I. KÉSŐ TÉLI - KORA TAVASZI SZEZON VIRÁGZÓ FÁI ÉS CSERJÉI

Családnév Nemzettségnév Legismertebb faj Allergén
hatás
Betulaceae
(Nyírfafélék)
a) Coryloideae alcsaládja
Corylus
(mogyoró)
Corylus avellana
(Közönséges mogyoró)
Carpinus
(gyertyán)
Carpinus betulus
(Közönséges gyertyán)
b) Betuloideae alcsaládja
Betula
(nyír)
Betula pendula
(közönséges nyír)
Alnus
(éger)
Alnus glutinosa
(Enyves égerr)
Fagaceae
(Bükkfafélék)
Fagus
(bükk)
Fagus sylvatica
(Bükk)
Castanea
(szelídgesztenye)
Castanea sativa
(Szelídgesztenye)
Quercus
(tölgy)
Quercus robur
(Kocsányos tölgy)
Quercus Petraea
(Kocsánytalan tölgy)
Ulmaceae
(Szilfafélék)
Ulmus
(szil)
Ulmus laevis
(Vénic szil)
Salicaceae
(Fűzfafélék)
Populus
(nyár)
Populus alba
(Fehér nyár)
Salix
(fűz)
Salix alba
(Fehér fűz)
Platanaceae
(Platánfélék)
Platanus
(platán)
Platanus acerifolia
(Juharlevelű platán)
Oleaceae
(Olajfafélék)
Fraxinus
(kőris)
Fraxinus excelsior
(Magas kőris)
Ligustrum
(fagyal)
Ligustrum vulgare
(Közönséges fagyal)
-
Aceraceae
(Juharfafélék)
Acer
(juhar)
Acer negundo
(Kőrislevelű juhar)
-
Moraceae
(Eperfafélék)
Morus
(eper)
Morus alba
(Fehér eperfa)
-
Jugladanceae
(Diófélék)
Juglans
(dió)
Juglans regia
(Király dió)
-
Simarobuacea
(Bálványfafélék)
Ailanthus
(bálványfa)
Ailanthus altissima
(Bálványfa, "ecetfa")
Tiliaceae
(Hársfafélék)
Tilia
(hára)
Tilia cordata
(Kislevelű hárs)
-
GYMNOSPERMS
Cupressaceae
(Ciprusfélék)
Juniperus
(boróka)
Juniperus communis
(Közönséges boróka)
Juniperus virginian
(Virginiai boróka)
Taxaceae
(Tiszafafélék)
Taxus
(tiszafa)
Taxus baccata
(Tiszafa)
Pinaceae
(Fenyőfélék)
Pinus
(fenyő)
Pinus sylvestris
(Erdeifenyő)
-

II. KORA NYÁRI SZEZON ALLERGÉN FAJAI

Családnév Nemzettségnév Legismertebb faj Allergén
hatás
Poaceae
(Pázsitfűfélék)
a) Vadon élő füvek
Agropyron
(tarackbúza)
Agropyron repens
(Közönséges tarackbúza)
Agrostis
(tippan)
Agrostis stolonifera
(Fehér tippan)
Alopecurus
(ecetpázsit)
Alopecurus pratensis
(Réti ecetpázsít)
Bromus
(rozsnok)
Bromus sterilis
(meddő rozsnok)
Festuc
(csenkesz)
Festuca pratensis
(Réti csenkesz)
Lolium
(vadóc)
Lolium perenne
(Angolperje)
Phleum
(komócsin)
Phleum pratense
(Mezei komócsin)
Poa
(perje)
Poa angustifolia
(Egynyári perje)
Cynodon
(csillagpázsit)
Cynodon dactylon
(Csillagpázsit)
Phragmites
(nád)
Phragmites australis
(nád)
b) Gabonafélék
Secale
(rozs)
Secale cereale
(Rozs)
Oryza
(rizs)
Oryza sativa
(Rizs)
Zea
(kukorica)
Zea mays
(Kukorica)
Sorghum
(cirok)
Sorghum bicolor
(Tarka cirok)
-
Avena
(zab)
Avena sativa
(Zab)
-
Hordeum
(árpa)
Hordeum vulgare
(Takarmyány árpa)
-
Triticum
(búza)
Triticum aestivum
(Közönséges búza)
-
c) Gyomfüvek
Dactylis
(ebír)
Dactylis glomerata
(Csomós ebír)
Echinochloa
(kakaslábfű)
Echinochloa crus-galli
(Közönséges kakaslábfű)
Setaria
(muhar)
Setaria viridis
(Zöldes muhar)
Tragus
(tövisperje)
Tragus communis
(Tövisperje)
Cyperaceae
(Palkafélék)
Carex
(sás)
Carex stenophylla
(Keskenylevelű)
-
Cyperus
()
Cyperus fuscus
()
-
Juncaceae
(Szittyófélék)
Juncus
(szittyó)
Juncus tenuis
(Vékony szittyó)
-
Luzula
(perjeszittyó)
Luzula campestris
(Mezei perjeszittyó)
-
Typhaceae
(Gyékényfélék)
Typha
(gyékény)
Typha laxmannii
(rizsgyékény)
-

III. A KÉSŐNYÁRI - ŐSZI SZEZON ALLERGÉN FAJAI

Csládnév Nemzettségnév Legismertebb faj Allergén
hatás
Asteraceae
(Fészkesvirágzatúak)
a) Szélmegporzásúak
Ambrosia
(parlagfű)
Ambrosia artemisiifolia
(Ürömlevelű parlagfű)
Artemisia
(üröm)
Artemisia vulgaris
(Fekete üröm)
Xanthium
(szerbtövis)
Xanthium spimosum
(szúrós szerbtövis)
Iva
(íva)
Iva xanthiifolia
(Íva)
b) Rovarmegporzásúak
Solidago
(aranyvessző)
Solidago gigantea
(Magas aranyvessző)
Taraxacum
(pitypang)
Taraxacum officinale
(Gyeremkláncfű)
Amaranthaceae
(Amaránfélék)
Amaranthus
(disznóparéj)
Amaranthus retroflexus
(Szőrös disznóparéj)
Chenopodiaceae
(Libatopfélék)
Chenopodium
(libatop)
Chenopodium album
(Fehér libatop)
Atriplex
(laboda)
Atriplex patula
(Terebélyes laboda)
Salsola
(ballagófű)
Salsola kali
(Homoki ballagófű)
Urticaceae
(Csalánfélék)
Urtica
(csalán)
Urtica dioica
(Nagy csalán)
Parietaria
(falgyom)
Parietaria officinalis ssp. erecta
(Falgyom)
Cannabaceae
(Kenderfélék)
Cannabis
(kender)
Cannabis sativa ssp. spontanea
(Vadkender)
Plantaginaceae
(Utifűfélék)
Plantago
(útifű)
Plantago lanceolata
(lándzsás utifű)

Allergenic plants of DCMT Euroregion Relative importance of pollen as an allergen carrier:
  = magas
= közepes
= alacsony;
= kicsi vagy nem ismert
- = nem allergén.
(After Spieksma, 1990)