Általános információk
Magunkról
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Doktori képzés
Felvételizőknek
Bizottságok
 
Hírek, rendezvények
Galéria
 

Oktatási tevékenységben részt vevő egységek:
Biológia Intézet
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kémiai Intézet
Fizikai Intézet
Mérnöki Kar
Általános Orvosi Kar
 


 
SZTE TTIK
Környezettudományi és Műszaki Intézet > BSc/MSc-képzés
BSc/MSc-képzés

AKTUALITÁSOK:

A kötelező szakmai gyakorlatokat a Környezettudományi- és Műszaki Intézethez tartozó szakok esetén a szakirányoknál kijelölt felelős oktatók koordinálják. A hallgatóknak az ő nevük alatt meghirdetett „Szakmai gyakorlat előkészítése” és a „Szakmai gyakorlat teljesítése” című kurzusokat kell felvenni, és ők adnak segítséget szükség esetén a megszervezéshez.

 

Környezetmérnök BSc szak
Specializáció (szakirány)
Felelős oktató (szakirányfelelős)
Szakmai gyakorlatok felelőse
Élelmiszeripari környezetmérnök
László Zsuzsanna
László Zsuzsanna
Környezetállapot értékelő mérnök
Farsang Andrea
Szolnoki Zsuzsanna
Környezeti biotechnológus mérnök
Rákhely Gábor
Rákhely Gábor
Környezettechnológus mérnök
Halász János
Kukovecz Ákos
Levegőtisztaság védelmi mérnök
Bozóki Zoltán
Bozóki Zoltán
 
 
Környezettan BSc szak 
Specializáció (szakirány)
Felelős oktató (szakirányfelelős)
Szakmai gyakorlatok felelőse
Hulladékkezelés és elhelyezés
Halász János
Kukovecz Ákos
Környezetminősítő és környezeti kockázatbecslő
Gálfi Márta /Radács Marianna
Gálfi Márta / TTIK képviselő
Levegőtisztaság-védelem
Bozóki Zoltán
Bozóki Zoltán
Természetvédelem
Margóczi Katalin
Margóczi Katalin
Víz- és talajvédelem
Farsang Andrea
Szolnoki Zsuzsanna
 
 
Környezetmérnök MSc szak 
Specializáció (szakirány)
Felelős oktató (szakirányfelelős)
Szakmai gyakorlatok felelőse
Környezettechnológiai szakirány
László Zsuzsanna
egyelőre nincs a tantervben szakmai gyakorlat
 
 
Környezettudomány MSc szak 
 
Környezet-földtudomány
Pál Molnár Elemér
Pál Molnár Elemér
Műszeres környezeti analitika és technológia
Halász János
Kukovecz Ákos
Molekuláris környezetbiológia
Perei Katalin
Perei Katalin
Tájértékelés és tájvédelem
Gulyás Ágnes
Barta Károly

 

ZÁRÓVIZSGA IDŐPONTOK (Környezettan és környezetmérnök BSc és környezettudományi és környezetmérnök MSc)

FELVÉTELI IDŐPONTOK (Környezettudományi és Környezetmérnök MSc)

Környezettan alapszak (BSc, 6 félév)

Szakfelelős: Dr. Hannus István, egyetemi tanár (mail: I.Hannus@chem.u-szeged.hu)

Választható szakirányok:

 • Hulladékkezelés és elhelyezés (szakirányfelelős: Dr. Halász János, egyetemi tanár)
 • Környezetminősítő és környezeti kockázatbecslő (szakirányfelelős: Dr. Gálfi Márta, főiskolai tanár)
 • Levegőtisztaság-védelem (szakirányfelelős: Dr. Bozóki Zoltán, tudományos főmunkatárs)
 • Tanári (környezettan, technika) szakirány (szakirányfelelős: Dr. Benkő Zsolt, főiskolai tanár)
 • Természetvédelem (szakirányfelelős: Dr. Margóczi Katalin, egyetemi docens)
 • Víz- és talajvédelem (szakirányfelelős: Dr. M. Tóth Tivadar, egyetemi docens)

 Környezettan alapszak mintatantervei

 Környezettan BSc szak záróvizsga dokumentumai:

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a záróvizsgán a tételek kidolgozása során nem lehet külső segédeszközt (könyvet, jegyzetet, stb.) használni!

