Magunkról
Hallgatóinknak
Érdeklődőknek
Doktori programok
Bizottságok
Események
Támogatóink
 
Műszerpark
Üvegtechnika
Linkek
 

TANSZÉKEK
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Szerves Kémiai Tanszék
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék


Üdvözöljük a Kémiai Intézet honlapján!
 
SZTE TTIK
Főoldal > Kémiai Intézet
Kémiai Intézet

Képzéseink aktuális tanrendje, valamint a Vegyész MSc felvételi szabályai a fontos információk között olvashatók:

  Események


 

Az SZTE TTIK Kémiai Intézete 2022-ben elnyerte az “MTA Kiváló Kutatóhely” kiválósági címkét!A Kémiai Intézet felépítése, feladatai és tevékenysége

A Kémiai Inzézet a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán a kémia különböző ágainak oktatásával foglalkozó tanszékek szervezeti egysége. Szerkezetileg négy tanszékre tagolódik, melyek a következők: Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Szerves Kémiai Tanszék, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék. A Intézethez tartozik ezen kívül a Központi Üvegtechnikai Műhely  is. A Kémiai Intézetet az Intézet Tanácsa irányítja, melynek szavazati jogú tagjai az Intézet vezetője, a tanszékek vezetői, a Kémiai  és Környezettudományi  Doktori Iskolák vezetői, az egyes tanszékek választott képviselői valamint a tanszékek nem-oktató dolgozóinak, a PhD hallgatóknak és a hallgatóknak delegáltjai. A Kémiai Intézet Tanácsa mellett működik az Oktatási-, a Stratégiai és Pályázati- valamint a Gazdasági és Költségvetési Bizottság (lásd. Bizottságok ) .
A Kémiai Intézet Tanácsa felelős bármilyen, a kémia oktatásával kapcsolatos ügyért, beleértve a diplomaszerzés követelményeinek a kérdéskörét is.
A Kémiai Intézet munkatársai részt vesznek az Intézet által felügyelt alapszakokhoz (Kémia, Anyagmérnök, Molekuláris Bionika) és más alapképzésekhez (Környezettan, Környezetmérnök) kapcsolódó oktatási feladatok ellátásában, számos mesterképzésben (Vegyész, Kémiatanár, Környezettudomány) illetve a doktori képzésekben. Emellett az Intézet gyógyszerészhallgatók számára is tart kötelező kurzusokat.
A négy fentebb felsorolt tanszéken a kémiai tudomány változatos és aktuális területeit érintő, magas színvonalú kutatások zajlanak, melyet a szegedi kémia hazai és nemzetközi elismertsége, a megjelenő tudományos közlemények jelentős száma, a külföldi egyetemeken működő rangos kutatócsoportokkal való együttműködések is igazolnak. A kutatómunka elsősorban tanszékek, illetve a tanszékeken belül szerveződő kutatócsoportok keretein belül folyik. (Bővebb információk az egyes tanszékek honlapjain!)

Elérhetőségek:
Intézetvezető: Dr. Kukovecz Ákos egyetemi tanár (e-mail: kakos@chem.u-szeged.hu
, Tel.: +36 (62) 544-620
Titkára: Patakiné Sziveri Ildikó (e-mail: patakine@chem.u-szeged.hu,
Tel.: +36 (62) 544-615)
Oktatási Bizottság elnöke: Dr. Mernyák Erzsébet egyetemi adjunktus: (e-mail: bobe@chem.u-szeged.hu
, Tel.: +36 (62) 544-277
Weblap-felelős: Dr. Jancsó Attila egyetemi docens (e-mail:
jancso@chem.u-szeged.hu, Tel.: +36 (62) 343-753)

A szegedi kémia rövid története

A Szegedi Tudományegyetemen folyó kémikus képzés gyökerei az egyetem jogelődjéig, az 1872-ben Kolozsvárott alapított Ferencz József Tudományegyetemig nyúlnak vissza, ahol kezdettől fogva jelentős volt a kémia szerepe, például itt jelent meg először hazánkban magyar nyelvű kémiai folyóirat, a "Vegytani lapok". A kémia oktatása kezdettől fogva igazodott a tudományág nemzetközi élvonalához és a kor gazdasági/társadalmi körülményeihez. A tudományos színvonalat nagy tudósegyéniségek jellemzik, közülük is kiemelkedik Szent-Györgyi Albert, a Szerves és Gyógyszerészvegytani Intézet vezetője, akinek munkásságát 1937-ben Nobel-díjjal értékelték.
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+ Kémia
+ Anyagmérnök
+ Molekuláris Bionika
+ Környezettan
+ Környezetmérnök
   
  Mesterképzések
+ Vegyész
+ Kémiatanár
+ Környezettudomány
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
+ Vegyülj velünk
+ VegyÉSZtorna
 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
+ Diákköri Konferencia