! Bolyai ösztöndíjasok a tanszékről 2020. szeptember 3. Kihirdették az idei Bolyai ösztöndíjasokat. Tanszékünkről Dr. Endrődi Balázs, Dr. Samu Gergely Ferenc és Dr. Tóth Péter Sándor szerepel az idei díjazottak listáján. Az elismerésekhez gratulálunk! Drágity Deján I. helyezése a XX. TUDOK konferencián Drágity Deján a Deák Ferenc Gimnázium végzős diákja, 2019-ben csatlakozott az MTA-SZTE Lendület Biokolloidok Kutatócsoporthoz. A Kutató Diákok Mozgalma által 2020 nyarán megszervezett XX. TUDOK (XX. Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciája) döntőjén első helyezést ért el. Munkája során egy természetes antioxidáns, az ellagsav réteges kettős hidroxidokba történő beépítésével és antioxidáns aktivitásának vizsgálatával foglalkozott. Munkatársaink összefoglaló cikke a PCCP címlapján 2020. február 26. A PCCP legújabb száma a címlapján emelte ki az MTA-SZTE Lendület Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport "Perspective" cikkét, amely a csoport elmúlt 4 éves munkáját és eredményeit foglalja össze.   A cikk ezt a linket követve érhető el. Herman Kevin poszterdíja 2019. augusztus 29. A PERMEA 2019  (Membrane Science and Technology Conference of Visegrád Countries) konferencián bemutatott "Nanofiltration-based removal of procaine hydrochloride from aqueous solutions" című posztere alapján Herman Kevin, tanszéki mérnök munkatársunk megosztva kapta meg a konferencia "Best Student Poster" díját. Az elismeréshez gratulálunk! Új Lendület csoport tanszékünkön 2019. június 27. Munkatársunk, Czakó Gábor elnyerte a Lendület program támogatását. Az MTA-SZTE Lendület Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport célja új reakcióutak feltárása atomi felbontású mozifilmekkel. A kémiai reakciók dinamikájának legmélyebb atomi és molekuláris szintű megértése ma a kémia egyik alapkérdése. Az elméleti kutatás során a fizika törvényeit alkalmazzák kémiai rendszerekre, majd a matematika és a modern számítástechnika eszköztárának felhasználásával végeznek számításokat. A reakciódinamika lépésről lépésre követi a reakciók lefolyását, így új reakcióutakat tárhat fel és a reakciók kimenetele is jósolhatóvá válik. Eredményeik formálják a kémiai reaktivitás eddig ismert alapszabályait, ezáltal lehetővé téve a reakciók irányítását és a kívánt termékek hatékony előállítását. Kutatásuk során alapvető kémiai reakciók dinamikáját vizsgálják (pl. a szénhidrogének reakciói, illetve a szerves kémiában jelentős SN2 reakciók mechanizmusának felderítése), valamint kis biorendszereket (pl. aminosavak reakciói szabadgyökökkel) tanulmányoznak. Eredményeik nélkülözhetetlenek a kapcsolódó kísérletek értelmezéséhez, illetve további mérések tervezéséhez nyújthatnak segítséget. Janóné Dr. Ungor Ditta Anita SZTE Innovációs Díja 2019 június 7. A május 30-i SZTE Innovációs Nap során négy kategóriában adták át az SZTE Innovációs Díjakat.. A leginnovatívabb PhD munkáért járó elismerést Janóné Dr. Ungor Ditta Anita nyerte el “Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik” című pályamunkájával. Az elismeréshez gratulálunk! Pályázati felhívás MKE CSMCS tagsággal rendelkező diákok hazai és nemzetközi konferencián való részvételének támogatására 2019 május 17. A Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja pályázatot hirdetett diákok konferencián való részvételének támogatására. A pályázat beadási határideje 2019 június 30., a maximálisan pályázható összeg 100000 Ft/fő. A részletekről az MKE CSMCS honlapján tájékozódhat. Dékány Imre Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetése 2019 március 15. