Általános információk
Magunkról
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Doktori képzés
Felvételizőknek
Bizottságok
 
Hírek, rendezvények
Galéria
 

Oktatási tevékenységben részt vevő egységek:
Biológia Intézet
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kémiai Intézet
Fizikai Intézet
Mérnöki Kar
Általános Orvosi Kar
 


 
SZTE TTIK
Környezettudományi és Műszaki Intézet > Környezettudományi - Mesterképzés
Környezettudományi - Mesterképzés

AKTUALITÁSOK:

ZÁRÓVIZSGA IDŐPONTOK (Környezettan és környezetmérnök BSc és környezettudományi és környezetmérnök MSc)

FELVÉTELI IDŐPONTOK (Környezettudományi és Környezetmérnök MSc)

 

Környezettudományi mesterképzés (MSc, 4 félév)

Szakfelelős: Dr. Rakoncai János, egyetemi docens 

Választható szakirányok:

  • Környezet-földtudomány (szakirányfelelős: Dr. Pál Molnár Elemér, egyetemi docens)

  • Műszeres környezeti analitika és technológia (szakirányfelelős: Dr. Halász János, egyetemi tanár)

  • Táj- és környezetértékelő (szakirányfelelős: Dr. Kevei Ferencné Prof. Bárány Ilona, egyetemi tanár)

Környezettudományi mesterszak tantervei

 

Környezettan tanári MSc felvételi kérdések

A környezettudományi MSc záróvizsga tételei 2015

 Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a záróvizsgán a tételek kidolgozása során nem lehet külső segédeszközt (könyvet, jegyzetet, stb.) használni!

Környezetmérnök mesterképzés (MSc, 4 félév)

Szakfelelős: Dr. Dombi András, egyetemi tanár

 Választható szakirányok: 

  • Környezettechnológia (szakirányfelelős: Dr. László Zsuzsanna, főiskolai docens)

 

 Amit a mesterszakra történő felvételiről tudni érdemes

 

A mesterképzésbe sikeres alapképzés, vagy legalább azzal egyenértékű képzettség alapján lehet jelentkezni. A szakra való bekerülés feltételeit az akkreditált �Környezettudomány mesterszak� alapítási és indítási dokumentumai elsődlegesen rögzítik. Eszerint:

a)  a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:        

-     környezettan (BSc)

-     biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia alapszak (BSc) környezettan irányultsággal

-     környezetmérnök (BSc)

-     környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc)

-     természetvédelmi mérnök (BSc)

b)   a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit-követelmények:

-     biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia alapszak (BSc) nem környezettan irányultsággal, biomérnök (BSc) és vegyészmérnök (BSc).

(ebben az esetben 20 kredit alapozó tárgy pótlandó a környezettan BSc nem saját korábbi diszciplinájából

-     az a) pontban fel nem sorolt mérnöki, agrár alapszakok (BSc).

(ebben az esetben 50 kredit alapozó tárgy pótlandó környezettan BSc tananyagából)

-     bármely további alapszaknál (BSc)

(ebben az esetben 100 kredit alapozó és szakmai tárgy pótolandó � más szavakkal: 80 kredit elfogadható).

A fentiek miatt várható, hogy a nem környezettan, vagy a nem környezettan irányultságú alapszakot végzett hallgatók esetében a mesterképzésben eltöltött idő meghaladja a 4 félévet.

 

A mesterképzési szakra jelentkezett hallgatók felvételére � a rendelkezésre álló képzési keretszámok miatt � felvételi sorrend készül 100 pontos rendszerben. Ennek meghatározása három szempont szerint történik (az indítási dokumentum szelleme szerint):

ˇ        maximum 50 pont a diploma átlaga alapján

ˇ        maximum 10 pont a külön meghatározott többletpontok alapján

ˇ        maximum 40 pont a szóbeli motivációs elbeszélgetés (nem felvételi!) alapján.

 

(A motivációs elbeszélgetés tartalma: az eddigi tudományos tevékenység (így például a diploma dolgozat) rövid bemutatása, érdeklődési kör ismertetése, tanulmányi-kutatási elképzelések, szakmai és kommunikációs képességek értékelése.

 


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+ Környezettan
+ Környezetmérnök
  Mesterképzések
+ Környezettudományi
+ Környezetmérnök mesterszak