English version

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Mikrobiológiai Tanszék

A Mikrobiológiai Tanszékről röviden

A Mikrobiológiai Tanszék a képen látható épület 3. emeletén működik Egyetemünk Mikrobiológiai Tanszéke 1972-ben létesült a 60-as években a Növényélettani Tanszéken működő mikrobiológiai kutatócsoportból. Kezdetekben a kutatások tárgyát antifungális hatású növényi anyagok képezték. A tanszék kutatói a 70-es évek elején kezdtek el gombaprotoplasztok fúziójával foglalkozni. A fő kutatási irány a protoplasztfúzión alapuló genetikai transzformációs rendszerek kidolgozása, valamint a fúziós termékek jellemzése volt. Az ebben az időszakban elért legfontosabb eredmények közé sorolható többek között egy szelektív, magi és extrakromoszómális génátviteli rendszer kidolgozása élesztőkre, az azonos párosodási típusú élesztőtörzsek közötti sikeres fúzió és génátvitel, valamint a fonalasgombák paraszexuális ciklusának imitációja. A 80-as években a protoplasztfúzió biotechnológiai célokra történő alkalmazási lehetőségei kerültek előtérbe. A protoplasztfúziós technika eukarióta szervezetek, pl. Aspergillus, Acremonium és Claviceps fajok, továbbá prokarióta Streptomyces-ek nemesítése során egyaránt felhasználásra került. Ebben az időszakban került kidolgozásra az ún. inaktivált protoplasztok törzsnemesítés céljaira történő alkalmazása is.
Az intra- és interspecifikus protoplasztfúziós kísérletek eredményeinek tükrében a hagyományos taxonómiai fogalmak (törzs, izolátum, faj, változat) pontos értelmezése nem bizonyult lehetségesnek. Számos kérdés merült fel a fajhatárokkal és kompatibilitási határokkal kapcsolatban. Ezek a megválaszolatlan kérdések irányították a tanszék munkatársainak figyelmét a kompatibilitási kapcsolatokra és a tanulmányozott gombák taxonómiai helyzetére annak érdekében, hogy a vizsgált törzsek jellemzésére reprodukálható módszerek kerüljenek kidolgozásra. A törzsjellemzés céljára a molekuláris markerek vizsgálata bizonyult a legmegfelelőbbnek.
Kutatásaink a következő gombacsoportok vizsgálatára irányulnak: Aspergillus-ok, Trichoderma, Mucor, aszkuszos és bazídiumos élesztők (pl. Saccharomyces, Phaffia és Cryptococcus).