A tárgy kódja és neveBBIK051E Biokémia vegyészeknek és kémia tanároknak
Meghirdető tanszék(csoport)Biokémiai Tanszék
Felelős oktatóDr. Kiss Jánosné Dr. Deér Aranka
Kredit2
Heti óraszám2
Típusaelőadás
Számonkéréskollokvium
Teljesíthetőség feltétele-
Párhuzamos feltételBBIK061G Biokémia vegyészeknek gyakorlat (csak vegyészeknek)
ElőfeltételK062 Szerves kémia 2.
Helyettesítő tárgyak-
Periódustavaszi félév
Javasolt félév8.
Kötelező v. kötelezően választhatókötelező: vegyész, kémiatanár
Megjegyzés 


Tematika


Az élő szervezetek felépítése, biomolekulák szerveződési szintjei; biogén elemek, biomolekulák. A fehérjék szerkezete és funkciója. Enzimkatalízis molekuláris mechanizmusa, az enzimreakciók kinetikai jellemzése, szabályozása. Anyagcserefolyamatok rövid áttekintése. A glükóz anaerob lebontása, a glikolízis. A piruvát dehidrogenáz multienzim komplex felépítése és működése. A trikarbonsav-kör. Terminális oxidáció, oxidatív foszforilálás. A fotoszintézis biokémiai alapjai. Glükogén lebontása és bioszintézise, szabályozása. Lipidek felosztása, zsírsavak bioszintézise és lebontása. Nukleinsavak; felépítésük, funkciójuk. A DNS bioszintézise, RNS bioszintézis, a fehérje-bioszintézis mechanizmusa. A genetikai kód, a génaktivitás szabályozása. A vér biokémiája, az oxigénszállítás és tárolás. Az immunológia és látás biokémiai alapjai. Vírusok biokémiája.


Ajánlott irodalom

  1. L. Stryer: Biochemistry, W.H. Freeman and Company, New York, IV. kiadás, 1995.
  2. Ádám - Faragó- Mandl: Orvosi biokémia, Semmelweis Kiadó, 1996.
  3. Elődi Pál: Biokémia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989