Általános információk
Magunkról
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Doktori képzés
Felvételizőknek
Bizottságok
 
Hírek, rendezvények
Galéria
 

Oktatási tevékenységben részt vevő egységek:
Biológia Intézet
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kémiai Intézet
Fizikai Intézet
Mérnöki Kar
Általános Orvosi Kar
 


 
SZTE TTIK
Környezettudományi és Műszaki Intézet > Környezettan - Alapképzés
Környezettan - Alapképzés

AKTUALITÁSOK:

ZÁRÓVIZSGA IDŐPONTOK (Környezettan és környezetmérnök BSc és környezettudományi és környezetmérnök MSc)

FELVÉTELI IDŐPONTOK (Környezettudományi és Környezetmérnök MSc)

 

Környezettan alapszak (BSc, 6 félév)

Szakfelelős: Dr. Hannus István, egyetemi tanár

 Választható szakirányok:

  • Hulladékkezelés és elhelyezés (szakirányfelelős: Dr. Halász János, egyetemi tanár)
  • Környezetminősítő és környezeti kockázatbecslő (szakirányfelelős: Dr. Gálfi Márta, főiskolai tanár)
  • Levegőtisztaság-védelem (szakirányfelelős: Dr. Bozóki Zoltán, tudományos főmunkatárs)
  • Tanári (környezettan, technika) szakirány (szakirányfelelős: Dr. Benkő Zsolt, főiskolai tanár)
  • Természetvédelem (szakirányfelelős: Dr. Margóczi Katalin, egyetemi docens)
  • Víz- és talajvédelem (szakirányfelelős: Dr. Farsang Andrea, egyetemi docens)

  

Környezettan alapszak mintatantervei

 

Környezettan BSc szak záróvizsga dokumentumai:

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a záróvizsgán a tételek kidolgozása során nem lehet külső segédeszközt (könyvet, jegyzetet, stb.) használni!

A záróvizsga menete

A környezettan BSc záróvizsga tételei 2015

Záróvizsga bizottságok összetétele

 

 

Szakdolgozatra vonatkozó követelmények (BSc: környezettan, környezetmérnök)

Környezettan és környezetmérnök BSc szakdolgozati követelmények


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+ Környezettan
+ Környezetmérnök
  Mesterképzések
+ Környezettudományi
+ Környezetmérnök mesterszak