Általános információk
Magunkról
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Doktori képzés
Felvételizőknek
Bizottságok
 
Hírek, rendezvények
Galéria
 

Oktatási tevékenységben részt vevő egységek:
Biológia Intézet
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kémiai Intézet
Fizikai Intézet
Mérnöki Kar
Általános Orvosi Kar
 


 
SZTE TTIK
Környezettudományi és Műszaki Intézet > Felvételizőknek
Felvételizőknek

Kedves Érdeklődő!
 

  A környezettudománnyal kapcsolatos képzések napjainkra igen népszerűvé váltak. A Szegedi Tudományegyetemen komoly múltra tekint vissza mind a környezettudományi kutató, mind a környezettan és a környezetvédelem tanári szakok oktatása.
A Szegedi Tudományegyetemen hasonlóan valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményhez  jelentős változások mennek végbe 2006. őszétől, megindultak ugyanis a többciklusú felsőoktatási képzések. Ennek megfelelően megváltozott a környezettudományi képzés is. Az új képzési szerkezet kialakítása során a Környezettudományi Intézet legfőbb törekvése az volt, hogy megőrizze a korábbi képzések értékeit, ugyanakkor az oktatás szerkezetének rugalmasabbá alakításával a jövőben több különböző szakmai képzettséget nyújtó kimenetet biztosítson az alapszakon végző hallgatóinak, és ezzel javítsa a munkaerő-piaci pozíciójukat.

Az új képzési rendszerben szerezhető végzettségek szintjei:

 • környezettan alapképzés (BSc, 6 félév), amely alkalmazott környezetkutató,

 • környezettudományi mesterképzés (MSc, 4 félév), amely okleveles környezetkutató vagy környezettan tanár,

 • környezetmérnök alapképzés (BSc, 7 félév), amely környezetmérnök  

 • környezetmérnök mesterképzés (BSc, 7 félév), amely okleveles környezetmérnök  diploma kiadásával zárul.

 • A legtehetségesebb hallgatók a végzés után doktori képzésben (PhD) vehetnek részt a Környezettudományi Doktori Iskola keretében

Környezettan alapszak (BSc, 6 félév)

Szakfelelős: Dr. Hannus István egyetemi tanár

 

Az alapszak elsődleges képzési célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. A képzés másik fontos szempontja, hogy a hallgatókat felkészítse a megfelelő (kutató vagy tanár) mesterképzésben való részvételre, illetve a szakirányú választható képzésekkel gyakorlati szakemberként való közvetlen tevékenységre a munkaerőpiacon.

Választható szakirányaink:

 • Hulladékkezelés és elhelyezés (szakirányfelelős: Dr. Halász János, egyetemi tanár)
 • Környezetminősítő és környezeti kockázatbecslő (szakirányfelelős: Dr. Gálfi Másta, főiskolai tanár)
 • Levegőtisztaság-védelem (szakirányfelelős: Dr. Bozóki Zoltán, tudományos főmunkatárs)
 • Tanári (környezettan, technika) szakirány (szakirányfelelős: Dr. Benkő Zsolt, főiskolai tanár)
 • Természetvédelem (szakirányfelelős: Dr. Margóczi Katalin, egyetemi docens)
 • Víz- és talajvédelem (szakirányfelelős: Dr. M. Tóth Tivadar, egyetemi docens)

(A tanári szakirányok a kétszakosság miatt MSc végzettséggel zárulnak.)

A tanulmányok során - kis többlet teljesítménnyel - önálló szakmai végzettség megszerzésére is lehetőséget biztosítunk. A Szegedi Tudományegyetemen végzett szakemberek képesek a szakterületek átfogó és speciális ismereteinek birtokában a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. Másrészt önálló munkaköröket is betölthetnek a környezettudományhoz kapcsolódó alap- vagy alkalmazott kutatásokat végző munkahelyeken, illetve a környezettudomány eredményeit alkalmazó szakigazgatási szerveknél, önkormányzatoknál, kutató-fejlesztő intézetekben, gazdasági tevékenységet végző vállalkozásoknál és civil szervezeteknél. Képesek a mester szintű oklevélért folytatott második ciklusú képzésben részt venni a környezettudomány valamint más kapcsolódó hazai és európai mesterszakok keretében.

