Publikációk   

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

English

           

                                                                                                                           

Név: dr. Hegyi Andrea

Születési hely, idő: Szeged, 1969. 07. 04.

Iskolák: 1975-1983: JGYTF I. számú gyakorló Általános Iskolája, 1983-1987: Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, 1987-1992: JATE TTK biológia-kémia tanári szak, 1998-2001: SZTE TTK Biológia doktori iskola „Környezeti biokémia és biotechnológia” program

 

Nyelvvizsgák: angol középfok (C), orosz szakmai nyelvvizsga

 

Diplomák: 1992. biológia-kémia szakos középiskolai tanári diploma, 2003. PhD fokozat

 

Munkahely: - SZTE TTK Összehasonlító Élettani Tanszék Biológiai Szakmódszertan – egyetemi tanársegéd (1992-től folyamatosan); - Gagarin Általános Iskola – óraadó tanár (1993)

 

Kutatóhely: SZTE TTK Embertani Tanszék

 

Kutatási tevékenység:

 

Történeti embertan – fejlődési rendellenességek

            Szakdolgozat cím: Az elhalálozási életkor és a nem meghatározás lehetőségei a Szegvár-Oromdűlő területén feltárt csontanyagon.

            PhD disszertáció cím: A koponya és az axiális váz fejlődési rendellenességeinek gyakorisága avar kori és középkori temetők embertani leletein.

 

A Biológia Szakmódszertani munka során kiemelten kezelem az alternatív, motivációs módszerek (játék, projektmódszer, vita), az egyes nevelési területek (egészségnevelés, környezeti nevelés, szexuális nevelés) és a drogfogyasztás, drogprevenció kérdéskörét.

 

 

Oktatott tárgyak:

 

A biológia tanítása 1., 2. (előadás) - IV. biológia tanár szak Tematika

A biológia tanítása 1., 2. (gyakorlat) - IV. biológia tanár szak Tematika

Szakmai iskolai megfigyelés (biológia) 1., 2. - IV. biológia tanár szak Tematika

A biológia tanítása (szeminárium) - IV., V. biológia tanár szak Tematika

Szakdolgozati szeminárium

 

 

Tanár szakos hallgatóknak esetleg meghirdetésre kerülő szabadon választható tárgyak:

 

A drogok élettani és társadalmi problémái (előadás) - az Összehasonlító Élettani Tanszékkel kooperációban tartva

A tanulás iskolán kívüli színterei (gyakorlat) Tematika

Fejezetek a biológia tudománytörténetéből (szeminárium) Tematika

Az iskolai egészségnevelő és drogprevenciós munka (szeminárium) Tematika

 

Szakdolgozatok: 1996-

 

 

Tagság: 

            1992- Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztálya - tag

            2000- Europian Anthropological Association - tag

            2003- Paleopathological Association - tag

 

Pályázatok

   1998-2000: „Fejlődési rendellenességek összehasonlító vizsgálata humán oszteoarcheológiai mintákon”

                     OTKA pályázat (TO 29606) - résztvevő (Témavezető: Dr. Marcsik Antónia)

            2001-2002: „A biológia szakmódszertani képzés korszerűsítése, képességfejlesztő hatásának növelése”

                              KOMA pályázat (2001/XXIX/026) - résztvevő (Témavezető: Dr. Nagy Lászlóné dr. Antal Erzsébet)

            2005-2008: "Török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani vizsgálata"

                              OTKA pályázat - résztvevő (Témavezető: Dr. Molnár Erika)

 

 

 

Elérhetőség: hegyia@bio.u-szeged.hu

 

Vissza a főoldalra