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve doktorai közül a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott Dékány Imre Széchenyi-díjas vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, tanszékünk professor emeritusa a hazai egészségipar fejlesztéséhez, a vegyszer nélküli fertőtlenítési eljárás megvalósításával hozzájáruló munkája, valamint a nanomedicina és a bio-nanotechnológia területén kutatóként és oktatóként elért kiemelkedő eredményei elismeréseként. Az elismeréshez szívből gratulálunk! Csapó Edit L'Oreal és az UNESCO - A nőkért és a tudományért díja 2018 szeptember 25. Tanszékünk munkatársa, Csapó Edit nyerte el a L'Oreal és az UNESCO - A nőkért és a tudományért díját. Az elismeréshes szívből gratulálunk! ÚNKP díjazottak a tanszéken 2018 december A Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék több munkatársa, illetve a tanszéken tudományos munkát végző hallgatója is az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjában részesült. Eredményeikhez és a díjakhoz szívből gratulálunk!   Alláslehetőség a tanszéken 2018 szeptember 20. A Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén működő MTA Lendület „Biokolloidok” Kutatócsoportba keresünk fiatal kutatót. A pozíció 6 hónap próbaidővel kezdődik. A jelentkezések átnézése 2018. október 1-én veszi kezdetét. A részletekről bővebben itt olvashat. Gyászmise Solymosi Frigyesért 2018. augusztus 10. Mindazok, akik ismerték és tisztelték Solymosi Frigyes akadémikust, a szegedi Dómban augusztus 10-én, pénteken 14.30 órakor kezdődő gyászmisén róhatják le kegyeletüket. A gyászoló család kérése, hogy a résztvevők együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki. Munkatársaink közleménye a címlapon 2018. augusztus 1. Schuszter Gábor, Horváth Dezső és Tóth Ágota, a Nemlineáris Dinamika és Kinetika Kutatócsoport tagjainak "Macroscale Precipitation Kinetics: Towards Complex Precipitate Structure Design" című közleményét hátsó címlapján közölte a Physical Chemistry Chemical Physics folyóirat. A közleményt itt érheti el. Elhunyt Solymosi Frigyes 2018. július 23. 2018. július 23-án, 88 éves korában elhunyt Solymosi Frigyes, akadémikus, emeritus professzor, Szeged város díszpolgára. A Magyar Tudományos Akadémia, Szeged Megyei Jogú Város, a Szegedi Tudományegyetem saját halottjának tekinti Solymosi Frigyest és a családdal egyeztetve intézkednek a temetéséről. Munkatársaink közleménye a címlapon, valamint a szerkesztői válogatásban kiemelve 2018. május Schuszter Gábor, Horváth Dezső és Tóth Ágota, a Nemlineáris Dinamika és Kinetika Kutatócsoport tagjainak munkája megjelent a Journal of Chemical Physics folyóiratában "Peristalticity-driven banded chemical garden" címmel. A folyóirat szerkesztői kiemelték és "Editor's Pick" választásként jelölték be közleményünket, továbbá címlapnak is megválasztották. A közleményt itt érheti el. Czakó Gábor kitüntetései és újabb jelentős közleménye 2018 június-július Munkatársunk, Czakó Gábor 2018. június 28-án Bolyai Plakett kitüntetést vett át a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől, majd másnap átvette habilitációs oklevelét is. Július 6-án megjelent egy újabb jelentős közleménye a Science Advances folyóiratban, majd július 7-én egyetemünk Kari Tudományos Díjjal tüntette ki. A Science Advances cikk linkje: http://advances.sciencemag.org/content/4/7/eaas9544 Alláslehetőség a tanszéken 2018 március 05. A Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén megalakulásra került MTA Lendület „Biokolloidok” Kutatócsoportba keresünk fiatal kutatót tudományos segédmunkatárs állásba. A pozíció határozott idejű 48 hónapos közalkalmazotti jogviszonnyal jár, ami 6 hónap próbaidővel kezdődik. Tervezett kezdés: 2018. szeptember 1. A jelentkezés határideje: 2018. március 31. A részletekről bővebben itt olvashat.  