SZTE TTIK Regisztráció

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Diplomaosztó kapcsán

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a diplomaosztóra való regisztráció során történő adatkezeléseinkre.

 1. Kihez fordulhat?

  A diplomaosztó adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.

  Szegedi Tudományegyetem, TTIK
  kapcsolattartó neve: Hajdú Istvánné
  levelezési cím: 6720, Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
  tel.: +36 (62) 546-394
  e-mail cím: hajdune@sci.u-szeged.hu
  honlap cím: http://www.sci.u-szeged.hu/

  Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.
 1. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

  Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő


  rendelkezései szerint kezeli.

 1. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?


  Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 1. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?


  4.1. Regisztráció

  A regisztráció során az alábbi adatokat kezeljük Önről:


  Milyen adatokról van szó?

  Miért vesszük fel?

  Milyen jogon kezeljük?

  Meddig tároljuk?

  Név (családi és utónév)

  Beazonosítás okán

  Önkéntes hozzájárulás alapján vesszük fel

  Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a rendezvény lebonyolítását követően,

  • a helyszínen használt, a regisztrációnál megadott adatokból készített papíralapú táblázat esetén 1 hét elteltével megsemmisítjük az adatokat.

  • az elektronikus felületen megadott adatok pedig automatikusan törlődnek 3 nap elteltével a felületről.

  Részvétel ténye és vendégjegyek száma

  A diplomaosztó hatékony lebonyolítása okán

  E-mail cím

  Kapcsolattartás okán

  Telefonszám

  Azonnali kapcsolattartás okán

  NEPTUN kód

  Beazonosítás okán

  Szak

  Beazonosítás okán, valamint a diplomaosztó hatékony lebonyolítása okán

  Mesterszakos végzős hallgatóink esetén a magasság és konfekció méret

  A diplomaosztó hatékony lebonyolítása okán (a megfelelő talárméret megtalálása okán)

  4.2. Kép -és hangfelvétel

  Tájékoztatjuk, hogy a diplomaosztón jogos érdekből kép- és hangfelvételt készítünk tömegfelvételek formájában. Felhívjuk a figyelmét, hogy a diplomaosztó sajtónyilvános, valamint a diplomaosztón készített egyedi képek tekintetében nem az SZTE az adatkezelő.
  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során képfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.
  Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel.

 1. Kinek továbbítjuk az adatokat?

  Általánosságban a rendezvényhez kapcsolódó adatok vonatkozásában nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre.
  Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik a 4. pontban megjelölt cél, jogalap mentén és megőrzési időn belül a diplomaosztó koordinálása és lebonyolítása érdekében.

 1. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

  Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 1. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

  Nem.

 1. Milyen jogai vannak a rendezvény kapcsán?

  A diplomaosztó kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

  1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.

  2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.

  3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.

  4. törléshez való jog – amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.

  5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

  6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát.

  7. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél (MODULO-n történő jelentkezés), amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.

  8. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 1. Milyen jogorvoslattal élhet?

  9.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

  Dr. Lajkó Dóra
  Cím: Szegedi Tudományegyetem, József Attila Tanulmányi és Információs Központ
  6722 Szeged, Ady tér 10.
  Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376
  E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

  9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
  Tel.: +36 (1) 391-1400
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  9.3. Bírósághoz fordulhat

  Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 1. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

  Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 9.1. alpontban találja meg.

  Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Jelen rendezvény kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

© 2017-2019, SZTE TTIK, Makay Géza (makayg@math.u-szeged.hu)