A záróvizsga menete

A környezettan BSc záróvizsga tételei 2015

Záróvizsga bizottságok összetétele

  

Szakdolgozatra vonatkozó követelmények (BSc: környezettan, környezetmérnök)

Környezettan és környezetmérnök BSc szakdolgozati követelmények


Környezetmérnök alapszak (BSc, 7 félév)

Szakfelelős: Dr. Dombi András, egyetemi tanár (mail: dombia@chem.u-szeged.hu)

Választható szakirányok: 

 • Környezettechnológus mérnök (szakirányfelelős: Dr. Halász János, egyetemi tanár)
 • Élelmiszeripari környezetmérnök (szakirányfelelős: Dr. László Zsuzsanna, főiskolai docens)
 • Környezeti biotechnológus mérnök (szakirányfelelős: Dr. Rákhely Gábor, egyetemi docens)
 • Levegőtisztaságvédelmi mérnök (szakirányfelelős: (Dr. Bozóki Zolzán tudományos főmunkatárs)
 • Környezetállapot értékelö mérnök (szakirányfelelős: Dr. Farsang Andrea, egyetemi docens)

 Környezetmérnök alapszak tantervei

 

Környezetmérnök BSc szak záróvizsga dokumentumai:

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a záróvizsgán a tételek kidolgozása során nem lehet külső segédeszközt (könyvet, jegyzetet, stb.) használni!

A környezetmérnök BSc záróvizsga tételei 2014

  

Környezettudományi mesterképzés (MSc, 4 félév)

Szakfelelős: Dr. Rakonczai János, egyetemi docens (mail: rjanos@earth.geo.u-szeged.hu)

Választható szakirányok:

 • Környezet-földtudomány (szakirányfelelős: Dr. Pál Molnár Elemér, egyetemi docens)

 • Műszeres környezeti analitika és technológia (szakirányfelelős: Dr. Halász János, egyetemi tanár)

 • Táj- és környezetértékelő (szakirányfelelős: Dr. Kevei Ferencné Prof. Bárány Ilona, egyetemi tanár)

Környezettudományi mesterszak tantervei

 

Környezettan tanári MSc felvételi kérdések

A környezettudományi MSc záróvizsga tételei 2015

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a záróvizsgán a tételek kidolgozása során nem lehet külső segédeszközt (könyvet, jegyzetet, stb.) használni!

 

Környezetmérnök mesterképzés (MSc, 4 félév)

Szakfelelős: Dr. Dombi András, egyetemi tanár (mail: dombia@chem.u-szeged.hu)

 Választható szakirányok: 

 • Környezettechnológia (szakirányfelelős: Dr. László Zsuzsanna, főiskolai docens, mail: zsizsu@sol.cc-u-szeged.hu)

 A környezetmérnök MSc záróvizsga tételei 2014

 Környezetmérnök MSc képzés mintatanterve


Amit a mesterszakra történő felvételiről tudni érdemes

 

 

 

 A mesterképzésbe sikeres alapképzés, vagy legalább azzal egyenértékű képzettség alapján lehet jelentkezni. A szakra való bekerülés feltételeit az akkreditált �Környezettudomány mesterszak� alapítási és indítási dokumentumai elsődlegesen rögzítik. Eszerint:

a)  a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:        

-     környezettan (BSc)

-     biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia alapszak (BSc) környezettan irányultsággal

-     környezetmérnök (BSc)

-     környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc)

-     természetvédelmi mérnök (BSc)

b)   a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit-követelmények:

-     biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia alapszak (BSc) nem környezettan irányultsággal, biomérnök (BSc) és vegyészmérnök (BSc).

(ebben az esetben 20 kredit alapozó tárgy pótlandó a környezettan BSc nem saját korábbi diszciplinájából

-     az a) pontban fel nem sorolt mérnöki, agrár alapszakok (BSc).

(ebben az esetben 50 kredit alapozó tárgy pótlandó környezettan BSc tananyagából)

-     bármely további alapszaknál (BSc)

(ebben az esetben 100 kredit alapozó és szakmai tárgy pótolandó � más szavakkal: 80 kredit elfogadható).

A fentiek miatt várható, hogy a nem környezettan, vagy a nem környezettan irányultságú alapszakot végzett hallgatók esetében a mesterképzésben eltöltött idő meghaladja a 4 félévet.

 

A mesterképzési szakra jelentkezett hallgatók felvételére � a rendelkezésre álló képzési keretszámok miatt � felvételi sorrend készül 100 pontos rendszerben. Ennek meghatározása három szempont szerint történik (az indítási dokumentum szelleme szerint):

ˇ        maximum 50 pont a diploma átlaga alapján

ˇ        maximum 10 pont a külön meghatározott többletpontok alapján

ˇ        maximum 40 pont a szóbeli motivációs elbeszélgetés (nem felvételi!) alapján.

 

(A motivációs elbeszélgetés tartalma: az eddigi tudományos tevékenység (így például a diploma dolgozat) rövid bemutatása, érdeklődési kör ismertetése, tanulmányi-kutatási elképzelések, szakmai és kommunikációs képességek értékelése.

 


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+ Környezettan
+ Környezetmérnök
  Mesterképzések
+ Környezettudományi
+ Környezetmérnök mesterszak