Előadónk: Dr. Csupor Dezső [2017]

csupor_dezsoe

A 2017. évi szegedi döntő előadója Dr. Csupor Dezső  egyetemi docens. Előadásának címe: „Növényi kemodiverzitás: mit tanulhatunk és mit hasznosíthatunk a gyógynövények hatóanyagaiból?”, melyet április 22-én szombaton 19:00-tól hallgathatunk meg az ÁOK Oktatási Épület nagy előadótermében.

 

Dr. Csupor Dezső önéletrajza:

 Munkahely:

 • Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet
 • 2016– egyetemi docens
  2011– egyetemi adjunktus
  2008– egyetemi tanársegéd
  2005– egyetemi gyakornok
  2002– doktorandusz

 

Tanulmányok, képesítések:

 • 2015. habilitáció
 • 2010. gyógyszerellenőrzés, farmakognózia szakértő (39157/2009/EFIK)
 • 2006–2009. farmakognózia és fitoterápia szakgyógyszerész (85/2008) Nemzeti Vizsgabizottság, 2008.
 • 2002–2005. Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola
 • 1997–2002. kitűnő minősítésű gyógyszerészi diploma (sz: 13/2002.) Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
 • 1997–2002. angol-magyar gyógyszerészi szakfordítói oklevél (sz: 3/2002.) Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
 • 1991–1997. Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma

 

Tudományos fokozat:

 • PhD, Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola, 2007.
 • Doktori értekezés címe: Investigation of the diterpene alkaloids of Aconitum species native to the Carpathian Basin

 

Eddigi publikációk (2015.) (lista elérhető itt): 

 • 93 tudományos folyóiratcikk, ebből 29 folyóiratcikk nemzetközi szakfolyóiratban
 • összesített impakt faktor: 55,21
 • független idézések száma: 304
 • 7 közösségi (EU) gyógynövény-monográfia szerzője
 • 4 könyv társszerkesztője és -szerzője
 • 1 egyetemi jegyzet
 • 1 angol nyelvű egyetemi tankönyv
 • 1 angol nyelvű könyvfejezet
 • 92 tudományos előadás, 68 továbbképző előadás, 30 ismeretterjesztő előadás
 • 123 egyéb közlemény

 

Felkért bíráló:

Planta Medica, Natural Product Research, Pharmaceutical Biology, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Journal of
Socialomics, Növénytermelés, African Journal of Agricultural Research, Clinical and Experimental Dermatology, Scientia
Pharmaceutica, African Journal of Microbiology Research, BMC Complementary and Alternative Medicine, African Journal of
Pharmacy and Pharmacology, Food Analytical Methods, Journal of AOAC International, Journal of Chinese Integrative Medicine,
Phytotherapy Research, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Arabian Journal of Chemistry, Acta
Alimentaria, Acta Physiologica Hungarica

 

Díjak, elismerések:

 • 2010. Végh Antal nívódíj
 • 2006. MTA Szegedi Területi Bizottsága, I. díj (pályamunka címe: Kárpát-medencében honos Aconitum fajok diterpénalkaloidjainak vizsgálata)
 • 2006. Anoli-díj (pályamunka címe: Diterpénalkaloidok izolálása és szerkezetvizsgálata Kárpát-medencében honos Aconitum fajokból)
 • 2004. VII. Clauder Ottó Emlékverseny – különdíj
 • 2002. Novák István díj
 • 2002. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos Diákköri Konferenciája – Gyógyszerésztudományi Szekció kiemelt I. díj
 • 2001. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Orvostudományi Szekció Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért különdíja
 • 2001. Gyógyszerészi Gondozás Tanulmányi Verseny, III. helyezés

 

Kutatási terület:

 • biológiailag aktív növényi anyagok izolálása és szerkezetvizsgálata
 • növényi eredetű készítmények minőségi és mennyiségi analitikai vizsgálata

 

Pályázatok, ösztöndíjak:

 • 2015–2019. OTKA K pályázat: Magyarországi moha fajok, mint farmakológiailag aktív vegyületek potenciális forrásai (27,984 M, témavezető)
 • 2013–2014. Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj (Növényi eredetű termékek minőségellenőrzésére alkalmas módszerek kidolgozása, 4,2 M Ft)
 • 2013–2017. OTKA K pályázat: Célzott növényi szekunderanyag izolálások új farmakológiailag aktív természetes vegyületek felkutatására (27,83 M Ft, társ kutató)
 • 2013–2015. Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME című TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 jelű projekt alprojektvezetője
 • 2011–2013. Gazdaságfejjlesztési Operatív Program GOP-1.1.1-09/1-2010-0106 „gyófgynövény alapú, relaxáló hatású, funkcionális élelmiszernek minősülő ital-prototípus előállítása” projekt témavezetője
 • 2008. OTKA PD pályázat: Magyarországi Centaurea fajok biológiailag aktív vegyületeinek vizsgálata (12,69 M Ft, témavezető)
 • 2007. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj – Graz, Ausztria, Karl-Franzens Universität, Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, 5 hónap kutatói ösztöndíj
 • 2007. Osztrák-Magyar Akció Alapítvány – Graz, Ausztria, Karl-Franzens Universität, Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, 1 hónap kutatói ösztöndíj
 • 2007. ARGE Alpen-Adria kutatói ösztöndíj
 • 2006. Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány – 1,7 millió Ft. Kutatási támogatás (Potenciális neuroprotektív anyagok idegélettani hatásának komplex in vivo neurokémiai és magatartási tesztelése – A pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) és egyes újonnan leírt diterpén-alkaloidok lehetséges neuroprotektív hatásainak feltárása; résztvevők: Kovács Péter, Atlasz Tamás, Babai Norbert, Csupor Dezső, Tamás Andrea)

 

Tagság:

 • 2015– European Scientific Cooperative on Phytotherapy tudományos bizottságának tagja
 • 2015– Gyógynövénylap.hu főszerkesztője
 • 2013– Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály elnöke
 • 2013– Gyógyszerészet c. szaklap szerkesztőbizottsági tagja
 • 2011– Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Szakmai Kollégium tanácsának tagja
 • 2011– Hamisítás Elleni Nemzeti Testület gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának tagja
 • 2010– Pharma és Flóra főszerkesztője
 • 2010– Magyar Biológiai Társaság tagja
 • 2010–2013 European Medicines Agency, Herbal Medicinal Products Committee helyettes tagja Magyarország képviseletében
 • 2009– Society for Medicinal Plant and Natural Product Research tagja
 • 2008–2013 European Medicines Agency, Working Party on Community Monographs and Community List tagja
 • 2009–2012 Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának vezetőségi tagja
 • 2008– Magyar Családorvosok Lapja szerkesztőbizottságának tagja, rovatvezető
 • 2008– Magyar Tudományos Akadémia Alkaloidkémiai és Flavonoidkémiai Munkabizottságának tagja
 • 2007– MTA Köztestületi tag
 • 2003– Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja
 • 2003– Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagja
 • 2004– Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság tagja
 • 2006– vezetőségi tag
 • 2004– Phytochemical Society of Europe tagja
 • 2000–2001, 2003–2005. 2008– Gyógyszerésztudományi Kari Tanács tagja