Ösztöndíjas: Czékus Zalán
A pályázat címe: A szalicilsav szerepe az éjszakai vörös fény előkezelés által indukált védekezési válaszok modulálásában Botrytis cinerea fertőzés során

Pályázati azonosító: UNKP-22-4-SZTE-484

Időtartam: 2022. 09. 01.-2023. 08. 31.

 

 
 

A növényi kórokozók által kiváltott biotikus stressz világszerte, így hazánkban is jelentős terméskiesést eredményez a mezőgazdasági növénytermesztésben, éppen ezért kiemelt jelentőségű a növények védekezésének pontosabb megismerése patogénfertőzés során. A kórokozókkal szemben aktiválódó védekezési folyamatok azonban jelentősen eltérhetnek nappal, illetve éjszaka. Éjjel a növények alapvetően gyengébb védekezési válaszokat mutatnak a különböző virális, bakteriális és gomba kórokozókkal szemben, mely többek között nagymértékben a reaktív oxigénformák (ROS) semlegesítésében szerepet játszó enzimatikus antioxidánsok csökkent aktivitására vezethető vissza. A fotoszintetikus termékek metabolizmusa, például a keményítő lebontása a cirkadián óra által szabályozott, mely a különböző napszakokban az elérhető szénhidrátok mennyiségének változása révén szintén jelentős hatást gyakorol a növények védekezésének sikerességére. Mindezek mellett a növényi védekezési válaszok alapvető szabályozói a növényi hormonok, melyek szintézise szintén jelentős napszakfüggést mutat. A biotróf kórokozókkal szembeni védekezés egyik kulcsmolekulája a szalicilsav (SA), melynek szintje éjjeli maximumot mutat, felkészülve a reggeli sztómanyitódást követően a kórokozók támadására. A gombapatogének, mint például a szürkerothadást okozó Botrytis cinerea azonban a növényi sejtfalat hidrolizálva éjjel is hatékonyan képes a kolonizáció megvalósítására. Újabb kutatási eredmények azonban igazolták, hogy az éjszaka alkalmazott vörös fény kezelés hatékonyan képes a védekezési folyamatokat pozitívan befolyásolni, elsősorban a ROS metabolizmusra, valamint a SA szintézisére hatva, mindezek molekuláris mechanizmusa azonban még kevésbé ismert. A pályázat fő célkitűzése a SA szerepének feltárása az éjszaka alkalmazott rövid- és hosszútávú vörös fény előkezelés által indukált védekezési folyamatok szabályozásában, a mezőgazdasági szempontból is fontos paradicsom növényekben. A SA szerepének pontosabb megismerése érdekében kísérleteinket bakteriális SA-hidroxiláz transzgént tartalmazó, SA akkumulációra nem képes NahG mutáns növényeken is elvégeztük. A Botrytis cinerea fertőzéssel szemben kialakuló rezisztencíát mind az újonnan kifejlődött, mind az öreg levelekben megvizsgáltuk különböző időtartamú éjszakai vörös fény előkezelést követően, melynek során a kezelések cukormetabolizmusra, valamint fotoszintetikus aktivitásra gyakorolt hatásait is meghatároztuk (1. ábra). Emellett vizsgálataink a ROS produkció, valamint az antioxidáns enzimek aktivitásának változásaira is kiterjedtek. A kutatás részben megválaszolja azt a kérdést, hogyan vesz részt a SA a vörös fény által indukált, Botrytis cinerea fertőzéssel szembeni rezisztencia kialakításában.

 

 
 

 
 

1. ábra: Kísérleti elrendezés

 
 

 

Főbb eredmények:

  • Az éjszaka alkalmazott vörös fény kezelés már 1 hét után fokozza a levelek fotoszintetikus aktivitását és CO2 asszimilációját, mely 3 hét elteltével fokozottabb a felső, fiatal levelekben.
  • Az éjszakai vörös fény megvilágítás délben és délután növeli a levelek keményítő és szacharóz szintjét, valamint az alsó levelekben lassítja a forrás-felhasználás átalakulást.
  • A vörös fény előkezelés rövid és hosszútávon alkalmazva is képes fokozni a ROS semlegesítésében kulcsszerepet játszó főbb enzimatikus antioxidánsok (pl.: CAT, SOD, POD) aktivitását, mely azonban SA-függő.
  • Az éjszakai vörös fény előkezelés csökkenti a Botrytis cinerea fertőzés mértékét már 1 hét elteltével, elsősorban a felső, fiatal levelekben.
 
     
 

„AZ AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-22-4 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT”;  

 

 

Információk

Növények extra tápanyag ellátását szolgáló rendszer kutatás fejlesztése

(GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00080)

MTA SZTE „Lendület” Növényi NaNObiológia Kutatócsoport

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM 

Elérhetőség

6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel/Fax: +36 62 54 4307