Javító tanárok beosztása [2016]

Feladatjavítók

Általános kémia
Andirkóné Sós Emese, Bősz Krisztina, Geröly Péter, Jankó Anett, Kovács Attila, Majláth Gábor, Muzsayné Molnár Henrietta, Muzsnay Zoltánné Murai Enikő, Pulai Gáborné

Szervetlen kémia
Bárány Zsolt Béla, Csapó Katalin, Győriné Timár Henriette, Kiss László, Kutasi Zsuzsanna, Manassze Erzsébet, Marchis Valér, Nagy Zoltánné, Szabó Kornélia, Vozár Andrea

Szerves kémia
Bagyinszki Boglárka, Fehérné Keserű Katalin, Hajdúné Dienes Szilvia, Kolozsvári-Nagy Júlia, Machnikné Széplaki Ilona Tünde, Moharos Sándor, Mukliné Kostyál Irén, Pőheimné Steininger Éva

 

Számítási feladatok

Sz1.
Sipos Pál, Tarr Zoltán, Szabados Márton

Sz2.
Gelencsér László, Hotziné Pócs Anikó, Elekné Becz Beatrix

Sz3.
Lente Gábor, Ősz Katalin, Villányi Attila, László Imre

Sz4.
Endrész Gyöngyi, Pappné Hódos Ildikó, Keglevich Kristóf, Molnár Eszter, Szabó Gergely Levente

Sz5.
Füzesi István, Márta József, Nagyné Kotroczó Andrea

Sz6.
Szepesiné Medve Judit, Krupits Mária Judit, Szilágyi Magdolna