Home - ETR Útmutatók - ETR Belépés - Tanrend - Linkek - BTCS Fórum
 

 

 

 

 

 

SZTE TTIK Tudományos Diákköri Konferencia tavaszi helyi forduló (2018. május 11.)

TÁJÉKOZTATÁS a TDK konferenciákról!

Az SZTE TTIK Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti a 2017/18-as tanév tavaszi helyi TDK fordulóját! A felhívás letölthető itt

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
  - Adatlap
  - Rövid tartalmi összefoglaló (letölthető minta)


Az SZTE TTIK Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti a 2017/18-es tanév Környezettudományi Diákkör helyi fordulóját (2018. február 08)

A felhívás letölthető itt
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
  - Adatlap
  - Rövid tartalmi összefoglaló (letölthető minta)

Az előadások sorrendje:
  - I. szekció
  - II. szekció

Információ a 2017/18-as tanévben megrendezésre kerülő TDK konferenciákkal kapcsolatban

2018 tavasz: TDK kiírás várhatóan március közepén lesz a Biológia Intézet honlapján. A konferencia időpontja várhatóan a tavaszi szünet környékén lesz.

2018 ősz: TDK kiírás október elején várható a Biológia Intézet honlapján. A konferencia valószínűleg november közepe tájékán kerül megrendezésre.


SZTE TTIK Tudományos Diákköri Konferencia őszi helyi forduló (2016. november 24)

Az SZTE TTIK Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti a 2016-os tanév őszi helyi TDK fordulóját! A felhívás letölthető itt

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  - Adatlap
  - Rövid tartalmi összefoglaló (letölthető minta)
  - Segítség az online feltöltéshezSZTE TTIK Tudományos Diákköri Konferencia tavaszi helyi forduló (2016. május 05)

Az SZTE TTIK Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti a 2015/16-os tanév tavaszi helyi TDK fordulóját! A felhívás letölthető itt

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  - Adatlap
  - Rövid tartalmi összefoglaló (letölthető minta)
  - Segítség az online feltöltéshezSZTE TTIK Tudományos Diákkör helyi forduló (2015. április 02)

Az SZTE TTIK Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti a 2014/15-es tanév tavaszi helyi TDK fordulóját! A felhívás letölthető itt

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  - Adatlap
  - Rövid tartalmi összefoglaló (letölthető minta)


Őszi helyi TDK: 2014. november 20. (csütörtök)


HATÁRIDŐK:

Jelentkezési határidő (absztrakt leadással és elektronikus elküldéssel): 2014. november 03-a (hétfő) 12:00
A TDK dolgozat leadási határideje: 2014. november 13. 12:00
Az őszi forduló megrendezésének ideje: 2014. november 20. (csütörtök) (nyomtatott programfüzet csak november 19. után lesz elérhető)

JELENTKEZÉS:

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy hallgató ugyanazzal a pályamunkával csak egyetlen szekcióba jelentkezhet!

A jelentkezés módja:

  - Adatlap EXCEL file kitöltése és elküldése a biológia területi képviselőnek (lásd alábbi cím)
  - Egyoldalas Összefoglalóval 1 példányban kinyomtatva és elektronikus *.doc formátumban is elküldve a biológia területi képviselőnek:

    Dr. Hamari Zsuzsa, Mikrobiológiai Tanszék
    hamari@bio.u-szeged.hu

    HATÁRIDŐ: 2014. NOVEMBER 03. (HÉTFŐ) 12 ÓRA

AZ ÖSSZEFOGLALÓ FORMÁJA:

  Terjedelme egy oldal, táblázat vagy ábra nem lehet benne és tartalmazza a következőket (példa):

  • Pályázó/k neve, évfolyam, szak,

  • A pályázó/k EHA kódja,

  • Aktív félévek száma (BSc + MSc),

  • Képzés típusa,

  • A pályázó(k) e-mail címe,

  • Dolgozat címe,

  • Témavezető/k neve, beosztása, munkahelye,

  • Belső konzulens: (csak azoknál, akik kutatóintézetben vagy nem a TTIK-n készítették el a dolgozatukat) neve, beosztása, munkahelye

