LACREMED



Enzim (lakkáz) alapú bioremediációs termék és technológia kifejlesztése




Háttér:


A talajvíz és a felszíni vizek, valamint a talaj gyakran szennyeződhetnek növényvédő-szerekkel és bomlástermékeikkel. Amennyire csak lehetséges meg kell előznünk az ilyen típusú szennyeződést, mivel közvetlenül (mérgezés) vagy közvetve (táplálékláncba kerülve) hatnak az emberi egészségre, ill. a vízi életközösségekre. A peszticidek nagy része vagy bomlástermékeik rendelkeznek rákkeltő, magzatkárosító, immunrendszer-elnyomó vagy a hormonháztartást zavaró tulajdonságokkal. Néhány, Magyarországon és Szerbiában gyakran használt növényvédő-szerről (illetve bomlástermékeikről) tudjuk, hogy egészségügyi problémát jelentenek. A magas kockázati faktorral rendelkező peszticidek közé tartoznak az anilin- és fenol jellegű aktív összetevőket tartalmazó szerek, melyek mikrobiológiai lebontása során klórozott, erősen toxikus anilin és fenol származékok keletkeznek. Az anilin tartalmú szerek közé tartoznak a következő gyomírtószerek: diuron, linuron, profám, klórprofám, klórtoluron, diflubenzuron és dimetaklór, míg a fenol típusú herbicidek közé tartozik a 2,4 D és a MCPA. A felsorolt herbicidek és bomlástermékeik teljes körű lebontása a termőföldön és a felszíni vizekben, bár szükséges lenne, általában nem következik be, mivel ezek a vegyületek rendkívül ellenállók a mikrobiális lebontással szemben. A gomba eredetű extracelluláris lakkáz enzimek azonban képesek az erősen mérgező vegyületeket rosszul oldódó, nagy molekulasúlyú termékekké oxidálni illetve polimerizálni, melyek ülepítéssel vagy szűréssel könnyen eltávolíthatók a vízből. A talajban az enzimek humuszsavakhoz kötik a szennyezőanyagokat, így meggátolják továbbterjedésüket, illetve kimosódásukat a talajból. Több fonalas gomba is képes lakkáz termelésre olcsó szubsztrátokon. A legismertebb lakkáz termelők az Agaricus (csiperke) és Pleurotus (laskagomba) ehető gombák, valamint a talajban élő Cladosporium, Alternaria, Botrytis penészgombák.


A project céljai


A projekt célja egy olyan lakkáz enzim keverék létrehozása, amely képes az anilin és fenol származékok semlegesítésére.


1.

Speciális tápközegek segítségével lakkáz termelő gombák izolálása talaj és levegő mintákból

2.

A legjobb enzimtermelő törzsek tápközegtől függő lakkáz termelésének vizsgálata.

3.

A legjobb lakkáz termelők faj szintű azonosítása.

4.

Az egyes lakkáz enzimek szubsztrát specifitásának vizsgálata.

5.

A tápközegbe kiválasztott, nem tisztított lakkázok hatásának vizsgálata az egyes szennyezőanyagokra

6.

A lakkázok stabilitásának (fél-életidő) vizsgálata víz- és talajmintákban.

7.

Az egyes gomba eredetű lakkázok és keverékeik szerepének laboratóriumi összehasonlító vizsgálata anilin és fenol származékok semlegesítésére víz és talaj mikroközösségekben

8.

Szántóföldi kísérletek a lakkázok 2,4-diklorofenol és 3,4-diklóramin elleni aktivitásának vizsgálatára növénykultúrákban.

Várható eredmények, a projekt hatása


Lakkáz termelő fonalas gombák izolálása és jellemzése: a legjobb termelők faj szintű azonosítása

Lakkázok és lakkáz keverékek fenol és anilin származékokat semlegesítő aktivitásának meghatározása víz és talaj mikroközösségekben

Egy új, lakkáz-alapú, az ökogazdálkodást segítő termék kifejlesztése: a szennyezőanyagok lebontási kinetikájának részletes megismerése.

A kifejlesztett termék használatához megfelelő technológia leírása.

A szennyezett területek víz- és talajminőségének nagymérvű javulása. A talajban a biodiverzitás (sokszínűség) helyreállítása, megnövekedett nitrogénkötés, és tápanyag átalakítás. A szennyezett területek megtisztításával lehetővé válik az ökogazdálkodás.

. Az eredmények közös bemutatása és a promóciós tevékenység biztosítja a két egyetem megnövekedett láthatóságát az EU-ban.

. A közvélemény tájékozottságának növelése a környezetbarát technológiákkal kapcsolatban és hozzájárulás a fenntartható és biztonságos környezet kialakításához a határ menti régiókban.





A Projek honlapja:
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
http://www.hu-srb-ipa.com/hu/

Project kivitelezési időszak:
2012. 01. 01. - 2013. 12. 31.



Jelen Weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Mikrobiológiai Tanszék, Magyarország és a Technológia Kar, Újvidéki Egyetem Szerbia vállalják a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.




Az oldal látogatóinak száma