Programok
“Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt.” Szent-Györgyi Albert
Címlap Az iskola Törzstagok Programok és témák Szabályzatok Kurzusok Értekezések Linkek
Szegedi Tudományegyetem
Kémia Doktori Iskola
Komplex vegyületek kémiája Elméleti kémia Fizikai kémia Szerves kémia Bioorganikus kémia Analitikai kémia Katalízis, felület, kolloid  és anyagtudomány
1. Analitikai kémia (Programvezető: Dr. Galbács Gábor)  Témavezető neve: Dr. Péter Antal, Dr. Ilisz István A kutatási téma címe: Szerkezet-retenció összefüggések tanulmányozása enantioszelektív elválasztásokban potenciális farmakonok, mint modellvegyületek alkalmazásával. A téma részletesebb leírása: A kutatás elsődleges célja a közvetlen királis folyadékkromatográfiás és kapilláris elektroforetikus eljárások mechanizmusának mélyebb megismerése, és újonnan fejlesztett állófázisokon történő elválasztásokban a molekula-szelektor kölcsönhatások felderítése. A tervezett kutatásokban alapvető célunk nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás és kapilláris elektroforetikus módszerek fejlesztése gyógyszeripari, biológiai és kémiai jelentőséggel rendelkező racém vegyületek (pl. nemtermészetes aminosavak, királis alkoholok, karbonsavak, heterociklusos vegyületek, aminoalkoholok, naftolszármazékok, stb.) enantiomerjeinek analízisére. Szisztematikus vizsgálatok elvégzésén keresztül összefüggést tárunk fel a sztereoizomerek retenciós viselkedése és a molekuláris paraméterek között. A folyadékkromatográfián és a kapilláris elektroforézisen alapuló analízisekkel vizsgálni kívánjuk az együttműködő partnereink által fejlesztett királis állófázisok, ill. mozgófázis adalékok alkalmazási lehetőségeit. Eredményeink választ adnak a királis állófázisok és mozgófázis adalékok fejlesztésének mikéntjére, a királis vegyületek szintézisének hatékonyabbá tételének hogyanjára. Témavezető neve: Dr. Galbács Gábor A kutatási téma címe: Új mintaelőkészítési, mintabeviteli, mérési és adatkiértékelési módszerek kidolgozása és alkalmazása az analitikai spektroszkópia területén, különös tekintettel a plazma és lézer alapú spektrometria, valamint az optokémiai szenzorok részterületére. A téma részletesebb leírása: A kutatások során analitikai orientációjú módszer- és eszközfejlesztésekre kerül sor. Elsősorban az induktív csatolású plazma atomemissziós és tömegspektrometria (ICP-AES, ICP-MS), a lézer indukált plazma spektrometria (LIBS), dióda lézeres gerjesztésű abszorpciós és fluoreszcencia spektrometria, valamint más száloptika alapú spektroanalitikai és mikroanalitikai módszerek és eszközök fejlesztése, jellemzése a célunk.  Témavezető neve: Dr. Janáky Tamás A kutatási téma címe: Kromatográfiás és tömegspektrometriás módszerek fejlesztése peptidek és fehérjék proteomikai analíziséhez A téma részletesebb leírása: Az élő szervezetben molekuláris szinten a biokémiai folyamatokat főleg fehérjék szabályozzák. A fehérjék "high throughput" analízisével a posztgenom éra tudománya, a proteomika foglalkozik. Segítségével meghatározható pl. betegségek hatására fehérjeszinten bekövetkező minőségi és mennyiségi változások, melynek eredményei a pl. betegségek diagnosztikájában és a gyógykutatásban alkalmazhatók. A proteomika legfőbb módszerei a kromatográfia, elektroforézis, tömegspektrometria, bioinformatika. A PhD hallgató feladata új kromatográfiás (HPLC, UPLC) és tömegspektrometriai módszerek fejlesztése peptidek, fehérjék poszt-transzlációs módosításainak (pl. foszforiláció, glikoziláció, pariláció stb.) meghatározásához. Témavezető neve: Prof.Dr. Rajkó Róbert A kutatási téma címe: Kemometriai módszerek alkalmazása és fejlesztése a kalibráció témakörében A téma részletesebb leírása: Témavezető neve: Prof.Dr. Rajkó Róbert A kutatási téma címe: Kemometriai módszerek alkalmazása és fejlesztése analitikai kémiai mérések adatainak kiértékeléséhez A téma részletesebb leírása: Témavezetők neve: Dr. Alapi Tünde és Dr. Schrantz Krisztina A kutatási téma címe: Perzisztens egészségkárosító szerves vegyületek és metabolitjaik meghatározása és lebontása felszíni vizekben és előkezelt szennyvizekben A téma részletesebb leírása:
Programok és témák Analitikai kémia