English version

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Mikrobiológiai TanszékSúlyos veszteség érte a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karát. Életének 55. évében, 2016. június 16-án, eltávozott közülünk Dr. Varga János, a Mikrobiológiai Tanszék professzora, az MTA doktora, a kar kiemelkedő oktatója. Dr. Varga János 1961. november 6-án született Dorogon. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen végezte, ahol 1986-ban szerzett biológus diplomát. Kutatói pályáját az SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszéken kezdte, ahol haláláig tevékenykedett. Itt előbb tudományos segédmunkatársként, majd 1991-től tudományos munkatársként, 1998-tól tudományos főmunkatársként, 2008-tól pedig egyetemi docensként dolgozott. 1996-ban Ph.D., 2006-ban akadémiai doktori fokozatot szerzett, 2015-ben egyetemi tanárrá nevezték ki.

Személyében nagy tudású, kutatót gyászolunk, akinek munkássága meghatározó jelentőségű a mikroszkopikus gombák kutatásában. Különösen az Aspergillus nemzetség molekuláris taxonómiája és evolúciója, valamint mikotoxin és egyéb bioaktív metabolit termelésének vizsgálata terén ért el kimagasló eredményeket. E területek nemzetközi szinten elismert szaktekintélye és többek közt az International Commission on Penicillium and Aspergillus (ICPA) szervezet vezetőségi tagja volt. A kutatást nagy lelkesedéssel és elkötelezettséggel művelte. Tudományos munkásságának magas minőségét jól szemlélteti az általa szerzőként jegyzett 158 tudományos folyóiratcikk, a 2 könyv és a 24 könyvfejezet, a 40-es Hirsch index és a publikációira kapott több mint 4200 független hivatkozás.

A Szegedi Tudományegyetem oktatójaként töretlen lelkesedéssel vett részt a tudományos utánpótlás képzésében. Vendégoktatóként a DOTE Genetikai Tanszékén, a Corvinus Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, illetve a Wageningeni és Leideni Egyetemen tartott előadásokat Aspergillus nidulans életciklus biológiájáról, illetve mikovírusokról, mikotoxinokról, Aspergillus taxonómiáról.

János azonban mindemellett kiváló munkatárs és barát volt, közvetlen és vidám természetű, akire hálás szívvel emlékszik tanítvány és kolléga egyaránt. Hirtelen és korai távozása megrendítő és feldolgozhatatlan, emlékét örökre megőrizzük.

Nyugodjék békében!