Nyertes NKFIH pályázat(ok) 2018 február 05. Szabó Tamás egyetemi adjunktus "Karboxilált nanorészecske-diszperziók orvosbiológiai felhasználása" című fiatal kutatói pályázatatámogatást nyert el. Szabó Tamás egyetemi adjunktus "Kompozitmembránok szelektív rétegének fejlesztése grafén-oxid felhasználásával" című KH-típusú pályázata támogatást kapott az NKFI nemzetközi eredményességet támogató programjának második fordulójában. A felhívásra azok a kutatók pályázhattak, akik nemzetközi hatást kiváltó közleményükkel a szakterületük felső 5 százalékába tartozó idézettséget értek el a publikáció hivatalos megjelenését követő két éven belül.A pályázat alapjául szolgáló cikket (The structure of graphene oxide membranes in liquid water, ethanol and water-ethanol mixtures) a Nanoscale című folyóiratban, az Umeåi Egyetem kutatóival közösen jelentették meg. A cikk linkje: https://doi.org/10.1039/C3NR04631A A cikk REAL-repozitórium linkje: http://real.mtak.hu/57728/ Címlapon az Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport összefoglaló közleménye 2017. november 30. Munkatársunk, Czakó Gábor és korábbi PhD hallgatója, Szabó István, az Amerikai Kémiai Társaság neves szakfolyóiratában publikált összefoglaló cikket (Feature Article), amelyet az újság a címlapján emelt ki. A publikáció a szerzők elmúlt években elért komoly hazai és nemzetközi visszhangot kiváltó eredményeit emeli reflektorfénybe, mint például egy új reakcióút felfedezését vagy a kísérletek minden korábbinál pontosabb modellezését. A szerkesztők felkérésére írt közlemény a szerzők olyan jelentős eredményeit foglalja össze, amelyeket korábban a Nature Communications, a Nature Chemistry és a Chemical Science folyóiratok közöltek. A felkérés kiemelkedő nemzetközi elismerést jelent a Czakó Gábor vezetésével működő Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport számára. A cikk linkje: http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpca.7b08140 Czakó Gábor újabb Nature Chemistry cikke 2017. szeptember 12. A kémia egyik fő kérdése, hogy a reakciók hogy mennek végbe lépésről lépésre. Azt már középiskolában is megtanuljuk, hogy a reagáló atomoknak és molekuláknak általában egy energiagátat kell megmászniuk, hogy átjussanak a termékek energiavölgyébe. Ez a gát akadályozza meg például, hogy a környezetünkben található számos éghető anyag spontán lángra lobbanjon a levegő oxigénjében. Egy reakció sebességét és lejátszódásának útját az energiagát magassága és alakja szabja meg. A kémiai reakciók gátmagasságát már régóta sikeresen vizsgálják, ám a gát alakjának direkt kísérleti meghatározása eddig lehetetlen feladatnak tűnt. Munkatársunk, Czakó Gábor tajvani kollégáival egy olyan módszert dolgozott ki, amely alkalmas a fent említett energiagát alakjának kísérleti meghatározására. A módszer kidolgozásához és teszteléséhez elengedhetetlen elméleti számításokat munkatársunk végezte. Ez a kutatás jó példája az elméleti és a kísérleti kémia gyümölcsöző nemzetközi együttműködésének, amely a kémia alapjainak mélyebb megértéséhez és a kémiai reakciók egyre hatékonyabb szabályozásához vezethet. Az eredményeket a világ egyik legrangosabb kémiai folyóirata, a Nature Chemistry közölte néhány napja. Czakó Gábor két éve érkezett Szegedre, azóta már a második közleménye jelenik meg ebben a neves szaklapban. A cikk linkje: http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/full/nchem.2858.html Álláslehetőség a tanszéken 2017. augusztus 25. A Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén megalakulásra kerülő MTA Lendület „Biokolloidok” Kutatócsoportba keresünk fiatal kutatót tudományos segédmunkatárs állásba. A pozíció határozott idejű 48 hónapos közalkalmazotti jogviszonnyal jár, ami 6 hónap próbaidővel kezdődik. Tervezett kezdés: 2018. február 1. Az állásről illetve a követelményekről bővebben itt olvashat. Új kutatócsoport a tanszéken 2017. május 17. Új kutatócsoport érkezik Svájcból a tanszékünkre, ugyanis Szilágyi István "Antioxidáns hatású nanokompozit diszperziók kifejlesztése" című pályázata a Lendület program keretében támogatásra került, ahogy az MTA honlapján is olvasható: http://mta.hu/mta_hirei/a-csaladok-folytonos-kuzdelme-volt-a-magyar-tortenelem-22-ujabb-lendulet-kutatocsoportot-alapit-az- mta-107710 Gratulálunk Istvánnak és örömmel várjuk a tanszékre. Sikeres szereplés a XXXIII. