Home - ETR Útmutatók - ETR Belépés - Tanrend - Linkek - BTCS Fórum
 

 

 

 

 

 

Kérdések és válaszok
a Biológia BSc képzéshez

 

Kérdés: A kötelezően válaszhatók közül (szerves kémia,biomatematika stb...), kötelező e a 3 év során az összes kurzust felvenni, vagy bizonyos kreditet kell teljesíteni?

Válasz: A Biológia BSc-ben vannak Kötelező természettudományi alapismeretek 14 kredites összegben, ebből kötelező a Fizika alapjai, Kémia alapjai, Környezetvédelmi és minőségügyi alapismeretek, a Matematikai praktikum, Földtudományi alapok, ez 10 kredit.

Van még ebben a blokkban 4 kredit, amit kötelező felvenni, de azt, hogy ez mi legyen, a hallgató választja ki. Erre adtuk ajánlásnak a kémiai tárgyakat, szervetlen és analitikai kémia, Fizikai kémia biológia szakosoknak, a szerves kémia alapjai előadás stb, illetve ezek gyakorlatai. Ebből az vehető fel, amit meghirdettek, az adott tanszéken lehet érdeklődni, illetve az ETR-ben is látszania kell.

A másik modul, amit szépen fel kell majd tölteni, a Differenciációs modul. Ez a végén 50 kredit lesz, egyelőre csak annyira célszerű elköteleződni, hogy az első felméréshez egy támpontot adjunk, hiszen még nem hallgattak fontos biológiai tárgyakat. Változhat még a választásuk.

Mivel a 2. félévben már kell egyénileg választható krediteket is szerezni, ezért ajánl juk azokat a biológia órákat, amelyek szinte minden Differenciációs modulban benne vannak, és meg is hirdetjük, hogy tudjanak megfelelően haladni.

Ezek a következők:

Sejtbiológia gyakorlat: 5 kredit
Bioinformatika 2 kredit
Testi és lelki egészség 2 kredit
Ez utóbbi tárgy az okos életvezetés élettani alapjait és a korunk társadalmában megjelenő kóros és káros folyamatokat mutatja be, nagyon érdekes lesz.
Ez összesen 9 kredit.

Aki ökológus szeretne lenni, annak ajánl juk a Hidrobiológia alapjait, 2 kredittel.

A 2. félévben a kötelező tárgyak kreditjeihez a felsorolt tárgyakból annyit kell felvenni, hogy összesen 30 kredit legyen.

Kötelező tárgyak lesznek:

Állatszervezettan ea. 2. 2 kr
Sejtbiológia ea. 2. 2 kr
Növényrendszertan ea. 1. 2 kr
Biokémia ea. 1. 2 kr
Ökológia ea. 1. 4 kr
Biogeográfia 2 kr
Természetvédelem 2 kr
Természettudományos kötelezően választható 2 kr
Növényismereti terepgyakorlat 1 kr Összesen: 19 kredit

A fennmaradó, a félév 30 kreditjéhez hiányzó 11 kreditet kell az első részben felsorolt lehetőségek közül (bármelyik felvehető) kiegészíteni.
(Dr. Tari Irma)

Kérdés:A Biológus Tanszékcsoport honlapján található Mintatantervek szerint ebben a félévben nekünk vannak Differenciált szakmai törzsanyag címén futó tárgyaink, de ezek nincsenek felrakva az ETR-be!
A Sejtbiológia Ea. 2 kurzusfórumán Bakota Lídia Tanárnő azt írta, hogy az 5 kredites Sejtbiológia gyakorlat meg lesz tartva Pénteken 16-20 h- ig, de ismétlem, ez sincs fenn ETR-ben, és állítólag kurzusfelvevő lapon kell majd felvennünk. Említést tesz még a Testi lelki egészség című kurzusról, ami szintén Differenciált szakmai törzsanyag azonban csak a Neurobiológus modulban kötelező.

Válasz: A Differenciált szakmai törzsanyag tárgyaira, szakirányokra bontva kaphatnak ajánlást a BTCS honlapján, a következő linkre kattintva:

http://www.sci.u-szeged.hu/btcs/HTML-files/oktatas/BSc%20mintatantervek.htm

Az új képzési rendszert folyamatosan építik az ETR-be, amíg nem teljes az adatbázis, addig az említett tárgyakat a kurzusfelvevő lapon kell felvenni.

