Home - ETR Útmutatók - ETR Belépés - Tanrend - Linkek - BTCS Fórum
 

 

 

 

 

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÓFI JÓZSEF ALAPÍTVÁNY A BIOLÓGUS ALAPKÉPZÉS KATEGÓRIA VÉGEREDMÉNYE 2006

A PÁLYÁZÓK HELYEZÉSE ÉS AZ ELNYERT DÍJAK A PÁLYAMUNKA CÍME: TÉMAVEZETŐ NEVE: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG HELYE:
       
1. LIPINSZKI ZOLTÁN V. biológus I. DÍJ: 250.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ
az alapítvány VÁNDORSERLEGE
Greguss Pál Emlékérem
Oklevél és az alapítvány emlékérme
A Drosophila 26S proteaszóma multiubiquitilált fehérjéket-kötő alegységének vizsgálata Dr. Udvardy Andor Tudományos tanácsadó MTA, SZBK Biokémiai Intézet
2. NAGYŐSZI PÉTER V. biológus II. DÍJ: 100.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme A szerin és tirozin foszfatázok szerepe az interendotheliális junkciók szabályozásában Dr. Krizbai István Tudományos főmunkatárs MTA, SZBK Biofizikai Intézet
3. CSERNETICS ÁRPÁD V. biológus III. DÍJ: 50.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Járomspórás gombák pigment termelésének módosítása és fokozása Dr. Papp Tamás Egyetemi adjunktus SZTE, TTK Mikrobiológiai Tanszék
4. LÜR GYÖRGY V. biológus IV. DÍJ: 30.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Dehidro-epi-androszteron-szulfát neuroprotektív hatása a kortikális sérülések elektrofiziológiai modelljében Dr. Kis Zsolt Tudományos munkatárs SZTE, TTK Összehasonlító Élettani Tanszék
5. MAROSI MÁTÉ GÁBOR V.biológus V.DÍJ: 25.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Kétoldali carotis communis okkluzió okozta akut ischaemia hatása a hippocampalis aktivitásra két különböző fajta Wistar patkányban Prof. Dr. Toldi József Tanszékvezető egyetemi tanár SZTE, TTK Összehasonlító Élettani Tanszék
6. CSÖRGŐ BÁLINT V. biológus VI. DÍJ: 20.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Genommanipulációs módszerek vizsgálata az Escherichia coli baktériumban Dr. Pósfai György Tudományos tanácsadó Intézetigazgató MTA, SZBK Biokémiai Intézet
7. KOMLÓSI GERGELY V. biológus Oklevél és az alapítvány emlékérme Azonosított kapcsolatok humán agykéregben Dr. Tamás Gábor Egyetemi docens Wellcome Trust orvosbiológiai vezető kutató SZTE, TTK Összehasonlító Élettani Tanszék
8. VÁMOS ENIKŐ V. biológus Oklevél és az alapítvány emlékérme Az indometacin, a szelektív COX-2 gátló (NS398) és a szelektív COX-1 gátló (SC560) moduláló hatása patkány caudalis trigeminalis magjának nNOS expressziójára szisztémás nitroglicerin adása után Prof. Dr. Vécsei László akadémikus Tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Párducz Árpád Egyetemi tanársegéd SZTE, ÁOK Neurológiai Klinika

A közönségszavazás I. díja: CSERNETICS ÁRPÁD V. biológus: 30.000 Ft -os díj és oklevél A közönségszavazás II. díja: LÜR GYÖRGY V. biológus: 25.000 Ft -os díj és oklevél Rövidítések: SZTE: Szegedi Tudományegyetem TTK: Természettudományi Kar SZBK: Szegedi Biológiai Központ MTA: Magyar Tudományos Akadémia ÁOK: Általános Orvostudományi Kar

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÓFI JÓZSEF ALAPÍTVÁNY A BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA KATEGÓRIA VÉGEREDMÉNYE 2006
A PÁLYÁZÓK HELYEZÉSE ÉS AZ ELNYERT DÍJAK A PÁLYAMUNKA CÍME: TÉMAVEZETŐ NEVE: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG HELYE:
       
1. SIMON ANNA III. PhD I. DÍJ: 250.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ
az alapítvány VÁNDORSERLEGE
Greguss Pál Emlékérem
Oklevél és az alapítvány emlékérme
A neurogliaform sejt az agykérgi neuronhálózatokban Dr. Tamás Gábor Egyetemi docens Wellcome Trust orvosbiológiai vezető kutató SZTE, TTK Összehasonlító Élettani Tanszék
2. FEHÉR LILIÁNA ZSUZSANNA III.PhD II. DÍJ: 100.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Megbízhatóbb DOP-PCR amplifikációs módszer kifejlesztése és alkalmazása komparatív genomi hibridizáción alapuló klinikai kutatásokban Dr. Puskás László Tudományos főmunkatárs MTA, SZBK Funkcionális Genomika Laboratórium
3. FARKAS ATTILA III. PhD III. DÍJ: 50.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme A hiperozmotikus mannitol agyi endotél sejtekben a ß-catenin Src kináz függő foszforilációját okozza Dr. Krizbai István Tudományos főmunkatárs MTA, SZBK Biofizikai Intézet
4. FÜLÖP ANDRÁS II. PhD IV. DÍJ: 30.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Az fnr T-gén szerepe a Thiocapsa roseopersicina fotoszintetizáló bíbor kénbaktériumban Prof. Dr. Kovács Kornél Tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Rákhely Gábor Egyetemi docens SZTE, TTK Biotechnológiai Tanszék MTA, SZBK Biofizikai Intézet
5. BÁLINT BALÁZS III. PhD V.DÍJ: 25.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Biohidrogén előállítása keratintartalmú szerves hulladék felhasználásával kétlépcsős fermentációban Prof. Dr. Kovács Kornél Tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Rákhely Gábor Egyetemi docens SZTE, TTK Biotechnológiai Tanszék MTA, SZBK Biofizikai Intézet
6. PALÁGYI-MÉSZÁROS LÍVIA III. PhD VI. DÍJ: 20.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme A Thiocapsa roseopersicina genomszekvenálása és az ebből származó információk hasznosítási lehetőségei a hidrogenáz enzimek vizsgálatában Prof. Dr. Kovács Kornél Tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Rákhely Gábor Egyetemi docens SZTE, TTK Biotechnológiai Tanszék MTA, SZBK Biofizikai Intézet
7. BÁLINT ZOLTÁN III. PhD Oklevél és az alapítvány emlékérme Élő sejtek vizsgálata atomerő mikroszkóppal Dr. Váró György Tudományos tanácsadó MTA, SZBK Biofizikai Intézet
8. ROBOTKA HERMINA I. PhD Oklevél és az alapítvány emlékérme Kinureninek szerepe a neuroprotekcióban Prof. Dr. Toldi József Tanszékvezető egyetemi tanár Prof. Dr. Vécsei László Tanszékvezető egyetemi tanár SZTE, TTK Összehasonlító Élettani Tanszék SZTE, ÁOK Neurológiai Klinika
A közönségszavazás I. díja : ROBOTKA HERMINA I. PhD: 30.000 Ft -os díj és oklevél A közönségszavazás II. díja : BÁLINT BALÁZS III. PhD: 25.000 Ft -os díj és oklevél Rövidítések: SZTE: Szegedi Tudományegyetem TTK: Természettudományi Kar SZBK: Szegedi Biológiai Központ MTA: Magyar Tudományos Akadémia ÁOK: Általános Orvostudományi Kar