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekcióban 2017. március 29-31. Az Anyagtudomány 2 tagozaton első díjat szerzett Balog Ádám "C60 és szén nanocső kompozit filmek elektrokémiai vizsgálata" című dolgozatával (témavezetők: Szűcs Árpád és Endrődi Balázs). A díjazottnak és témavezetőinek gratulálunk! Tanszéki munkatárs új könyve 2017. március 6. Visy Csaba emeritus professzor könyve most jelent meg a Springer könyvkiadónál "In situ Combined Electrochemical Techniques for Conducting Polymers" címmel. Az elektronikus forma betekintőjének elérhetősége:http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-53515-9 Czakó Gábor sikeres megmérettetése 2017. január 15. Czakó Gábor sikeresen megvédte "Kémiai reakciók dinamikája ab initio potenciális energia felületeken" című MTA Doktori értekezését. Teljesítményéhez gratulálunk és további jó munkát kívánunk! Munkatársaink közleménye a címlapon 2016. december Az Interface Focus folyóirat 2016. decemberi, "Multifunctional nanostructures for diagnosis and therapy of diseases" című tematikus számának címlapját adja Tombácz Etelka, Farkas Katalin, Földesi Imre, Szekeres Márta, Illés Erzsébet, Tóth Ildikó, Nesztor Dániel és Szabó Tamás közleménye, melynek címe: "Polyelectrolyte coating on superparamagnetic iron oxide nanoparticles as interface between magnetic core and biorelevant media". A címlap a tanszéken előállított szuperparamágneses vas-oxid nanorészecskéknek a Laboratóriumi Medicina Intézetben készített hemokompatibilitási tesztfelvételét (perifériás vérkenetét) mutatja. A munka a következő linken érhető el: http://rsfs.royalsocietypublishing.org/content/6/6/20160068 Bohner Bíborka az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa 2016. november 29. Bohner Bíborka, tanszékünk harmadéves doktorandusza "Fém-hidroxid csapadék mintázat vizsgálata gél közegben" című pályamunkájával elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját. Elismeréséhez gratulálunk! Részletek: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2016-november/koszontottek-uj-nemzeti?objectParentFolderId=19396 Sikeres szereplés a helyi TDK-n 2016. november 24. Az anyagtudomány szekcióban Balog Ádám (témavezető Szücs Árpád) és Ondok Róbert (témavezető: Janáky Csaba) másodéves vegyész mesterszakos hallgatók 1. díjat, Samu Angelika (témavezető: Janáky Csaba) elsőéves vegyész mesterszakos hallgató 2. díjat, míg a fizikai és elméleti kémia szekcióban Győri Tibor (témavezető: Czakó Gábor) elsőéves mesterszakos hallgató 1. díjat, Müller Brigitta (témavezető: Tóth Ágota) harmadéves kémia alapszakos hallgató 2. díjat, valamint Pivarcsik Tamás (témavezetők: Bohner Bíborka és Tóth Ágota) harmadéves kémia alapszakos hallgató 3. díjat szerzett. A díjazottaknak és témavezetőiknek gratulálunk! Nyertes NKFIH pályázatok 2016. szeptember 13. Schuszter Gábor egyetemi tanársegéd "Áramlásvezérelt csapadékképződés vékony folyadékrétegben és pórusos közegben" című posztdoktori pályázata, valamint a Nemlineáris Dinamika és Kinetika kutatócsoport (Horváth Dezső vezető kutató irányításával) "Térbeli gradiens vezérelt önszerveződés és önrendeződés kémiai rendszerekben" című pályázata támogatást nyert el. Munkájukhoz sok sikert kívánunk! Részletek: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2016-szeptember/harmincketto-szte-kutato Janáky Csaba az Európai Kutatási Tanács (ERC) Starting Grant 2016. évi egyik magyar nyertese 2016. augusztus 31.