Általános információk
Magunkról
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Doktori képzés
Felvételizőknek
Bizottságok
 
Hírek, rendezvények
Galéria
 

Oktatási tevékenységben részt vevő egységek:
Biológia Intézet
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kémiai Intézet
Fizikai Intézet
Mérnöki Kar
Általános Orvosi Kar
 


 
SZTE TTIK
Környezettudományi és Műszaki Intézet > Magunkról
Magunkról

A Szegedi Tudományegyetemen (és jogelődjeiben) 1921 óta folyik magas színvonalú egyetemi képzés a természet- és társadalomtudományok területén. A megfelelő szintű képzés alapja mindig az adott tudományterületen végzett magas színvonalú kutatómunka és a nagyszámú tudományos minősítéssel rendelkező oktatógárda volt.  Egyetemünk Természettudományi Karán 1968 óta folyik környezetvédelmi oktatás. A Dr. Várkonyi Bernát vezette kurzusból és a földrajz-földtan valamint a biológia szakterületen elindult hasonló tématerületű speciális kollégiumokból alakult ki az oktatás törzsanyaga.

Szegeden az 1980-as években, az országosan elmélyült kutatómunkára alapozva létrejött szervezett formában is a környezettudományi és környezetvédelmi képzés. Ezeket a környezetvédelmi kutatásokat és oktatási elképzeléseket Dr. Burger Kálmán fogta össze, akinek a vezetésével megalakult a Környezet- és Természettudományi Kutatási és Oktatási Regionális Centrum (KÖTKORC), az akkori József Attila Tudományegyetem, a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 14 intézetének közreműködésével. A centrumhoz később társult a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar és további Szegeden működő kutatóintézetek (MTA Szegedi Biológiai Központ, Gabonatermesztési Kutatóintézet, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Intézete). A szervezett oktatás első fázisában a környezetvédelmi posztgraduális képzés (4 féléves, második diplomát adó) indult el. Ezen képzési formát a Magyar Akkreditációs Bizottság auditálta. Összesen több mint 700 hallgató szerzett oklevelet ezen a szakon.

 

 A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán  kidolgozott környezetvédelem szakos tanárképzés alaptanterve országos engedélyezésre került és 1992-től bevezették a környezetvédelem főiskolai szintű oktatását.

 

Az egyetemi szintű környezettan tanár nappali képzés a JATE-n 1996-ban kezdődött meg. Két évre rá nappali és levelező szakon beindult a környezettudományi képzés. Az érdeklődés az elmúlt években folyamatosan nőtt, így a kezdeti 35 fős felvételi keretszám folyamatosan emelkedett, és az utolsó ötéves képzésben részt vevő évfolyam létszáma meghaladta a 70-et.

 

A megnőtt hallgatói létszám a sok szakterületet összefogó képzésben szükségessé tette az oktatás koordinációját. Ennek érdekében hozta létre a Természettudományi Kar a Környezettudományi Intézetet, melynek tevékenysége kezdetben csak a TTK-ra korlátozódott, de az oktatási szerkezet átszervezése (kétszintű képzés bevezetése), illetve a bővülő oktatási profil az Intézet tevékenységét karok közötti szintre emelte.

 

A kétszintű képzésre való átállás (2006/2007) során a Környezettudományi BSc továbbra is népszerű maradt, a felvett hallgatói létszám száz fő körül alakult. A 2007/2008-as tanévtől elindult a Környezetmérnök képzés is a szakterületen, az első évben 50, majd a következőben már közel százfős létszámmal. (A nappali képzés mellett levelező tagozaton is zajlik oktatás mindkét alapszakon).

 

A Szegedi Egyetem az elsők között sikeresen akkreditáltatta a Környezettudományi mesterszakot, így az alapképzéshez kapcsolódva a 2009/2010-es tanévtől indítjuk a Környezettudományi MSc-t.

 

A doktori képzés szerkezetének 2001-ben történő átszervezésével megalakult Szegeden a Környezettudományi Doktori Iskola, melynek vezetője a megalakulást követően Dr. Kiricsi Imre egyetemi tanár volt. Környezettudományi témából több mint 50 jelölt szerzett doktori fokozatot napjainkig.

 

Az elmúlt tizenöt évben tehát a környezetvédelmi képzés szinte teljes vertikuma kiépült a Szegedi Tudományegyetemen. Az elmúlt időszak során megszerzett tapasztalataink, illetve a Környezettudományi Intézetet alkotó kutató- és oktatógárda kiváló biztosítékul szolgál változatos képzési formáinkat választó hallgatóink színvonalas képzésére.

 


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+ Környezettan
+ Környezetmérnök
  Mesterképzések
+ Környezettudományi
+ Környezetmérnök mesterszak