A Testi lelki egészség című kurzus bárki számára nyugodtan felvehető, érdekes tárgy, ami 2 kredittel járul hozzá a minimális 30 kredit/félév szint teljesítéséhez.
(Dr. Horváth Ferenc)

 

Kérdés:Elképzelhető hogy van egy csomó kötelező tárgyunk, ami nincs felrakva az ETR-be és fel kell vennünk őket?

Válasz: Nem. Minden kötelező tárgynak szerepelnie kell az ETR-ben, amelyet az adott tanszék oktatási felelőse helyez el az adatbázisban.
(Dr. Horváth Ferenc)

 

Kérdés: Mikor fogják tudatni velünk, hogy mik azok a kötelező tárgyaink, amit fel kell vennünk?  

Válasz: A kötelező tárgyak az alábbiakban felsorolt a, b, c pontok tárgyai. Arról, hogy a menüből milyen sorrendben válasszanak, a szakirányok mintatantervei nyújtanak felvilágosítást: http://www.sci.u-szeged.hu/btcs/HTML-files/oktatas/BSc%20mintatantervek.htm.

 

a). Alapozó ismeretek: természettudományos, informatikai, gazdasági és humán alapismeretek, 10+14 kredit   

TÁRGY

ea.

gy.

lab.

jel.

kr.

felelős oktató

Biológia alapjai

2

0

0

TA

3

Dr. Toldi József

Biológia alapjai gyakorlat

0

0

2

TA

1

Dr. Varga Csaba

Gazdasági és EU-s alapismeretek

2

0

0

GTH

2

Dr. Mozsár Ferenc

Menedzsment alapismeretekt

2

0

0

GTH

2

Dr. Sallai Miklós

Informatikai alapismeretek

0

2

0

SZT

2

Dr. Füvesi István

Összesen

6

2

2

0

10

 

 

 

Kötelező természettudományi alapismeretek  

TÁRGY

ea.

gy.

lab.

jel.

kr.

felelős oktató

Fizika alapjai biológusoknak

2

0

0

KTT

2

Dr. Ringler András

Földtudományi alapok TTK-soknak

2

0

0

KTT

2

Dr. Makra László

Kémia alapjai biológusoknak

2

0

0

KTT

2

Dr. Tóth Ágota

Környezetvédelmi és minőségügyi alapismeretek

2

0

0

KTT

2

Dr. Rakonczai János

Matematikai praktikum

0

2

0

KTT

2

Dr. Bagota Mónika

Kötelezően választandó természettudományos tárgy

4

0

0

KTT

4

Ez látható az alábbi táblázatban

Összesen:

12

2

0

 

14

 

 

Kötelezően választandó természettudományos tárgyak az előző táblázathoz: választandó minimum 4 kredit  

TÁRGY

ea.

gy.

lab.

jel.

kr.

felelős oktató

Bevezetés a biomatematikába

2

2

0

KTT

5

Dr. Terjéki József

Szervetlen és analitikai kémia ea.

2

0

0

KTT

3

Dr. Péter Antal

Fizikai kémia biológia szakosoknak ea.

2

0

0

KTT

3

Dr. Tóth Ágota

Fizikai kémia lab. gyak. biológia szakosoknak gy.

0

0

2

KTT

2

Dr. Berkesi Ottó

A szerves kémia alapjai ea.

3

0

0

KTT

3

Dr. Meskó Eszter

A szerves kémia alapjai laboratórium

0

0

3

KTT

3

Dr. Meskó Eszter

Radiokémia biológusoknak ea.