Környezettudományi mesterképzés (MSc, 4 félév)

Szakfelelős: Dr. Rakoncai János, egyetemi docens

A mesterképzésben oklevelet szerző környezetkutatók képesek új tudományos felismerések elérésére a környezettudományok és szakirányok szerint a környezetbiológia, a környezetfizika, a környezet-földtudomány és a környezetkémia területein, a környezeti adatok felvételére, azok minőségi és mennyiségi elemzésére és az eredményekből következtetések levonására. Az okleveles környezetkutatók biztosítják a szakember-utánpótlást a magas szintű környezettudományi ismereteket igénylő kutatás, műszaki fejlesztés területén, ők jelentik az adott szakmaterületen a felsőoktatás számára a PhD hallgatói, majd az oktatói utánpótlást.

 

Választható szakirányaink:

 •  
 • Környezet-földtudomány (szakirányfelelős: Dr. Pál Molnár Elemér, egyetemi docens)

 • Műszeres környezeti analitika és technológia (szakirányfelelős: Dr. Halász János, egyetemi tanár)

 • Táj- és környezetértékelő (szakirányfelelős: Dr. Kevei Ferencné Prof. Bárány Ilona, egyetemi tanár)

A mesterképzésben részt vett környezettan szakos tanárok közvetíthetik, taníthatják az általános iskolákban és középiskolákban az 5-12. osztályokban az élő és élettelen természet megismeréséhez nélkülözhetetlen környezettani ismereteket, mint az alapműveltség egyik fontos diszciplínáját. Részt vehetnek az iskolákban a szakterületükhöz kötődő oktatási feladatok előkészítésében, szervezésében, oktatási segédanyagok készítésében, valamint alkalmasak lesznek a környezeti nevelés iskolai órákon kívüli formáinak gyakorlására.

 

Környezetmérnök alapszak (BSc, 7 félév)

Szakfelelős: Dr. Dombi András, egyetemi tanár

 

         A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

Választható szakirányaink:

 • Környezettechnológus mérnök (szakirányfelelős: Dr. Halász János, egyetemi tanár)
 • Élelmiszeripari környezetmérnök (szakirányfelelős: Dr. László Zsuzsanna, főiskolai docens)
 • Környezeti biotechnológus mérnök (szakirányfelelős: Dr. Rákhely Gábor, egyetemi docens)
 • Levegőtisztaságvédelmi mérnök (szakirányfelelős: (Dr. Bozóki Zolzán tudományos főmunkatárs)
 • Környezetállapot értékelö mérnök (szakirányfelelős: Dr. Farsang Andrea, egyetemi docens)
 •  

   

  Környezetmérnök mesterszak (MSc, 4 félév)

  Szakfelelős: Dr. Dombi András, egyetemi tanár

  A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök PhD. képzés keretében folytathatják tanulmányaikat.

  Választható szakirányaink:

 • Környezettechnológia (szakirányfelelős: Dr. László Zsuzsanna, főiskolai docens)

   

 

Környezettudományi doktori képzés

 

A doktori képzés során a környezettan számos területén nyílik mód kutatásokat végezni a Környezettudományi Doktori Iskola keretei között.

 A főbb kutatási programok:

 • Környezeti biokémia
 • Környezeti biotechnológia
 • Természetvédelmi ökológia
 • Környezeti fizika
 • Környezeti földrajz
 • Környezeti földtudomány
 • Környezeti kolloidika
 • Környezeti kémia
 • Környezeti technológia

 

Tájékoztatás, információ:
A szükséges tudnivalókat megtalálhatod a Felvételi Tájékoztatóban, vagy az SZTE Környezettudományi Intézet honlapján:
http://www.sci.u-szeged.hu/kti/index.htm

Ha ezek után  kérdésed
van, keresd:
Dr. Rákhely Gábor  egyetemi docenst,
a Környezettudományi Intézet vezetőjét
SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

e-mail: rakhely@brc.hu,
Tel.: (62) 546940

vagy

Dr. Hannus István egyetemi tanárt, a Környezettan BSc szakfelelősét,
SZTE TTIK
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék,
e-mail: I.Hannus@chem.u-szeged.hu
tel.: 62
/544-623, 544-619

vagy

Dr. Rakonczai János egyetemi docenst,  a Környezetudomány MSc szakfelelősét

SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
e-mail: rjanos@earth.geo.u-szeged.hu
Tel.: (62) 544-395

 

LETÖLTHETŐ TÁJÉKOZTATÓK:


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+ Környezettan
+ Környezetmérnök
  Mesterképzések
+ Környezettudományi
+ Környezetmérnök mesterszak