Home - ETR Útmutatók - ETR Belépés - Tanrend - Linkek - BTCS Fórum
 

 

 

 

 

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÓFI JÓZSEF ALAPÍTVÁNY A BIOLÓGUS ALAPKÉPZÉS KATEGÓRIA VÉGEREDMÉNYE 2005

A PÁLYÁZÓK HELYEZÉSE ÉS AZ ELNYERT DÍJAK A PÁLYAMUNKA CÍME: TÉMAVEZETŐ NEVE: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG HELYE:
1. DÁVID RÉKA V. biológus I. DÍJ: 250.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ
az alapítvány VÁNDORSERLEGE
Greguss Pál Emlékérem
Oklevél és az alapítvány emlékérme
Ajándék: Prof. Dr. Móczár László: Rovarvilág című CD
NiFe hidrogenázok aktív centrumának összeszerelődésében szerepet játszó fehérjék vizsgálata Thiocapsa roseopersicina baktériumban Prof. Dr. Kovács Kornél Tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Rákhely Gábor Egyetemi docens SZTE, TTK Biotechnológiai Tanszék MTA, SZBK Biofizikai Intézet
V. BIOLÓGUS      
2. UNGVÁRI ILDIKÓ V. biológus II. DÍJ: 100.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Mikrodomén-asszociált a membránkötött TNF? Prof. Dr. Duda Ernő Egyetemi tanár MTA, SZBK Biokémiai Intézet
3. KELE BEATRIX V. biológus III. DÍJ: 50.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Humán calicivírusok molekuláris diagnosztikája Dr. Deák Judit Egyetemi docens Dr. Vágvölgyi Csaba Tanszékvezető egyetemi docens SZTE, ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Intézet
4. KOVÁCS KATALIN V. biológus IV. DÍJ: 25.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme MHC-kompatibilis, humán herpesvirus-6 specifikus antigén-prezentáló sejtvonal készítése Dr. Taródi Béla Egyetemi docens SZTE, ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet
5. GYÜLVÉSZI GÁBOR V.biológus V.DÍJ: 20.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Antipszichotikumok génexpressziós mintázatra gyakorolt hatásának vizsgálata Dr. Puskás László Tudományos főmunkatárs MTA, SZBK Funkcionális Genomika Laboratórium
6. RIGÓ KATALIN V. biológus VI. DÍJ: 20.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme A szívizom stresszadaptációjának vizsgálata genetikailag módosított hiperlipidémiás egerekben Dr. Ferdinandy Péter Egyetemi docens SZTE, ÁOK Biokémiai Intézet
       
7. DOROGHÁZI EMMA IV.biológus Oklevél és az alapítvány emlékérme A Thiocapsa roseopersicina [Ni-Fe] hidrogenáz enzimeinek struktúra-funkció analízise Prof. Dr. Kovács Kornél Tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Rákhely Gábor Egyetemi docens SZTE, TTK Biotechnológiai Tanszék MTA, SZBK Biofizikai Intézet
8. CSÖRGŐ BÁLINT IV. biológus Oklevél és az alapítvány emlékérme DNS-rekombinációs folyamatok irányítása az Escherichia coli baktérium genomjában Dr. Pósfai György Tudományos tanácsadó, Intézetigazgató MTA, SZBK Biokémiai Intézet
A közönségszavazás I. díja: GYÜLVÉSZI GÁBOR V. biológus: 25.000 Ft-os díj és oklevél A közönségszavazás II. díja: UNGVÁRI ILDIKÓ V. biológus: 15.000 Ft-os díj és oklevél Rövidítések: SZTE: Szegedi Tudományegyetem TTK: Természettudományi Kar SZBK: Szegedi Biológiai Központ MTA: Magyar Tudományos Akadémia ÁOK: Általános Orvostudományi Kar
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÓFI JÓZSEF ALAPÍTVÁNY A BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA KATEGÓRIA VÉGEREDMÉNYE 2005
A PÁLYÁZÓK HELYEZÉSE ÉS AZ ELNYERT DÍJAK A PÁLYAMUNKA CÍME: TÉMAVEZETŐ NEVE: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG HELYE:
       
1. SZEKERES ANDRÁS III. PhD I. DÍJ: 250.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ
az alapítvány VÁNDORSERLEGE
Greguss Pál Emlékérem
Oklevél és az alapítvány emlékérme
Ajándék: Prof. Dr. Móczár László: Rovarvilág című CD
Klinikai Trichoderma izolátumok gyors meghatározása cellulóz- acetát izoenzim analízissel Dr. Manczinger László Egyetemi docens SZTE, TTK Mikrobiológiai Tanszék
2. KRECSMARIK MÓNIKA II.PhD II. DÍJ: 100.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Krónikus alkoholfogyasztás hatása a patkány bélidegrendszer nitrerg neuronjaira Dr. Fekete Éva Egyetemi docens SZTE, TTK Állattani és Sejtbiológiai Tanszék
3. NAGY ZSOLT III. PhD III. DÍJ: 50.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Irányított mutációk előállítására és génexpressziós vizsgálatára alkalmas PCR módszerek kifejlesztése Dr. Puskás László, Tudományos főmunkatárs MTA, SZBK Funkcionális Genomika Laboratórium
4.LAURINYECZ BARBARA II PhD IV. DÍJ: 25.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Hella, az első lamellocita-specifikus antigén azonosítása Drosophila melanogasterben Dr. Andó István Tudományos tanácsadó MTA, SZBK Genetikai Intézet, Immunológia Csoport
5. WODALA BARNABÁS II. PhD V.DÍJ: 20.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Egy kis méretű virális K+ csatornafehérje pH-függő szabályozásának vizsgálata a patch clamp technika segítségével Prof. Dr. Erdei László Tanszékvezető egyetemi tanár SZTE, TTK, Növényélettani Tanszék
6. HATVANI LÓRÁNT I. PhD VI. DÍJ: 20.000 Ft ÖSZTÖNDÍJ Oklevél és az alapítvány emlékérme Nehézfémek hatása biokontroll képességű Trichoderma törzsek extracelluláris proteáz enzimeinek aktivitására Dr. Manczinger László Egyetemi docens SZTE, TTK Mikrobiológiai Tanszék
7. LATINOVICS DÓRA I. PhD Oklevél és az alapítvány emlékérme Citoplazmatikus hidrogenáz expressziójának vizsgálata egy fototróf baktériumban Prof. Dr. Kovács Kornél Tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Rákhely Gábor Egyetemi docens SZTE, TTK Biotechnológiai Tanszék MTA, SZBK Biofizikai Intézet
8. PANKOTAI TIBOR II. PhD Oklevél és az alapítvány emlékérme Hasonló ADA2 fehérjét tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek és eltérő szerepük a transzkripció szabályozásban Prof. Dr. Boros Imre Tanszékvezető egyetemi tanár SZTE, TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék
A közönségszavazás I. díja : LAURINYECZ BARBARA II. PhD: 25.000 Ft-os díj és oklevél
A közönségszavazás II. díja : NAGY ZSOLT III. PhD: 15.000 Ft-os díj és oklevél
Rövidítések: SZTE: Szegedi Tudományegyetem TTK: Természettudományi Kar SZBK: Szegedi Biológiai Központ MTA: Magyar Tudományos Akadémia ÁOK: Általános Orvostudományi Kar