  • diákigazolvány száma

  • A dolgozat rövid ismertetése

A dolgozatok (3 nyomtatott példány sprilálozva vagy lefűzve) beadásának határideje: 2014. november 13. (csütörtök), 12 óra, 12 óra, Mikrobiológiai Tanszéken Dr. Hamari Zsuzsanna részére

A dolgozat elkészítésének módja és a formai követelményei megegyeznek a 2015 évben megrendezésre kerülő XXXII. OTDK biológia szekció felhívásában feltüntetettel (elérhető a www.otdt.hu oldalon)


RÖVIDEN AZ OTDK KÖVETELMÉNYEIRŐL, MELYEK A HELYI TDK-RA IS VONATKOZNAK:

  A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 35 oldalt (az irodalomjegyzék, tételes szakmai hozzájárulás nyilatkozat és esetleges függelékek nem tartoznak bele). Másfeles sorköz és 12-es betűtípus a formátum. A fedőlapon szerepeljen: „Biológia TDK 2014, tavaszi forduló”, a dolgozat címe, a készítők neve, -szakja, -évfolyama, az intézmény neve (pl. Szegedi Tudományegyetem); illetve ha nem egyetemi kutatóhelyen készült, akkor ezen intézmény neve is a nevező egyetem neve mellett, végül a témavezető(k) neve.

  A dolgozat javasolt felépítése: Tartalomjegyzék, Bevezető, Célkitűzés, Anyag és módszer, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás (idáig max. 35 oldal), majd ezt követően az Irodalomjegyzék, Köszönetnyilvánítás, Függelék, ha szükséges, valamint utolsó oldalként a "Tételes szakmai hozzájárulás" nyilatkozat.

  Ábrák, táblázatok, hivatkozások: A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell és a szövegben, ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. Az ábrák és a táblázatok megjelenítésekor az ábrák feliratozását és az ábraaláírást a tudományos folyóiratok által elfogadott formában kell végrehajtani. Az irodalmi hivatkozásokat a nemzetközi tudományos folyóiratokban alkalmazott bármely forma szerint, de egységesen kell a szövegbe beilleszteni és az Irodalomjegyzék részben felsorolni. A hivatkozások szövegközi számozása nem javasolt (de elfogadható, ha az adott tudományágban ez a szokásos forma).

  A jelentkezések alapján készítjük el a Jegyzőkönyvet és Programfüzetet, amelyeket el kell küldenünk az OTDT-nek. Ezzel igazoljuk, hogy a dolgozat a helyi konferencián bemutatásra és elfogadásra került. Kérjük, hogy minden adat (Pályázó/k neve, stb.) pontos legyen. Ha a későbbiekben, az OTDK-ra való jelentkezés adatai nem egyeznek meg a helyi konferenciára beadott adatokkal, a pályázó hallgatót kizárják az OTDK szereplésből.

FONTOS , hogy a dolgozat címe ne egyezzen meg a szak- vagy diplomadolgozat címével!


AZ ELŐADÁS:

    1. 1. A bemutatott munka utolsó diája nem a korábban szokásos köszönetnyilvánítás, hanem a "Tételes szakmai hozzájárulás" kell hogy legyen (ez megegyezik a 2015-ös OTDK követelményével).
    2. Kérem az előadókat, hogy a konferencia előtt 15-20 perccel előbb legyenek a helyszínen, hogy legyen idő az előadások számítógépre történő feltöltésére.
    3.Az előadás + vita időtartama 15 perc előadás + 5 perc vita. A megadott idők betartását rendkívül szigorúan vesszük, a rendelkezésre álló idő túllépése pontlevonással járhat!
    4. Az előadások sorrendje nem feltétlenül a program szerinti sorrend.

A 2014. Őszi helyi biológia TDK programfüzete november 19-e után készül el és kerül terjesztésre. Az elektronikus programfüzetet a BTCS honlapján legkésőbb november 14-én közzétesszük.

Szeged, 2014. szeptember 30.
                                                                                 

Dr. Hamari Zsuzsanna
Mikrobiológiai Tanszék                                                                                                        
Kari Diákköri Tanács tagja