2

0

0

KTT

2

Novákné Dr. Hajdú Éva

Radiokémia lab. gyak. biológusoknak

0

0

2

KTT

2

Dr. Oszkó Albert

Összesen választandó 4 kredit

11

2

7

 

23

 

 

b) Szakmai alapozó ismeretek  

TÁRGY

ea.

gy.

lab.

jel.

kr.

felelős oktató

Állatrendszertan

4

0

2

BA

6

Dr. Györffy György

Állatismeret terepgyakorlat

0

1 hét

0

BA

1

Dr. Györffy György

Állatszervezettan

4

0

2

BA

6

Dr. Fekete Éva

Biokémia

4

0

2

BA

6

Dr. Lehoczki Endréné

Növényismeret terepgyakorlat

0

1 hét

0

BA

1

Dr. Mihalik Erzsébet

Növényrendszertan

4

0

2

BA

6

Dr. Bagi István

Növényszervezettan

2

0

2

BA

4

Dr. Mihalik Erzsébet

Sejtbiológia

4

0

0

BA

4

Dr. Gulya Károly

Összesen:

22

0

10

 

34

 

 

  

c) Szakmai törzsanyag: 30-60 kredit   

TÁRGY

ea.

gy.

lab.

jel.

kr.

felelős oktató

Biogeográfia

2

0

0

BT

2

Dr. Körmöczi László

Biotechnológia

4

0

0

BT

5

Dr. Kovács Kornél

Etológia

2

0

0

BT

2

Dr. Pénzes Zsolt

Genetika

4

0

0

BT

5

Dr. Maróy Péter

Humánbiológia

2

2

0

BT

4

Dr. Marcsik Antónia

Környezetvédelem

2

0

0

BT

2

Dr. Gálfi Márta

Mikrobiológia

4

0

0

BT

5

Dr. Vágvölgyi Csaba

Molekuláris biológia

4

0

0

BT

5

Dr. Boros Imre

Növényélettan

4

0

2

BT

6

Dr. Erdei László

Ökológia

6

0

0

BT

6

Dr. Gallé László

Összehasonlító élettan

4

0

2

BT

6

Dr. Toldi József

Populációgenetika és az evolúció alapjai

2

0

0

BT

2

Dr. Pénzes Zsolt

Természetvédelem

2

0

0

BT

2

Dr. Margóczi Katalin

Összesen:

42

2

4

 

52

 

 

  

d): Differenciált szakmai ismeretek: 50-60 kredit a 3 év során.

Abból a szempontból kötelező, hogy a 30 kredit/félév mennyiséget velük kell kipótolni. A szakirányok mintatantervei (http://www.sci.u-szeged.hu/btcs/HTML-files/oktatas/BSc%20mintatantervek.htm) megmutatják, hogy melyek a választandók közülük a szakosodás során. Persze, ha az adott kurzus ugyan nem illik a választott szakirány mintatantervébe, attól még nyugodtan felveheti az érdeklődő.
(Dr. Horváth Ferenc)

 

Kérdés: Kérdésem, hogy elvileg a kurzusfelvevő lap arra szolgál, hogy a nem szakos tárgyakat felvegyük vele. Akkor most ezzel kell felvenni a szakos, de ETR-ben nem látható tárgyainkat?

Válasz: Én úgy gondolom, hogy ha nem is működik még az ETR ide vonatkozó része, akkor is legyen írásos nyoma a kurzusfelvételnek. Tehát használjuk a kurzusfelvevő lapot.
(Dr. Horváth Ferenc)

 

Kérdés: …hogyan is van ez a szakosodás, mert eddig úgy tudtuk, hogy márciusban kell, de akkorra lezárul a kurzusfelvétel!

Válasz: A szakosodási valóban márciusig kell jelezni. Ez egy kari álláspont annak felmérésére, hogy hogyan oszlik meg a hallgatóság a különböző szakirányok között. A Biológia B-szint esetén a túl korai szakosodás és elköteleződés nem célszerű. Ezért ajánlottunk a második félévre olyan tárgyakat, amelyek gyakorlatilag minden szakiránynál felhasználhatók. A jelenlegi kurzusfelvétel tehát semmit sem dönt el véglegesen.

A szakosodáshoz három lehetőséget jelöljenek meg, a szakirányokat és azon belül a modulokat úgy adják meg, hogy első helyre az kerüljön, ahova legjobban szeretnének bejutni. Az egyes szakirányokba bekerülő hallgatók létszámát a szakirány (modul) felelőse határozhatja meg.
(Dr. Tari Irma)